Iljušin Il-2m3 "Šturmovik"

 

Křižanovice okr. Vyškov  25/27/.4.1945?

 

 

 

 

 

 

V říjnu 2015 jsem v rámci své soukromé  tour "Po stopách Zápisníku" navštívil místo dopadu letounu Il-2 u Křižanovic. Díky fotografiím v  Z´79 nebyl problém přesné místo nalézt. Na poli se dodnes nacházejí úlomky letadla.

Na místě nehody v říjnu 2015  s dnes už historickým článkem v Z´79

 

V článku, "Mezi Slavkovem a Bučovicemi", který vyšel v "Zápisníku" v r. 1979 a jehož autorem je Jindřich Drebota je na základě  výpovědi očitého svědka nastíněno, co se tehdy, v roce 1945 stalo. Událost se měla odehrát 25. dubna. Letadlo letělo ve směru ke Slavkovu. Zasáhla ho palba německého protiletadlového  děla. Jeden z členů posádky vyskočil na padáku, druhý zůstal v letadle. Letoun havaroval těsně za vesnicí, vybuchl a shořel. Letec na padáku přistál asi tři sta metrů od letadla nedaleko  silnice. Tou dobou zde procházely hloučky ustupujících německých a maďarských vojáků. Skupina Maďarů běží ke zraněnému letci, a nožem ho "dorážejí"...Druhý den je obec osvobozena Rudou armádou. Místní obyvatelé těla obou letců odvážejí do Slavkova, díky zničenému mostu ale nakonec obě těla vyloží v Hodějicích u cukrovaru... Zde stopy po posádce končí.

Nevím, nakolik je tato verze pravdivá, v dostupné literatuře ani na internetu k této události nelze dohledat víc. Některé zdroje /Badatelna Davar datují událost 27.4.1945/ Uváděná posádka Prjaženikov/Saltykov není potvrzena. Moravští badatelé už jistě identitu znají, nelze než doufat, že kniha, která se těmito událostmi zabývá vyjde brzy a bude možno údaje doplnit :-)

Místo nehody na vzácném snímku z r. 1945

 

 Stejné místo v r. 1979

 

...a současnost /2015/

 

 

V roce 2004 bylo místo nehody zaměřeno a pomocí techniky byly ze země vyzdviženy fragmenty havarovaného stroje. Na akci se podíleli nadšenci z klubu letecké histori Vyškov a Suchdol n. Odrou. Kromě množství pancířů byl z kráteru vytažen vrtulový náboj se dvěma listy vrtule. / Za fotografie děkuji "Suchdolákům"/.

   

 

   

 

Fotografie fragmentů ze sbírky ing Pavla Krejčího z Brna

   

 

 V Křižanovicích se nachází pomník, věnovaný posádce stroje. 

Snímek z r. 1979 /V současné době je pomník bez monumentální hvězdy se srpem a kladivem/

Pavel Krejčí 11.2015