Heinkel He 111H-6          W.Nr 4300

 

3E+PZ

 

 Kampfgeschwader (KG) 6 /15. Staffel

 

Brno-Maloměřice         6.11.1942

 

 

Přesnou podobu stroje od 15.Staffel neznáme a proto snad poslouží obrázek bombardéru Heinkel od její předchůdkyně Kampfgruppe 100, který na hřbetě trupu nese antény systému Knickebein používaného k nočnímu radiovému navádění na cíl během Bitvy o Británii na podzim 1940.

 

V německém vojenském archívu je uvedena havárie bombardéru Heinkel He 111 „2 km östlich Obersess, 5 km nordöstlich Brünn“ (2 km východně od Obřan, 5 km severovýchodně od Brna). Tento případ je raritou, havarovaný bombardér He 111 H-6 výrobního čísla 4300 vyrobila fa Heinkel v Rostock-Marienehe a patřil mezi nejběžnější letadla německé Luftwaffe, ovšem tento stroj- jak napovídá jeho označení 3E+PZ na trupu- náležel k speciální, tajné 15.Staffel Kampfgeschwader 6. Tato letka, v lednu 1942 založená původně jako Erprobungskommando 100 (Zkušební útvar 100), měla v praxi -při nočních náletech na Anglii- experimentovat s elektronickou navigací a naváděním na cíl. Ve výzbroji měla 6 strojů He 111 plus 6 dalších bombardérů a sídlila ve francouzském Chartres. V září 1942 při reorganizaci byla začleněna k Kampfgeschwader 6, současně ale spolupracovala na vývoji nových elektronických přístrojů s Výzkumným ústavem (Erprobungsstelle) v Rechlinu u Berlína. A právě bombardér této speciální jednotky se ocitl večer 6. listopadu 1942 blízko Brna, kde zřejmě špatné počasí bylo příčinou jeho zřícení. Při havárii zahynuli pilot Uffz. Joachim Möller a radioelektroničtí specialisté Uffz. Waldemar Böhm, Uffz. Herbert Jung a Ogfr. Heinrich Demmel, dále pozorovatel Ogfr. Gerhard Otto a radioelektronický pozorovatel, vrchní letecký technik Dr. Heinrich Becker, civilní zaměstnanec záhadného Oddělení F Výzkumného ústavu v Rechlinu. Přítomnost hned několika specialistů a dokonce i pracovníka z Rechlinu na palubě letadla naznačují, že se mohlo jednat o nějaký zkušební let s novou aparaturou. Dva členové posádky byli z bývalého Československa resp. odtržených Sudet, Herbert Jung (*30.7.1917) byl po havárii převezen a pohřben v rodném Ústí n/L., Waldemar Böhm (*27.2.1922) původem z Děčína-Bodenbachu pak na sběrný hřbitov v Mariánských Lázních.

 Zpracoval Jan Vladař

 

 

 

V únoru 2016 jsme se s Honzou Vladařem na místo dopadu tohoto letounu vypravili. Po více než sedmdesáti letech zde  nejsou po nehodě již žádné viditelné stopy. Došlo tedy na detektor. Díky němu se podařilo najít několik zajímavých artefaktů z tohoto letounu.

   

Hrana Hádů směrem k řece Svitavě- místo letecké katastrofy v r. 2016

 

   
Drobné zbytky vybavení stroje Slitky kovu- stopy po požáru trosek
   
   
Říšský pětifenik Drobné zbytky elektrovybavení

 

   
Štítek komponentu stroje Fragment  konstrukce

 

Pavel Krejčí, Jan Vladař  2.2016