S-199.235 MR-43

 

8.Let.pluk 2.letka

 

por.Šurák Jan

 

 Černíkovice,okr.Benešov  17.5.1951

 

 

Během cvičného letu došlo pravděpodobně k zadírání motoru tohoto letounu.Do pilotní kabiny začal vnikat dým, pilot tedy odhodil překryt kabiny, letadlo se stalo neovladatelné.Pilot následně vyskočil na padáku a při dopadu na zem utrpěl lehká zranění.Letoun dopadl na malou skalku poblíž Černíkovic, roztříštil se a téměř celý shořel.Ve vyšetřovacím protokolu, který se zachoval ve VUA Praha je zmínka o rozporu mezi výpovědí pilota, který uvedl že kabinu odhodil nad 6km vzdáleným Benešovem a skutečností, že překryt byl nalezen 50m od trosek letadla.Tato skutečnost byla uzavřena s tím, že překryt zřejmě zůstal zaklíněn v kormidlech a letoun si ho tedy "přivezl" až do místa dopadu.Vyšetřovací komise vedená /v té době/pplk. Vosáhlem, pozdějším velitelem letectva neshledala na činnosti pilota závady a jeho jednání vyhodnotila jako správné/pochvalu a hodinky pilot  ale taky zřejmě nedostal/.

Místo havárie jsem našel v roce 2010.Vycházel jsem z plánku a popisu uvedeném v protokolu.Místo patřilo k těm lehce dohledatelným-plánek je poměrně jednoznačný, takže bylo otázkou poze pár desítek minut najít skalku a v ní kráter po letounu.

V kráteru a okolí se dodnes nachází velké množství úlomků, místo jsem prohledal několikrát v letech 2010 a 2011.Povedlo se najít několik velmi zajímavých fragmentů, převážně z kabiny stroje.Na místě jsou rovněž patrny stopy po požáru, který vypukl po nárazu-spečené kusy kovu a slitky duralu.