Focke-Wulf Fw 190F     W.Nr. ?

 

Schlechtgeschwader /SG/ 4 ?

 

Olešná okr. Blansko   7.5.1945

 

 

 

 

 

   

Místo nárazu letounu do svahu- stav  v r. 2015

 

V pondělí 7. 5. 1945 kolem 15 hodiny došlo nad Vranovem a Novým Hradem jižně od Blanska k leteckému souboji. Střetlo se tu 6 ruských stíhacích letounů typu Lavočkin La 7 a německý bitevní letoun Focke-Wulf Fw 190F8. Ten byl po krátké boji sestřelen  a zřítil se poblíž obce Olešná u Blanska. Protože brněnské letiště již bylo tou dobou obsazeno sovětskou armádou, mohlo se jednat o jeden z letounů náležejících do stavu I. nebo III. skupiny SG 4 . 

Onoho květnového dne bylo příjemné polojasné počasí. Kolem druhé hodiny odpoledne se ozvaly zvuky leteckého souboje, ve kterém dostal německý letoun sérii zásahů.

Najednou jsme slyšeli, jak motor stíhačky zaburácel a pak z toho pilot vyskočil padákem. Mezi lidma vypuklo pozdvižení a někdo volal: "Podívejte, padá, padá dolů!" A opravdu, viděli jsme ten padák. (A. Kučera)

Neřízený letoun pokračoval krátce v letu severovýchodním směrem a poté se zřítil asi 200 m od úkrytů obyvatel Olešné. V té době pokrýval tuto část svahu mladý les. Padající letoun lámal vrcholky stromů a zapíchl se do svahu v lesní trati "Na kříbě", přičemž nárazem se z draku utrhly větší kusy (snad části trupu a křídel) a přeletěly s rachotem přes svah až do vedlejšího údolíčka, kde dopadly do zmoly u potoka. Vyděšení vesničané schovaní ve svých provizorních příbytcích sledovali pád trosek z velké blízkosti. Domnívali se, že se jedná o "bombu", která snad vybuchne se zpožděním. Dali se proto na úprk lesem směrem k Hořicím. Kolem silnice na Hořice bylo v té době utábořeno německé vojsko. Vojáci ovšem nebyli soubojem ani pádem letounu nijak znepokojeni - takových přestřelek již jistě zažili mnoho. Právě si na ohních vařili oběd a pobaveně sledovali utíkající vesničany. Pilot ze zasaženého letounu mezitím dopadl do polní trati zvané Na klínku, poblíž které právě rodina Krejzova sbírala klestí na otop ve svém "tálku". Německý letec dosedl na padáku do pole a vzápětí po přistání si všiml rodiny skrývající se s obavami v houští. Okamžitě vytáhl pistoli a ptal se jich, zda jsou kolem Němci nebo Rusové. Zřejmě si nebyl jistý, na kterou stranu fronty se při vzdušném souboji dostal. Od bývalé hospody sledoval souboj dalekohledem německý důstojník, který vzápětí po sestřelu křikl na své muže: "Er ist ein Deutscher!" a vyslal je okamžitě do lesa na místo přepokládaného dopadu pilota, zatímco dvojice vojáků se urychleně vydala z vesnice přes humna na místo, kam se zřítil letoun. První zmíněná hlídka po chvíli "zajala" vlastního pilota a doprovodila ho do vesnice. Jednalo se o asi 20letého muže se světlými vlasy v šedé kombinéze Luftwaffe. Byl zraněn na čele a nesl si v náručí zmuchlaný světlý padák, jehož lana se za ním táhla po zemi. Ve vsi u dnešní odbočky na Hořice stál německý radiovůz s anténou, do něhož pilot nastoupil.

Když se asi po hodině vesničané vrátili k vesnici, vrak letadla dosud hořel. Jednalo se o cca 2 - 3 m vysokou hromadu pokřivených a zborcených hliníkových plechů a ocelových součástí. Křídla stejně jako trup byla nárazem zcela zdeformovaná a vyhloubila ve svahu brázdy viditelné i po téměř 60 letech. Na povrchu plechů nebyly vidět žádné výsostné znaky ani kamuflážní barvy. To vše vzalo za své při následném požáru letadla.

V lese v místě havárie hořely zbytky paliva a v ohni bouchala nevystřílená munice. Žár byl tak velký, že některé části se zcela roztavily a slily dohromady. (J. Moll)

Někdy v období žní roku 1945 (červenec až srpen) se rozhodlo (snad z popudu místního hajného Doležela), že je třeba zbytky letadla odklidit z lesa pryč. Při té příležitosti byly trosky tříděny dle materiálu na hliník a železo. Vše bylo na selských vozech odvezeno do šrotu, na místě zůstal jen hvězdicový motor, který byl na jakoukoliv manipulaci příliš těžký. Utržené kusy trupu, které ležely dole ve vedlejším údolíčku, byly uvázány na řetězy a smýkány dvěma páry koní do kopce nahoru k silnici kolem bývalých lesních úkrytů vesničanů. Koně bylo nutné několikrát přepřáhnout. Začátkem padesátých let byl v místě havárie stále patrný průsek vytvořený padajícím letounem. Na místě dopadu se dosud nacházel hvězdicový motor zabořený do země cca 0,5 m hluboko. V jeho zadní části byly utrhané hadice a zkorodované části ocelových nosníků. V letních měsících roku 1950 bylo rozhodnuto o odklizení motoru s pomocí místních hasičů. Akci řídil tehdejší předseda Národního výboru p. Dvořák. Skupina 6 mužů včetně hajného p. Nečase tehdy motor svalila dolů do blízkého údolíčka. Potom byl voze taženém koňským potahem odvezen nahoru do vesnice a poté do Blanska. Zřejmě skončil ve šrotu. Na místě pádu potom zůstalo jen množství menších úlomků. V dalších letech bylo místo havárie téměř zapomenuto, chodili sem čas od času jen místní lidé, kteří sbírali drobné úlomky letounu.

Ještě v 70. letech byl průsek na místě havárie dobře patrný. Například v porostní mapě z roku 1971 je barevně vyznačen. Celé širší okolí je vyznačeno zelenou barvou (les o stáří 41 - 60 let), průsek samotný pak žlutou barvou (les o stáří 1 - 20 let). Směr průseku odpovídá směru letu havarovaného stroje - od Nového Hradu směrem k SZ.

 

 Na základě pátrání v terénu a výpovědí pamětníků se podařilo částečně zrekonstruovat a zdokumentovat okolnosti sestřelení německého bitevního letounu u obce Olešná u Blanska. V terénu bylo v průběhu poválečných let nalezeno velké množství částí letounu, které se v současnosti nachází jak v soukromých, tak ve veřejných sbírkách. Na základě získaných poznatků byl určen typ letounu. Případ se stal na samém konci války a zřejmě díky tomu se nepodařilo nalézt archivní dokumenty, které by umožňovaly zjistit bližší údaje o příslušnosti stroje a pilota.

Text: Badatelna, David VARNER, www.davar.cz

 

 

V r. 1995 bylo místo prohledáno členy LHS Vyškov. Nalezené fragmenty viz níže.

   
Části válců motoru BMW 801 Instruktážní štítek ze závěsníku ETC /sbírka P. Spotz/

 

   
Část pancéřování pilotního sedadla nalezená zaseknutá v kmeni stromu Části ventilů, ventilové vahadlo z motoru BMW 801

 Fotografie sbírka David Varner

 

 

 V letech 2008 a 2015 jsem navštívil místo havárie. Přesto, že místo nese stopy intenzivní činnosti dalších hledačů, podařilo se mi nalézt několik zajímavých částí tohoto stroje.

   
Torzo schránky na ukazatele množství munice SZKK 4 SZKK 4

 

   
Obruba "tochterkompasu" Umístění na palubní desce

 

   
Štítek z palivové pumpy Štítek

 

   
Žebra z válců motoru BMW 801 Zbytky z čelního chladícího ventilátoru motoru

 

 Část radiostanice FUG 17

 

Za laskavé poskytnutí materiálů ke zpracování tohoto článku děkuji D. Varnerovi

 

Pavel Krejčí 10.2016