Iljušin Il-14

 

OK-MCT

 

Československé Aerolinie /ČSA/

 

Újezd u Brna okr. Brno-venkov  10.10.1962

 

 

 OK-MCT na letišti Praha-Ruzyně

 

10. října 1962 došlo nedaleko Újezdu u Brna k tragické nehodě letounu Il-14 společnosti ČSA.  Stroj OK-MCT na lince  narazil během přiblížení na dráhu 28 letiště Brno-Tuřany do kopce Špidlák. Ze 38 osob na palubě zahynulo 13 lidí.

Po nehodě se rozběhlo rozsáhé odborné vyšetřování, které přineslo tyto poznatky:

Stroj s čtyřčlennou posádkou, které velet cpt. Anton Gendiar tento den letěl na pravidelné lince Bratislava-Košice-Bratislava-Brno-Praha. Až do přiblížení k letišti Brno bylo na palubě linky OK 308 vše skutečně OK. Po přeletu Břeclavi ve výšce 1500m QFE dostala posádka pokyn klesat na výšku 600 metrů nad úrovní letiště LKTB. Dosažení výšky 600m posádka ohlásila v 8:56. Následovalo povolení klesat na výšku300 m směrem k radiomajáku TB, který je umístěn 4km před prahem dráhy 28. Cpt. Gendiar se však mírně odchýlil od stanovené trasy směrem k vrcholu Špidlák /307 m.n. m./ To by samo o sobě ještě nebylo fatální. Pokud by posádka pokračovala v letu 300 metrů nad úrovní letiště, tak by kopec přelétla více než 200m nad vrcholem. Palubní deska cpt. Gendiara byla osazena feetovým výškoměrem a to bylo zřejmě příčinou osudného omylu. Kapitán stroje zaměnil feety za metry a klesal do výšky pouhých 300ft/100m nad úrovní letiště. Tím se dostal pod úroveň vrcholku kopce, který byl právě zahalen mlhou. Došlo k nárazu pravého křídla do jihozápadního svahu a následné katastrofě. Druhý pilot, sedící v kokpitu na straně pravděpodobně na poslední chvíli blížící se nebezpečí spatřil, stejně tak, jako cestující , kteří seděli na pravé straně u oken. Bylo ale pozdě pro jakoukoliv reakci, která by nehodu odvrátila. Přesto, že po nárazu došlo k úplné destrukci stroje a následnému požáru, nehodu přežilo  poměrně velké množství cestujících. Za život mohou děkovat tomu, že letadlo bylo již v přistávací konfiguraci a letělo tedy již nižší rychlostí, kolem 260km/hod. Rovněž okamžitá pomoc, které se dostalo přeživším pasažérům od obyvatel Újezda, zachránila mnoho životů.

 

 

 

Fotografie z vyšetřovacího spisu k nehodě OK-MCT /Národní Archiv via ing. Ladislav Keller/

Celkový pohled na místo nehody na svahu vrchu Špidlák s vyznačeným rozptýlením trosek/č.1-7/

 

 

   

 

   
Podvozková noha a zbytky kormidel nad chatkou ve vinici Vrtule pravého motoru

 

   
Palubní hodiny se zastavily přesně v okamžiku nárazu- 8:57 Strop pilotní kabiny s ovladači palubních systémů

 

Místo nehody v r. 2016

   

 

   

 

 Nedaleko místa nehody byl v r. 2013 odhalen pomník připomínající toto letecké neštěstí.

   

 

 

Za pomoc  děkuji Láďovi Kellerovi. Nehoda je podrobně rozebrána v knize L. Keller, V. Kolouch "Havárie dopravních letadel v Československu 1945-1962" Svět křídel 2009.

 

Pavel Krejčí 5.2016