Iljušin Il-28U  v.č. 69418

 

"BA-10"

 

24. bombardovací letecký pluk

 

Kozlov okr. Olomouc  6.2.1957

 

 

Il-28U čs. letectva /foto Petr Popelář/

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Aktualizace 4.2.2017

Hezký snímek letounu BA-10 jsem našel ve spisu k události, která se stala v r. 1956. Tehdy šlo o nehodu  v důsledku nezvládnutého přistání. Ačkoliv se to nezdá, letoun byl poměrně vážně poškozen. Došlo k probroušení trupu až k příďovému kolu, příďový podvozek byl zničen včetně všech mechanismů. Dále došlo  zvlnění potahu trupu ve střední části, ohnutí závěsu křídla, ohnutí levého křídla v prostoru motorové gondoly atd...Letoun byl během několika měsíců opraven a sloužil dál, až do osudné katastrofy dne 6.2.1957.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Letecká katastrofa 6.2.1957

6.února 1957 v 10:07 došlo nedaleko Kozlova na Olomoucku  ke katastrofě letounu IL-28U trupového označení BA-10. Stroj, v té době označovaný UIL-28, určený pro výcvik pilotů v konfiguraci "spárky" s dvojím řízením, osudný den "kočírovala" tříčlenná posádka. Pilot-instrukor, sovětský poradce plukovník  I.P. Vlasov, pilot major V. Koutenka a střelec-radista kapitán Ladislav Dom. K události došlo při létání velite.lského sboru za ztížených povětrnostních podmínek ve dne. Přesto, že se jednalo o nejzkušenější letce pluku s náletem v řádu tisíců hodin, posádka let nezvládla. Ke vzniku prvního článku pomyslného řetězce chyb přispěl velitel divize, který posádce snížil výšku letu na 500m, ačkoliv v letištním řádu byla stanovena na 800m. Dalších chyb se již dopustila samotná posádka. Vzlet z letiště v Přerově byl stanoven na 10.00. Povětrnostní podmínky pro plnění úkolu č. 42- let po "velkém" letištním okruhu vyhovovaly. Posádka provedla vzlet v 10:05, krátce na to stroj vlétl do oblačnosti. Posádka provedla ve vypočteném čase první zatáčku, provedení ale řídícímu létání neohlásila. Osudné se  stalo prodloužení odletového času do druhé okruhové zatáčky a to o 37 vteřin. Tato doba znamenala prodloužení letu směrem ke kopcovitému terénu  o celé čtyři kilometry. Dalším faktorem bylo nepřesné nastavení výškoměru s chybou o 3,7 mb, což znamenalo, že posádka se domnívala, že letí o cca 50m výše, než byla skutečnost. V průběhu druhé zatáčky si letoun "líznul" o stromy,  vzápětí byl stržen do lesa, kde vykácel 300m dlouhý průsek a zcela se roztříštil. Letoun s náletem pouhých 254 hodin byl zničen, posádka zahynula.

 

   

 

2016

 

Po nehodě byla ustanovena vyšetřovací komise vedená velitelem letectva a PVOS generálporučíkem Vosáhlem. Byla uskutečněna opatření, která měla do budoucna podobným případům zabránit. Po technické stránce to byla instalace spolehlivých stopek do každého Il-28 a povinnost mít na palubě při každém letu funkční barograf. V té době ještě nikdo netušil, že 24. bolp čeká v roce 1957 další katastrofa Il-28, ale to už je jiný příběh.../brzy zde na webu/

 

 

Součástí vyšetřovacího spisu je mapa se zákresem plánované a skutečné trajektorie letu.

 

 Místo havárie  se nachází na okraji VVP Libavá. Pruh drobných trosek se dodnes táhne  lesem, od místa prvního kontaktu se stromy až do prostoru, kde skončily po nárazu poslední části letounu.

 

   

 

   
Drobné fragmenty z letounu BA-10 Část potahového plechu

 

   
Perspex ze zasklení kabiny Fragment /zřejmě z motoru/

 

   

 Část polohového světla

 

Zdroj: Vyšetřovací spis VUA Praha 1957

 Pavel Krejčí 7.2016