Iljušin Il-28    výr. č. 52218

 

 

24. bombardovací let. pluk, 2. letka

 

Dřevohostice  okr. Přerov    19.11.1957

 

Il-28- jeden z nejelegantnějších strojů své doby.

 

     
por. M. Matějka npor. F. Spurný strš. B. Utínek

 

 

Rok 1957 se u 24. bombardovacího leteckého pluku v Přerově stal mimořádně tragickým. Během devíti měsíců přišel při  katastrofách o dva zánovní stroje Il-28 včetně posádek. První případ se odehrál 6.2.1957. Informace ZDE. Druhá událost se odehrála o devět měsíců později, 19.listopadu. 

Letecká tragédie měla rozsáhlou předehru. Pilotem osudného stroje byl por. M. Matějka. Tento pilot během předchozí služby létal na strojích C-3 a z tohoto typu byl přeřazen na proudovou techniku. Zatímco létání na "Síblech" por. Matějkovi nedělalo problém, zdálo se, že Il-28 je nad jeho síly. U pluku byl hodnocen jako slabý pilot a byl proto přeřazen zpět na vrtulové stroje. Na vlastní žádost, pevně rozhodnut pilotáž Il-28 zvládnout, byl opět přeřazen na Il-28. Výsledky však stále nebyly přesvědčivé, váhající velitel pluku ale  dal na velitele 2. letky a inspektora útvaru a výcvik por. Matějky dále pokračoval. Výsledky stále nebyly dobré. Pilot byl velitelem 46. BoLD odeslán do ÚLZ k přezkoumání zdravotní způsobilosti. Z "Úelzetu" se pilot vrátil s kladným hodnocením- může pokračovat. Pro další pochybnosti však velitel divize zakročil. 13. 11. rozhodl o vyřazení pilota z výcviku a jeho přeřazení k jiným úkolům. Do toho ovšem zasáhla nečekaná událost. Ten samý den zemřel prezident republiky Antonín Zápotocký. Velitelský sbor 46. BoLD se v následujících dnech přesunul na letiště Mladá. Tam probíhala porada a plánování průletu vojenských strojů na Letné při příležitosti pohřbu prezidenta. V Přerově ovšem pokračoval výcvik a velitel 2. letky ignoroval rozhodnutí velitele divize o ukončení výcviku por. Matějky. Dopoledne s pilotem, který měl dvouměsíční přestávku vykonal kontrolní let.Poté rozhodl, že por. Matějka je schopen pokračovat a provést naplánovaný  úkol. Tím bylo cvičení č. 34 OBP-BL. t.j.první samostatný let v mracích bez použití přistávacího systému ve výšce 2000m. Pilot tedy zaujal svoje místo v kokpitu, spolu s ním se na palubě nacházeli npor. F. Spurný - letovod a strš. B. Utínek-střelec. Poručík Matějka byl pevně rozhodnut úkol úspěšně zvládnout a tím ještě třeba zvrátit rozhodnutí o vyřazení z výcviku. O tom, že byl pod velkým psychickým tlakem svědčí to, že kvůli rozrušení nebyl schopen spustit motory stroje a toto provedl technik letounu.

Po startu z dráhy 06 události nabraly rychlý spád. Letoun po vzletu ve 13:50  stoupal do výšky 2000 metrů.  Ve výšce 600 metrů, ještě pod oblaky začal zatáčet doleva a přešel do střemhlavého letu. Po třech minutách letu pod úhlem zhruba 70 stupňů při vysoké rychlosti letoun narazil do země. K dopadu došlo severně od obce Dřevohostice, v prostoru zvaném "Zadní les". Letadlo při dopadu vytvořilo obrovský kráter, v průměru zhruba 10 metrů, do hloubky 5 metrů. Při dopadu stroj vybuchl a trosky byly rozhozeny stovky metrů daleko. Posádka při strašném nárazu okamžitě zahynula.

Vyšetřovaní katastrofy bylo ovlivněno napětím spojeným s politickými událostmi. Ve stejný den se Antonín Novotný stal novým prezidentem republiky. Napětí po pár dnech pominulo, svět se točil dál, a tak tresty udělené funkcionářům za laxní přístup k výsledkům por. Matějky byly mírné. Velitel pluku "vyfasoval" pět dní domácího vězení za nedodržení metodiky výcviku a to bylo vše. Je přitom docela možné, že příčinou nehody byla technická závada letounu. Svědecké výpovědi  udávají, že z letounu během střemhlavého letu šlehaly plameny. Udávají to tři ze čtyř očitých svědků. Svědkové ovšem viděli pád letounu i jeho dopad s následným výbuchem a požárem, takže je možné, že tím bylo jejich svědectví ovlivněno. V každém případě- teorií o technické závadě se vyšetřovací komise nezabývala. Byl učiněn závěr, že příčinou nehody bylo psychické rozpoložení por. Matějky.

 

 

Zákres plánované trati po vzletu z dráhy 06, finálního kurzu a místa dopadu /VUA Praha/

 

 

Snímky z vyšetřovacího spisu / VUA Praha/

 

 

 

 

 

 Snímek torza křídla / via B. Očenáš/

 

 

 

 

 

 

 

Místo dopadu letounu je dodnes velmi jasně viditelné. V lese se dodnes nachází obrovský kráter, jeho okolí je pietně upraveno. O místo se starají členové přerovského Svazu letců a někteří pozůstalí.

 

Místo nehody- listopad 2016

   

 

   

 

 

 

Fragmenty letounu Il-28 v.č. 52218 nalezené v okolí dopadu stroje.

   
   

 

   
Krytka z motoru Výstražný štítek /zřejmě z vystřelovací sedačky/

 

   
Štítek z kabiny - vyvážení Část pneumatiky

 

   
Krytka /díky Lukáši!/ Krytka

 

   
Fragmenty motoru VK-1a Lopatka motoru

 

   

 Značky výstupní kontroly na lopatce motoru

 

 

Zdroj: vyšetřovací spis VUA Praha /1957/

 

 Pavel Krejčí 12.2016