Avia Av-57

 

piloti Cyril Novotný+, Eduard Šmíd+

 

Vinoř, okr. Hlavní město Praha, 12.4. 1935

 

 

 

Avia Av-57

 

V polovině třicátých let vzniklo ve firmě Avia pod vedením konstruktéra dr.ing. Nebesáře několik letadel, které se vyznačovaly velmi moderní konstrukcí. Ing. Nebesář, který se vrátil ze stáže v USA se nechal inspirovat nejmodernějšími poznatky stavby celokovových letounů a tak se zrodily letouny Av-51, Av-57 a Av-157. Bohužel, i když tyto stroje nepostrádaly velkou eleganci, letové vlastnosti byly u všech těchto konstrukcí poměrně zoufalé.

 

Letouny Av-51, o které měla původně zájem Československá letecká společnost nakonec skončily ve Španělsku, kde je používalo jak republikánské, tak nacionální letectvo. Problémem u nich byly silné vibrace, kvůli kterým se je ČLS neodvážila nasadit do provozu. 

                                                           Avia Av-51 po kolapsu podvozku ...a jejich konec ve Španělsku              

   

 

Letouny Av-57 a Av-156 potkal tragičtější osud. Firma Avia se snažila odstranit závady, které se na obou letounech projevovaly. Jednalo se vibrace, nestabilitu, tendenci ke skluzu v zatáčkách atd...

Avia Av-156

12.5.1935 po poledni  odstartoval k záletu prototyp Av-156 a ve 14:10 pak Av-57. Ač je to neuvěřitelné, oba stroje se v rozmezí sedmi minut zřítily! Nejprve se u obce Polerady ve 13:21 zřítila Av-156. Příčinou byla destrukce levého křídla a následné utržení ocasních ploch. Šéfpilot Václav Kočí a mechanik Fiala v troskách zahynuli.O chvíli později se letoun Av-57 nad Vinoří dostal do vývrtky a při následujícím strmém letu se rozpadl. Trosky dopadly do obory ve Vinoři na několika místech. Zalétavací piloti Cyril Novotný a Eduard Šmíd rovněž zahynuli.

 

 

Trosky letounu Av-57 v oboře jižně od Vinoře.

   

 Po tomto fiasku konstrukční tým Dr. Nebesáře práce na dopravních letadlech u firmy Avia ukončil.

 

K této havárii se mi zatím nepodařilo najít vyšetřovací spis. Je možné, že se nacházel /nachází/ v archivu firmy Avia, bohužel po privatizaci firmou Daewoo není do tohoto archivu přístup umožněn.Při hledání místa dopadu jsem vycházel ze vzpomínek pamětníků a několika málo fotografií, které se zachovaly. Jak se ukázalo, najít přesné místo bylo velmi obtížné a trvalo mi dva roky. Důvodem je zanedbaný stav Vinořské obory, kde je dnes navezena spousta odpadu. Přímo na místě je navážka suti a smetiště. Nalezl jsem jen několik drobných fragmentů hliníku, asi sto metrů západně od epicentra se na mě ale usmálo štěstí. Našel jsem roztříštěný letecký barograf, který pravděpodobně vypadl z letounu během tragického pádu.

   

 

 

Pavel Krejčí 1.2015