Boeing B-17G   43-38701

 

850. Bomb Squadron, 490. Bomb Group, 8.AF

 

Sestrouň okr. Příbram  19.4.1945

 

 

Fotografie letounů 850 BSq jsou poměrně vzácné- zde ilustrační foto stroje 42-98017 během odhozu bomb /www. 490th.co.uk/

 

19.4.1945 byla na obloze okupovaného Československa rušno. Svaz čítající téměř 200 bombardérů B-17 směřoval před polednem od západu přes Německo a západní Čechy do prostoru Příbrami. Dále měl svaz pokračovat přes Prahu nad svůj cíl, jímž bylo seřaďovací nádraží v  Ústí nad Labem. Právě nad Příbramí došlo po poledni k prvnímu kontaktu vzadu letících letadel 490. BG  se stroji Luftwaffe. Byly to Me 262 Schwalbe jednotky JG 7 z letiště Praha-Ruzyně. Došlo z poškození B-17G  43-38048, která později havarovala u obce Sýkořice na Křivoklátsku . /Informace zde/. Dalším strojem , který byl zasažen byla B-17G 43-38701. Po napadení strojem Me 262 v prostoru Sedlčan došlo k těžkému poškození bombardéru. Z paluby jiného stroje byli zaznamenáni tři letci, kterým se podařilo zdevastovaný stroj opustit. Poté ale  letoun explodoval, což znamenalo definitivní konec pro šest zbývajících členů posádky. Letoun se během výbuchu a pádu zcela rozpadl a na zem dopadl rozptýlený na velké ploše. Přední část trupu se dvěma letci dopadla u osady Hradišťko. Zadní část trupu s kormidly skončila na svahu jižně od obce Sestrouň. Zde byl nalezen jeden mrtvý letec. Motory dopadly téměř v jedné linii několik  stovek metrů od sebe v prostoru východně od Sestrouně a křídla ještě dál na východ, směrem na Prosenickou Lhotu. Dva letci, kteří během pádu zřejmě vypadli z trosek leželi u potoka v údolí Na březinách. Poslední z nešťastné posádky byl nalezen až po více než týdnu pod napůl otevřeným padákem v lese nad tímto údolím.

 

 

  Místo dopadu přední části stroje východně od osady Hradišťko

1945 /P. Hruška/ 1945 /P. Hruška/
 

 

Na místě dopadu byl po válce místním občanem p. Chocholouškem umístěn pamětní kříž a postavena "zahrádka", ve které byly trosky letadla.

 

Stav místa v r. 2015. Nachází se zde "zahrádka"  s drobnými částmi letadla, pamětní tabule a informační panel, na kterém jsou umístěny podrobné informace o havárii včetně kopií "Missing Air Crew Report" /MACR/ k této události.

   

 

   

 

   

 

Místo dopadu kabiny je také součástí naučné stezky.

 

 Kyslíková lahev nalezená nedaleko místa dopadu přední části.

Lahev byla umístěna pod pilotním prostorem a zajišťovala dodávku kyslíku do dýchacích masek kapitána a druhého pilota

   

 

Umístění lahve pod pilotním prostorem stroje

Letce, kterým se podařilo ze stroje vyskočit opustilo štěstí jen o něco později, než jejich kamarády, kteří zahynuli. Vzhledem k tomu, že rozsáhlé prostory kolem Benešova byly výcvikovým prostorem zbraní SS, byli letci brzy potom, co přistáli na padácích zajati. Odvezeni byli na velitelství výcvikového prostoru u zámku Konopiště. Zde se setkali s pěti zajatými členy posádky jiného bombardéru- B-17G 43-38078, který byl rovněž zasažen v prostoru Sedlčan. Osud všech těchto letců se naplnil poté co proběhl jejich výslech. Na příkaz velitele výcvikového prostoru generálmajora Alfreda Karrasche byli asi ve 22 hod. večer 19.4. letci zastřeleni ranou do týla. Jejich těla pak byla odvezena a zakopána asi jeden kilometr západně od Konopiště směrem na Václavice. Událost po skončení války vyšetřována, těla letců ale byla nalezena až v 30. prosince 1946. V lednu 1947 přijela americká zvláštní vyšetřovací komise a těla byla exhumována.

Letci, kteří zahynuli během samotného dopadu letadla byli pohřbeni na hřbitově v Sedlčanech. Po válce byl nad hrobem odhalen pomník jejich památce, exhumace proběhla 7. srpna 1946. Pomník ovšem na místě zůstal dodnes, tvoří ho mohutná vrtule ze sestřeleného stroje.

   

Místo, kde se tragická událost v roce 1945 stala jsem poprvé navštívil v roce 2008 s Janem Vladařem a Petrem Hruškou. Podařilo se najít několik drobných zajímavých fragmentů. V roce 2015 jsem se na místo vypravil znovu, za účelem zdokumentování pro tento web. V obci Sestrouň jsem narazil na očitého svědka tohoto sestřelu, pana Antonína Sirotka/nar.1935/. Lepšího pamětníka jsem si nemohl přát. Pan Sirotek událost pozoroval od Sedlčan, kam chodil do školy. Viděl samotný útok německých stíhačů, sestřel tohoto bombardéru i dvou německých letadel. Ve škole se ten den už nevyučovalo. Panu Sirotkovi bylo v té době deset let. Po návradu domů, do Sestrouně, začal jako správný zvědavý kluk obíhat místa, kam dopadly jednotlivé části letounu. Přesto, že od události uplynulo sedmdesát let, pan Sirotek si bezpečně pamatuje jednotlivá místa i zajímavé podrobnosti havárie dodnes. Společně jsme všechny místa objeli a díky tomu jsem mohl vytvořit zákres, který je z velké části potvrzen nálezy fragmentů. Nakonec jsem od pana Sirotka dostal " menší dárek"- část potahového plechu z této B-17, který z místa dopadu zadní části trupu přitáhl jeho otec. Tomu prostě říkám skvělý den! :-).

 

             Zákres mís dopadů částí letounu.

Louka nad Sestrouní- zde spadla zadní část trupu Zbytky munice 12.7 mm poškozené požárem
   
   
Ovládací páčka? Ohořelé fragmenty
   

 

Potahové plechy ze zadní části Detail plechu
   

 

Pan Sirotek ukazuje místo, kam dopadl jeden z motorů Zde dle vzpomínek pana Sirotka dopadla těla dvou letců
   

 

Louka, kam dopadl další z motorů, nahoře okraj lesa kde byl po víc jak týdnu nalezen další z letců Prostor jižně od Prosenické Lhoty, kam dopadla křídla stroje
   

 

Na tomto poli se dle vzpomínek pamětníka nacházely svazky zápalných bomb.

 

Fragment  zápalné pumy AN-M50-A2. Puma byla umístěna ve svazku, který se po odhozu rozpojil. Nalezený fragment  je přední částí se železným závažím, které během pádu  pumu stabilizovalo  a při  dopadu mělo  prorážet  cíl / střechy hal či domů/.

   

 

   

Jižně od osady Hradišťko je umístěn pomník této posádce. Umístění pomníku je symbolické, s výhledem na sedlčansko. Pomník je vzdálen několik stovek metrů od míst, kde letoun dopadl.

   

 

Další informace o této události lze nalézt v knize "Poslední akce" autorů K.Foud, J. Vladař, V Krátký-vydalo Nava Tisk Plzeň 1997.

 

Pavel Krejčí 3.2015