Iljušin Il-2

 

5. letecká armáda, 92. gardový letecký pluk

 

pilot - ppor. Boris M. Goldin

 

střelec - gard. vojín Vasilij N. Bolšakov +

 

Slavkov u Brna okr. Vyškov  27.4.1945

 

Ilustrační snímek Il-2

 

 

 

V průběhu závěrečných bojů bylo v okolí Brna sestřeleno větší množství sovětských strojů. Největší podíl na ztrátách měly bitevníky Il-2 Šturmovik. Pozdní verze těchto strojů byly sice mohutně pancéřované, přesto utrpěly velké ztráty. Příčinou byl samotný charakter nasazení těchto strojů. Tím byly útoky na pozemní cíle, obvykle velmi dobře chráněné zbraněmi větších ráží. Ty si pak často dokázaly poradit i s pancířem těchto létajících tanků.

Jedním ze sestřelených strojů je Il-2, jehož sestřel se udál u Slavkova u Brna. Havarovaný stroj je zachycen na několika fotografiích, které umožňují naprosto přesně určit místo dopadu. To se nachází přímo ve Slavkově, v Bučovické ulici, před č.p. 192., naproti restauraci Bučanda.

 

 Foto z r. 1945: Jan Andrle

 

1945 2015
 
 

 

   

 

   

Vzpomínka na událost popsaná pamětníkem, prof. Jaromírem Janouškem:

 

    Toho dne jsme dleli s ruskými vojáky před dveřmi našeho domu. Můj bratr sledoval pohyb vojsk z půdy. Byl slyšet charakteristický zvuk leteckých motorů  a jeden Rus povídá : ,,Eto naši" . V tom se k formaci ruských bitevníků u cihelny přiblížilo stíhací letadlo se světlými křídly a Rus vykřikne ,, Eto German" . Zazněla krátká salva z Messerschmittu Bf 109 . My jsme se i s Rusy rozprchli. Já jsem skočil a lehl do chodby i s dalšími ke stěně. V tom se ozvala strašlivá rána a za ní hned další. Vidím, že nám začíná hořet střecha na kůlně ve dvoře. Vstal jsem z prachu a běžel okamžitě s dalšími hasit kůlnu, což se pro malý rozsah požáru za nedlouho podařilo. Šli jsme se podívat tedy na ulici. Otevřeme dveře a s ohromením se díváme na hořící roztříštěný ruský ,,Šturmovik" přímo před naším domem, jehož okna i fasáda jsou rozbity. Lidé i ruští vojáci hasí nevelký požár a někdo z občanů dobíhá pro hasiče, kteří nemohou přijet, protože nemají pneumatiky. Až za pomoci přineseného písku je požár uhašen, neboť voda požár letounu jen umocňovala a rozšiřovala. Posléze byl vytažen bez známek života pilot s průstřelem na hrudi, která byla celá od krve. Byl položen u sousedů Doleželů ( č. p. 191) do průjezdu a až posléze byl přikryt. Střelec připoutaný na sedačce zády ke směru letu neuvěřitelným způsobem pád bitevníku přežil a velmi otřesen se sám vyprostil z kabiny a potácel se k vratům. Byl v šoku odvezen do lazaretu v klášteře.

Dle vzpomínky sousedů měl být pilot pochován přímo na zahradě jejich domu č. p. 191 rozhodnutím komandanta, ale pro odpor obyvatel se tak nestalo a bylo rozhodnuto jej později uložit do čerstvě vytvořeného hrobu rudoarmějců v zámeckém parku, v místě prastarého slavkovského hřbitova.

      Při leteckém souboji osamocený německý stíhač, zřejmě z vyškovského letiště, v Bf -109 G napadl formaci bitevních Iljiušinů IL-2 Šturmovik vracejících se z bojového letu od Vyškova. Proto neměly IL- 2 podvěsy plné bomb a raket a také jistě muniční bubny palubních zbraní (rychlopalné kanóny a kulomety) nebyly plné. Z uvedeného důvodu nedošlo v ulici Bučovské k explozi munice i paliva, a tak k velkým ztrátám na životech a majetku.

      Dle svědků Šturmovik zasažený krátkou salvou z rychlopalných kanónů a velkorážních kulometů stíhače ještě vybral zatáčku, ale svezl se po křídle k zemi, kde smetl štít tiskárny Vencelides na protější straně ulice Bučovské (naproti velkého domu rodiny Häringových) a padl do ulice Bučovské ke středu, kde se odrazil k domům. Pilot nepochybně již umíral a ztrácel nad poškozeným strojem kontrolu, ale zpočátku usiloval o nouzové přistání v ulici. Ukončil let za běhu nevypnutého motoru před č. p 192. Kroutícím momentem běžícího motoru utržená rotující vrtule zasáhla hřeben střechy a spadla do dvora k sousedům Doleželům. Tam se zarazila do země před králíkárnu a zůstala tam po delší čas jako suvenýr. Motor dvanáctiválec se také vyrval z motorového lože, udeřil do zdiva domu a odrazil se do ulice. Zadní část letounu byla lehká ze dřeva bez pancéřování. Osa tragického letu s ulicí Bučovskou svírala podobu ležatého písmena X s příletem od severovýchodu.

      Přímo na místě havárie s pietou vysadili vlastníci domu dva jehličnany, dnes vzrostlé stromy, které symbolizují dva zmařené mladé lidské životy těsně před koncem války.

Za článek děkuji panu Josefu Seifertovi.

Ještě doplňuji svědectví o události tak, jak ji viděl místní občan p. Josef Urban:

„Ostrá palba nás zahnala na dvůr. Sotva jsem stačil zahlédnout světlemodrá břicha dvou nízkoletících Messerschmittů Bf 109G, prudkým stoupáním a půlvýkrutem mizících za střechou sousedního pekařství. … Oheň už dosahoval střechy Janouškova domu, v průčelí poškozeného úderem křídla. … Pepík spatřil v kabině připoutaného střelce, sedícího pod nabitým kulometem ve shrbené poloze. Lidé bezradně pobíhali kolem, nevěda, jak nešťastníkovi pomoci, ačkoliv byl mrtev. Těžce zraněnému pilotovi, který pád zázrakem přežil a v šoku z kabiny okamžitě vystoupil, pomohli občané do auta, které ho odvezlo do provizorního lazaretu v klášteře.

Žár sílil. Kde jsou hasiči? Málokdo věděl, že Němci z hasičského auta odmontovali všechna čtyři kola a vrak zanechali pod zámeckou zídkou. … Hrozilo nebezpečí, že brzy vzplane i Janouškův dům. Naštěstí hasiči již přibíhali a za pomoci několika obětavců vlekli červenou dvoukolovou stříkačku. Voda, již se podařilo po těžkých náletech na město jako zázrakem z hydrantu dostat, nebyla nejvhodnějším hasicím prostředkem, ale přece jen zchladila rozpálenou ocel pilotní kabiny i poškozený dům. Odtékala podél obrubníků a její hladina hořela odplavovaným benzínem. Ozvaly se ohlušující rány. Explodující náboje protrhly plechový potah křídla, ale nikdo nebyl zraněn. Náhle přiběhli vojáci s kbelíky písku. Požár slábl. … Zbývalo vyprostit mrtvého střelce. Měl ohořelý obličej, kožený oděv na něm stále doutnal. Podařilo se pohnout horkým rámem kabiny, oběť uvolnit a vynést do průjezdu sousedního domu.“

zdroj: www.veslavkove.cz

Zdá se, že zejména svědectví p. Urbana velmi dobře vystihuje událost tak, jak se skutečně stala. Informace z ruských archivů potvrzuje, že pilot, ppor. Goldin nehodu přežil. Střelec, vojín V. N. Bolšakov, nar. v r. 1923 v obci Svjerčkovo ve Vologdské oblasti  byl zabit pravděpodobně již ve vzduchu palbou německého stíhače v prostoru Rostěnic.

Za pomoc se zpracováním článku velmi děkuji R. Fraitovi a J. Seifertovi.

Další informace bude obsahovat dlouho očekávaná kniha autorů J. Mahr/ R. Frait " Rudé hvězdy nad Brnem"       

 Pavel Krejčí 3.2015