Avia S-199. 219

 

Avia n.p. Letňany

 

tovární pilot Antonín Kraus

 

Praha-Čakovice       5.4.1951 

Bokorys Petr Kolmann

 

 

 

 

 

 

 Fotografie osudného stroje po "nouzáku"  dva roky před katastrofou A. Krause / via J. Bartáček/

 

 

Jde o známou havárii významného zalétávacího pilota,Antonína Krause. Dle spisů z archivu VUA, tento velmi zkušený pilot osudného dne prováděl zálet letounu S 199.219 po revizi. Po startu z letiště Letňany vykonával ve výšce 3500m rutinní měření parametrů letounu. Z počátku bezchybně probíhající let, se ale změnil v drama. Ve výšce 2500 m nastalo zadření motoru,proražení klikové skříně a proražení glykolové nádrže. Kabina se naplnila tmavým kouřem a po vstříknutí proudu chladící kapaliny na rozpálené části motoru,nastal vývin par a plynů,který se pozorovatelům na zemi jevil jako výbuch. Poslední hlášení pilota znělo „Asi mě něco hoří,mám plnou kabinu kouře“. Letoun přešel do střemhlavého letu a na plný plyn vrazil do náspu železniční tratě Praha-Všetaty. Po dopadu se tento výrobek znárodněného průmyslu zaryl do hloubky téměř 7 m.

Dle fotografií ze spisu zůstalo na povrchu pouze několik drobnějších částí,hlavně z křídel. Přestože mi bylo zřejmé,že trosky letounu byly již v době po havárii vytaženy z důvodu podrobného vyšetřování,bylo mým cílem najít místo nehody. Spis obsahuje detailní plánek havárie a především je zde zřejmý traťový kilometrovník Km 21. Letoun od něj dopadl odhadem ve vzdálenosti 20 metrů. Zdálo se tedy, že najít přesné místo v náspu bude maličkost. O to větší překvapení a zklamání bylo,když jsem po nalezení tohoto kilometrovníku zjistil,že celý násep byl dorovnán několikametrovou vrstvou zavážky a výšková úroveň tratě je dnes shodná s okolním polem. Bohužel,z tohoto letounu už pravděpodobně nikdo nic nenajde a všechny případné zbytky stroje jsou navždy pohřbeny v hloubce  u Km 21.


 

 

Děkuji p. Petru Kolmannovi za bokorys,za pomoc s rekonstrukcí podoby stroje p. J. Bartáčkovi. Informace čerpány ze spisu o nehodě z archivu VUA.

Pavel Krejčí 4.2014