Letov Š-16.27

 

plk.Charvát, npor. Brožek

 

Utěchov u Mor. Třebové 19.9.1931

 

            

                                                       Plk. Augustin Charvát                                                                Npor. Karel Brožek

                                                                                         

     
     
                                              1931 2012
   
   
   
   

Fakt, že letecká nehoda nehledí na "šajbu" dokládá událost z r.1931.Aktéry této smutné události jsou plk.Augustin Charvát a npor.Karel Brožek.

Plk. Charvát je velmi dobře známou postavou československého letectví.Jako jeden z  čs. prvních vojenských pilotů sloužil za první světové války ve francouzském letectvu.Během války mu byl uznán jeden jistý a dva pravděpodobné sestřely.Po válce zastával různé funkce v armádním letectvu a postupně dosáhl hodnosti plukovníka.Přesto si dále udržoval pilotní kvalifikaci.Dne 19.září 1931 se při rutinním přeletu  letounu Š-16 z Olomouce do Hradce Králové jeho letoun dostal v kopcovitém terénu jižně od Mor. Třebové do mlhy.Při pokusu přeletět hřeben, který se táhne jižně od M.T. směrem na Jevíčko  přetáhl letoun na pádovou rychlost , dle svědků se dostal do vývrtky a narazil do pole na samém vrcholku.Oba letci později zemřeli v nemocnici v Moravské Třebové.

                                                                                                     Plk. Charvát ve Spadu VII

Při hledání místa této havárie jsem vycházel z vyšetřovacího spisu z VUA Praha.Při shánění informací na internetu jsem zjistil, že na hřebeni u Utěchova se nachází pomník, který byl v roce 2011 Komisí památkové péče v Moravské Třebové  obnoven.Snad jen-soudruzi z Komise udělali chybku-příště by to chtělo si jména letců ověřit.Vyhli by se tak tomu, že na tabulce není jedno jméno správně.

Dle leteckých snímků z r. 2010 je celé okolí pomníku zalesněné.Nezbývalo, než hledat to "správné" pole na snímcích z r. 1952 na stránkách"Kontaminace Cenia".Vylučovací metodou jsem si vytipoval dvě místa a v létě 2012 jsem se na místo vydal s bráchou Mírou.Asi po dvou hodinách hledání se nám povedlo místo najít.Při hledání fragmentů z letounů vyrobených z trubek a plátna je potřeba jisté skromnosti, proto jsem rád, že se mi povedlo najít několik drobných zbytků, které nepochybně pocházejí z tohoto letounu.U nalezené světlice si nejsem jist- je možné, že pochází z pozdější doby a s havárií nemá nic společného.

       

Za poskytnutí archivních materiálů děkuji Honzovi Kašemu a samozřejmě VUA Praha.

 

Pavel Krejčí 12.2013