Boeing B-17G   44-6640

 

775. Bomb Squadron, 463. Bomb Group, 15. AF

 

Černíkovice okr. Rychnov nad Kněžnou,

 

24.3.1945

 

Fortressy 463. Bombardment Group / NARA Fold 3/

 

 44-6640 na letišti Celone u Foggia / foto via p. Jiří Živec/

 

 Pohled na přistávací dráhu v Celone, který posádka 44-6640 dne 24.3.1945 již nespatřila.

 

Schéma formace dne 24.3.1945. "Laetitia" v poslední v sekci "Able"

 

Ke svému poslednímu letu odstartoval B-17G výrobního čísla 44-6640 za úsvitu 24. března 1945 ze základny v Cellone v Itálii. Letoun pojmenovaný "Laetitia" měl spolu s dalšími 27 stroji 463, bombardovací skupiny za cíl bombardovat cíle v okolí Berlína. Panoval krásný, slunečný den, obloha byla téměř bez oblačnosti. Navigátor bombardovacího svazu vedl skupinu západně od původně plánované trasy. Tím došlo k tomu, že místo plánovaných otočných bodů Český Brod- Drebkau dovedl v 11.50 svaz přímo nad flakem mohutně chráněnou rafinerii v Mostě. Během krátké doby bylo zasaženo pět letounů. "Laetitia" dostala zásah do motoru č. 3, který vysadil. Velitel stroje, Lt. Warren B. Wilson nařídil posádce odhodit pumy, ohlásil svazu svoji situaci a otočil stroj k letu  zpět na základnu Cellone. Během 15 minut se ale situace začala dramatizovat. Letounu vysadil další motor a předtím zasažený motor č. 3 začal hořet. Velitel stroje usoudil, že v této situaci nemají šanci přeletět Alpy. Jihovýchodně od Prahy se rozhodl otočit stroj směrem na východ, směrem za linii fronty. Stroj jižně minul Prahu a směřoval na Poděbrady a Hradec Králové. Na bezoblačné obloze byl hořící letoun sledován německou  hlásnou službou. Ve 12:35 bylo jasné, že klesající letoun již dál nedoletí. Východně od Hradce Králové vydal Capt. Wilson příkaz k opuštění letounu na padácích. Posádka začala stroj opuštět v prostoru obce Lično, klesající stroj mířil na Černíkovice. Tam se již neřízený stroj otočil doleva a jen několik set metrů severně od Černíkovic ve vzduchu explodoval. Poslední členové posádky opustili stroj jen několik vteřin před výbuchem a přistáli na padácích v bezprostřední blízkosti hořícího vraku. Části letounu dopadly na velké ploše. Motory se zaryly hluboko do pole jižně od rybníka v Černíkovicích, stejně tak větší část trupu. Další části dopadly do tehdy vypuštěného rybníka, část křídla pak východně, na louku za rybníkem. Letci byli během krátké doby zajati německými vojáky. Část z nich byla dopravena do Rychnova nad Kněžnou, kde je Němci začali vyslýchat. Všichni byli nakonec shromážděni v Kostelci nad Orlicí. Druhý den, 25.3.1945 byla posádka "Laetitie" eskortována vlakem do Prahy. Z dnešního Hlavního nádraží byli letci vedeni eskortou pěšky na nádraží v Holešovicích a transportováni vlakem do Německa. Konec války pak posádku zastihl v Bavorsku odkud se přes Cellone letci dostali zpět do USA.

 

 

Zákres poslední fáze letu, místa přistání členů posádky na padácích a místa dopadu částí letounu.

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktualizace 7.2.2017

Pan Palička, který je příznivcem tohoto webu mi poskytl unikátní, nikdy nepublikovanou fotografii místa dopadu B-17 u Černíkovic. Při ohledávání trosek bombardéru jsou na ni zachyceni jak němečtí vojáci, protektorátní četníci, tak i místní obyvatelstvo. Fotografie byla zhotovena v ateliéru Beránek v Kostelci nad Orlicí.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 Historické fotografie via Libor Pařízek, ostatní autor webu.

   

 

   

 

   

 

   
 Pohled k západu, směr, odkud letoun přiletěl. Místo dopadu hlavní části stroje

 

Touto havárií se již od šedesátých let zabýval pan Libor Pařízek. Impulzem pro pátrání se stal zápis o události  z černíkovické kroniky. Doba ale pátrání po dalších informacích v USA nepřála, nepomohly ani písemné dotazy na velvyslanectví USA v Praze. Změna nastala až počátkem devadesátých let. Na základě MACRu se p. Pařízkovi podařilo kontaktovat několik členů posádky. Jejich návštěvu ČR se podařilo zorganizovat v r. 1996, kdy se čtyři členové posádky vrátili na "místo činu".

 

Missing Air Crew Report sepsaný po návratu ostatních posádek na domovskou základnu /Fold3.com/

 

Lt. De Fro Tossey Jr. na místě kopilota B-17 / via J. Živec/

 

 

Druhý pilot Lt. De Fro Tossey Jr. ve spodní řadě druhý zleva. /via J. Živec/

 

Sgt. Weaver Doyle /via J. Živec/

Lt. Jarvis W. Murphy - v podřepu vpravo. /via J. Živec/

 

Setkání v Černíkovicích- rok 1996.Zleva: Tossey, Walker, Doyle a Libor Pařízek, který po okolnostech havárie v minulosti pátral.

 

Vrak letounu byl  z místa dopadu odklizen ještě za války. Díky blížícímu se konci již ale Němci nebyli tak důslední v hlídání trosek. Vrak se stal tedy vděčným objektem zájmu místních obyvatel. Do dnešní doby se díky tomu zachovalo několik velmi zajímavých částí stroje.

 

 

   
Priflaková přilba Kukla jednoho z členů posádky

 

   
Dvířka z přední části stroje Umístění na letounu-ilustrační snímek

 

V r. 1999 byl nalezen kulomet Browning M2, který byl od války zakopán v Černíkovicích. Dle čísla zbraně bylo zjištěno, že jde o levý kulomet z dvojčete z horní střelecké věže.

 

Pan Libor Pařízek a kulomet Browning M2 ráže 12.7 mm uschovaný v Černíkovicích a nalezený v roce 1999.

 

Havárie tohoto letounu byla až do nedávné doby poměrně málo známou skutečností a nebyla nikde důkladně popsána. V březnu 2015 vyšel v časopise "Historický kaleidoskop" článek p. Libora Pařízka, který podrobně událost mapuje. Neváhal jsem tedy, a kontaktoval autora článku, který mi s nevšední ochotou poskytl materiály, které o události shromáždil. Během návštěvy Černíkovic jsme si pak osobně prošli všechny místa, která mají vazbu k poslednímu letu stroje "Laetitia".  Za poskytnuté materiály i osobní čas panu Pařízkovi velmi děkuji!

 

Pavel Krejčí 12.2015