Aero C-3A   výr. č. 384

AK-4

 

IP VŠDL Hradec Králové

 

Rusek okr. Hradec Králové   18.3.1954

 

 Aero C-3

 

 

 

Intenzivní výcvik na letišti Hradec Králové byl 18. března 1953 narušen nečekanou katastrofou. Během nočního létání postihla letoun s trupovým označením AK-4 porucha levého motoru. Stalo se tak při při letu za účelem přezkoušení techniky pilotáže. Kontrolující pilot npor. Palatický ohlásil po startu ve výšce 150-200m  vysazení levého motoru a rozhodnutí pokračovat pravým okruhem na přistání. Řídící létání pilotovi potvrdil správnost rozhodnutí s dodatkem, že dráha je volná. Zdálo se, že vše proběhne bez problémů. Projevila se ale zřejmě nervozita z nenadálé situace a pilot npor. Štarha začal chybovat. Třetí zatáčku pilot přetočil asi o 30 stupňů a tím ani správně nenalétl finále. Byl "dlouhý", mimo dráhu, a na úrovni přistávacího "téčka" měl stále ještě výšku 20-30 metrů. Řídící létání dal příkaz stáhnout plyn a zavřít podvozek aby letoun nepřejel letiště. Pilot se ale rozhodl opakovat okruh. Přidal plyn a s letadlem v přistávací konfiguraci pokračoval směrem na obec Rusek. Jen jeden funkční motor Argus ale ke stoupání nestačil. Letoun ztrácel rychlost a nad posledními domy v obci Rusek došlo  ke katastrofě. Letoun se začal stáčet za zdravým motorem, zachytil křídlem o plot a roztříštil se o zem.

 

Zákres poslední fáze letu /VUA Praha/

 

Jediný přeživší, palubní radiotelegrafista vypověděl. Po čtvrté zatáčce jsem slyšel rozhovor pilotů, zda správně nasadili na přistání. Potom jsem slyšel v rádiu povel "stáhnout plyn", dále jsem slyšel "zasunout podvozek", na což npor. Palatický vykřikl "podvozek!". Znovu jsem slyšel pokyn řídícího létání "zavřít plyn". Po tomto povelu jsem měl dojem, že se letoun naklonil na levou stranu, šturman vykřikl "ježíšmarjajosef" a chytil se za hlavu...Přišel jsem k vědomí, až když jsem ležel na zemi  a stál u mě poručík Kazda. Pak mne odnesli do sanity...

 

   

 

   

 

 

 

 Za příčinu nehody bylo označeno vysazení motoru z důvodu nesprávné činnosti zapalovacích svíček. Technik letounu a technik roje byli označeni za viníky proto, že svíčky před montáží do motoru řádně neprověřili na zkušebním přístroji. Velitel letounu a dozorující pilot se dopustili chyby tím, že nesprávně řešili vzniklou situaci a neuposlechli příkaz řídícího létání ke stažení plynu a zatažení podvozku.

 

V r. 2016 jsem místo hávárie díky vyšetřovacímu spisu nalezl. V místě prvního kontaktu křídla se zemí je dnes nová zástavba, drobné trosky stroje jsem nalezl na vedlejším pozemku, kde vrak letadla po havárii skončil.

   

 

Článek vychází z vyšetřovacího spisu k nehodě , který se zachoval ve VUA Praha. Fotografie trosek letounu rovněž z VUA Praha.

 

Pavel Krejčí  3.2016