Avia S-199.438  Let. pluk 5

 

por. Kliment Josef +

 

Lipnice okr. Blovice   25.7.1950

bokorys-Petr Kolmann

 

Když poručík Kliment-mladý pilot 5.stíhacího leteckého pluku dostal ráno 25.7.1950 za úkol nacvičovat v prostoru Radyně prvky vyšší pilotáže, jistě netušil, že úkol nejenže nebude splněn, ale co víc-bude to jeho poslední den života. Dle vyšetřovacího protokolu měl na téměř bezoblačné obloze ve výšce 4000m nacvičovat výkruty,překruty,přemet a souvrat. Plánovaná doba letu-30 minut. Letoun ale z neznámých důvodů nezvládl, pravděpodobně se dostal do vývrtky a tu již nestačil vybrat. Ve vyšetřovacím spisu není žádná zmínka o vlastnostech tohoto letadla-výrobku znárodněného československého leteckého průmyslu. Jak známo, tento letoun byl pověstný svými mizernými letovými vlastnostmi, je tedy možné, že i ty mohly být faktorem, kerý se stal por.Klimentovi osudným. Letoun se po nárazu do pole zaryl asi tři metry hluboko do země, části letadla byly rozhozeny až 100 metrů daleko.

Místo havárie jsem hledal v roce  2011 na základě výpovědí pamětníků. Popis bohužel nebyl přesný, pole je velmi rozlehlé a tak to několik dní trvalo, než se povedlo najít první úlomky. Poté se již rychle podařilo najít epicentrum havárie. S Petrem "Gruši" Hruškou jsme na místě našli větší množství zbytků stroje, nejzajímavější byly zbytky z kokpitu.

Vyšetřovací spis se mi povedlo dohledat ten samý rok v archivu VUA Praha. Fotografie nehody jsou bohužel poničené po povodních v roce 2002, kdy byly části archivu zaplaveny. Bohudík se tyto fondy nezlikvidovaly a po zamražení jsou opět k dispozici.

 

                                                                                         Vyšetřovací spis z VUA Praha

     

                                                                                                        

                                                                                                       

Fotografie z vyšetřovacího spisu /VUA Praha/

   

 

   

 

Místo dopadu 2011

   
     
Přepínač kanálů radiostanice FUG 16 Popisky úsekových spínačů Mikrofon z pilotní kukly
     
     
Přesky z padáku a upínacích popruhů Část odsuvného překrytu kabiny Štítek z rámu radiostanice
     
     
Fragment ze zaměřovače REVI 16B Fragment se zaměřovačem od stejného výrobce-bvf  
     

 

Píst brzdy kola hlavního podvozku Část motoru Část rámu kabiny
     

 

Zámky kapoty motoru Zbytky motoru Jumo Utržená část sedačky s kurtem
     

 

 

Přepínač zapalování Krytka Část kanonu MG 151
     

 

Za bokorys stroje  děkuji panu Petru Kolmannovi!

 Pavel Krejčí 1.2014