Heinkel He 111J  W.Nr. 5186

 

Jednotka?

 

Srnín okr. Český Krumlov  28.3.1942

 

 

 

Srnín /2015/

 

K havárii německého letounu  došlo v roce 1942 v kopcích nad obcí Srnín v okrese Český Krumlov. Stroj  zachytil o vrcholek kopce Granátník a zřítil na východním svahu do lesa. V lese způsobil průsek, který byl zřetelný ještě dlouho po válce. Pamětníci, se kterými jsem hovořil mluvili o částech letadla rozmetaných na velké ploše a dodnes si vybavovali těla letců v troskách kabiny. Informaci o rozptýlených troskách po lese  by odpovídaly i fragmenty stroje nalezené v r. 2015. Jestliže ještě v květnu 2015 byla identita stroje nejistá, nález ze  začátku června 2015 do události vnáší více světla. Jde o nález výrobního štítku s vyznačení typu stroje- He 111, který se podařil Tomášovi. Opět tím prokázal, jak výborným hledačem je.

 

 

Zřejmě se jedná o He 111 W. Nr. 5186, jehož ztrátu dohledal Jan Vladař v blízkosti Českého Krumlova a která se stala  28.3.1942. Tříčlenná posádka při nehodě zahynula. Byli to :

Uffz. Max Kaufmann

Fw. Johannes Schulz

Fw. Alfred Behrend

 

Uffz. Kaufmann a Fw. Schulz byli pohřbeni v obci Pěkná /okr. Prachatice/.   Fw. Behrend našel věčný odpočinek na vojenském hřbitově v Berlíně- Tempelhof.

 

Krytka jističe Zbytky přístojů a palubní desky
   

 

Śtítek otáčkoměru Deuta  Komponentový štítek
   

 

Potahový plech Části elektroinstalace

 
 

 

   
   

 

Poměrně neobvyklý typ světlice Světlice
   

 

 

Štítek s typem stroje Ćást konstrukce
 
 

 

Drobnosti z pilotní  kabiny Drobné části
 

 

 

Štítek z otáčkoměru Teploměr oleje
   

 

Fragment palubní desky Části zasklení pilotní kabiny
   

 

Lampa pro noční osvit kokpitu /vpravo původní kus/ Ciferník výškoměru
   

 

Za pomoc děkuji Tomášovi, za informace o identitě stroje J. Vladařovi.

P. Krejčí 6.2015