Iljušin Il-2  

 

715. bitevní let. pluk, 17. let. armáda

 

Miroslav okr. Znojmo   7.5.1945

 

 

Ilustrační obrázek Il-2

 

 

   
2015 Stará budova, která ustoupila stavbě nákupního centra- 1981

 

 

Na přelomu dubna a května 1945, krátce po osvození Brna, jednotky Wehrmachtu tvrdě bránily obrannou linii na čáře Troskotovice-Jiřice -Damnice a Miroslav. Právě v Miroslavi došlo ke koncentraci velkého množství německé techniky. 7.května  ráno  byl zahájen frontální útok sovětských jednotek, které v tomto prostoru podporovaly letouny 5. a 17. letecké armády. Na pozemní cíle útočily letouny Il-2 a A-20, stíhací ochranu zajišťovaly stroje Jak-9 a La-7. Město Miroslav bylo těžce zasaženo bombardováním. Okolo poledne byl flakem zasažen jeden z útočících Šturmoviků.

 Sestřel sovětského letadla je zmiňován v deníku velitele 503. oddílu těžkých tanků Hauptmanna JUDr. von Diest-Körbera:

 „…Dne 30. dubna jsme v prostoru Nová Ves až Vlasatice odrazili několik ruských útoků a zničili deset sovětských tanků. Sami jsme však ztratili dva Královské tygry i s jejich veliteli – Feldwebelem Knispelem a Feldwebelem Skodou. Oba padli. Večer jsem byl pozván na velitelství sboru do Suchohrdel, kde jsem byl vyznamenán Rytířským křížem. Dílny opravily poškozenou techniku, takže oddíl měl dvanáct bojeschopných tanků. Ráno 7. května začal nevídaný útok. Královští tygři odstřelily ještě šestnáct tanků a dvanáct samohybných děl a pak se daly na ústup směrem na Moravské Budějovice. Během ústupu přes Miroslav naše samohybná protiletadlová děla sestřelila jeden ruský letoun. V ústupu jsme pokračovali na České Budějovice …Demarkační linii jsme dosáhli s posledními dvěma Královskými tygry. Američané nás odmítli přijmout a předali nás Rusům….“

Německé jednotky se udržely v Miroslavi do večera 7. května, pak zahájily ústup. Následující den dopoledne se ve městě objevily předsunuté hlídky Rudé armády a tím válečné akce pro Miroslav skončily. Během bombardování zahynulo 54 místních obyvatel. Ztráty německých jednotek nejsou přesně známy. Prokazatelně padlo jedenáct vojáků, ale číslo bylo pravděpodobně vyšší.

Sestřelený letoun dopadl přímo na náměstí před jednu z budov. Těžký stroj se probořil do sklepení pod povrchem a zůstal v něm uvězněn. Došlo k požáru, který pohltil trosky stroje a ve kterém uhořela i posádka. V hektické době po osvobození byly oklizeny pouze trosky, které zůstaly na povrchu. Zbytek byl zasypán a náměstí bylo postupně uklizeno. Tvář Miroslavi se v důsledku bombardování natrvalo změnila. Desítky domů musely být strženy, další desítky byly těžce poškozeny a postupně opravovány. Havárie letadla byla proto jen jednou z epizod, která byly překryta dalšími událostmi. V povědomí lidí byla událost spojena s legendou, že letoun pilotovala sovětská letkyně. Identita posádky zůstávala desítky let neznámá.

Počátkem osmdesátých let se na náměstí rozběhly stavební práce. Stará budova, před níž letoun dopadl, byla stržena a na jejím místě se připravovala výstavba nového nákupního centra. V té době se o událost začal intenzivně zajímat letecký badatel Jan Mahr, který shodou okolností bydlel jen několik desítek metrů odtud. V červenci a  srpnu 1981 na místě proběhl výzkum, který prováděla skupina, která vznikla při časopisu Zápisník v roce 1976. Během něj se skupina po určitých peripetiích propracovala starou chodbou do zasypaného sklepení. Podařilo se nalézt a vyzvihnout několik částí letounu. Další, těžké trosky stále zůstaly uvězněny v podzemí. Bylo tedy přistoupeno k odkrytí místa zeshora pomocí bagru. Během toho byly vyzvednuty objemné trosky, především šlo o motor letounu. Byly rovněž nalezeny drobné části kostí. Ty byly později podrobeny antropologické expertize. Člen skupiny Z´76 Jindřich Drebota ve dvou článcích seznámil čtenáře se zjištěnými skutečnostmi, na závěr druhého článku slíbil, že skupina bude dál pracovat na zjištění totožnosti letounu a jeho posádky. K tomu ale již nedošlo. Událost opět na desítky let čekala na objasnění.

 

 

 

 Výkopové práce v r. 1981

 

 Nalezené trosky

 

 Pancíř chránící posádku

 

 Revolver Nagant, osobní zbraň jednoho z členů posádky

 

Celou událost definitivně "rozlousknul" Jan Mahr v r. 2006. Podařilo se mu za pomocí konzulárního zastopení Ruské federace získat přístup do archivu v Podolsku. V prosinci 2006 konečně přišly z Podolska dokumenty, které 62 let starou záhadu vyřešily. V dokumentech se mimo jíné píše:

 

 "V bojovém deníku 715. bitevního pluku 136. bitevní divize bylo zaznamenáno, že skupina letadel Il-2 vzlétla z letecké základny dne 7. května roku 1945 v 11 hod. 15 min. Z bojového úkolu se nevrátil letec podporučík Kravcov a letecký střelec vojín Čertov. Letadlo bylo zasaženo protiletadlovým dělostřelectvem nepřítele, narazilo do země ve středu osady Danišice (nepochybně se jedná o Miroslav, pozn. JM) a pak vybuchlo. Posádka letadla zahynula.

 Podporučík KRAVCOV Petr Vasiljevič, narozen v roce 1924 ve městě Millerovo v Rostovské oblasti. Matka – Kravcova Uljana Děnisovna - bydlela ve městě Millerovo, ulice Stěpnaja 32.

 Vojín ČERTOV Nikolaj Fjodorovič, narozen v roce 1926 v obci N. Obinka v Bystroistokském okresu Altajského kraje. Matka – Čertova Jevdokija Ivanovna – bydlela tamtéž.

 Dne 7. května 1945 5. letecká armáda 2. UF a 17. letecká armáda 3. UF neměly jiných bojových ztrát letadel Il-2, při kterých by posádka zahynula.“

 

V r. 2015 jsem se pro tento web pokoušel zmapovat osud trosek, které byly vykopány v r. 1981. Dle článku, který J. Mahr uveřejnil v Miroslavském zpravodaji č. 2/2007 se reduktor letounu měl nacházel na zámku Miroslav. Navštívil jsem tedy zámek. Podle jeho správce se nějaké trosky letounu skutečně na zámku nalézaly a to  v půdních prostorách. Po několika měsících jsem ale z Miroslavi dostal zprávu, že na půdě již nic není. Motor letadla se měl stát součástí naučné stezky, k tomu ale nedošlo a zřejmě skončil ve šrotu. Palubní zbraně by měly být umístěny v muzeu ve Znojmě. Nalezený revolver Nagant- osobní zbraň jednoho z letců si údajně nechal J. Drebota pro bližší zkoumání a jeho osud dále není znám.

 

Zdroj: Tajemství starého sklepa po 25 letech - autor Jan Mahr, Miroslavský zpravodaj 2/2007

          Tajemství starého sklepa 1/2 - Časopis zápisník 1981

 

Pavel Krejčí 11.2016