MiG-21F výr. čís. 560402

 

 

5. stíhací letecký pluk Plzeň-Líně

 

Strašice okr. Rokycany   22.9.1981

 

MiG-21F-13 "0402"   /foto Jaroslav Prokop/

 

 

 

Krásný snímek  "jednadvacítek" ze stavu 5. stíhacího leteckého pluku.Letoun ztracený při havárii v Brdech druhý od objektivu - č. 0402

/foto M.Lanči/

 

 

Letoun 0402 byl v průběhu kariéry až do svého zničení 22.9.1981 poměrně často fotografován. Snímky z archivu ing. M. Lančiho, webu "brding.cz" a webu "pilotiletadla.cz". V době havárie stroj již zřejmě nenesl znak 5. SLP na přídi.

 

 

 

 

 

 22. září 1981 v 18:18 došlo na vojenské střelnici Jordán- Jince k havárii letounu MiG-21F. Letoun pilotoval inspektor bezpečnosti letů, pilot 1. třídy pplk. Josef Švejda.

pplk. Švejda/vpravo/. Uprostřed mjr. Krýda, který se u letectva proslavil tím, že dokázal dvakrát přistát s letounem MiG-21 bez pracujícího motoru.

 

K události dne 22. září 1981 došlo následovně:

Pilot plnil druhý let cvičení č. 68 OBP SL ve dvojici, jako vedoucí. Jednalo se o bombardování ostrými tříštivo-trhavými  pumami OFAB-100 a ostrou střelbu kanonem NR-30. Vedeným pilotem byl por. Herzig s letounem MiG-21F trupového č. 0505. S odstupem následoval tuto dvojici por. Vakula na stroji MIG-21MF. Po povolení od řídícího střeleb vlétnout do prostoru střeliště se dvojice vedená pplk. Švejdou na stroji trupového čísla 0402 zařadila do okruhu pod kurzem 210°. Ve výšce 250-300 metrů provedli oba piloti první zatáčku doleva, na rychlosti 750 km/hod. Po dosažení náklonu asi 10° došlo náhle k výbuchu pumy podvěšené pod levým křídlem. Následovalo energické otáčení letounu kolem podélné osy. Stroj na řízení nereagoval, pilot se vzhledem k minimální výšce nad terénem rozhodl pro okamžitou  katapultáž bez odhození překrytu kabiny. Strážní andělé ten den odvedli dobrou práci. Pilot přistál nezraněn 3-4 vteřiny po otevření  padáku nedaleko hořícího vraku svého stroje. Dle výpovědi pilota se nejprve šel podívat na hořící vrak. Protože v něm vybuchovalo střelivo, vzdálil se, a šel zalesněnou krajinou směrem na severovýchod podat o sobě zprávu. Následně se informace trochu liší. Dle oficiálního protokolu o sobě podal zprávu na lesní správě ve Strašicích. Odtud ho vedoucí odvezl na betonovou plochu v Jincích k vrtulníku, kterým se dopravil do Líní. Dle mé korespondence s přímým účastníkem /řídící střeleb/, pilota od místa havárie odvezl revírník tamějšího polesí k nejbližší vesnické hospodě. Pátrací skupina se mezitím dostavila do prostoru havárie a pátrala marně po pilotovi. Nakonec se vše vysvětlilo po telefonátu z hostince, kam si také pro pilota pátrači přijeli.

Vedený pilot, por. Herzig byl výbuchem pumy oslněn. Převedl letoun do stoupání, při kterém zjistil, že má roztříštěné čelní panceřové sklo překrytu kabiny. Střepinami došlo rovněž k poškození na řadě míst trupu a křídel. Por. Herzig přesto MiGa dokázal přivést k domovskému letišti v Líních a zde přistát. Tento pilot měl ten den rovněž velké štěstí. Od vedoucího letounu se držel ve formaci na pozici vpravo. Tím, že došlo k výbuchu pumy pod levým křídlem vedoucího letounu,  trup MiGu pplk. Švejdy energii exploze částečně odstínil. Tím se stalo, že následky nebyly pro por. Herziga fatální.

 

                                                              MiG-21F 0505 poničený výbuchem pumy                                                                     por. Herzig

 

 

 Letoun 0505 po jiném incidentu

 

Havarovaný letoun dopadl na záda na úpatí kopce Hlava v prostoru vojenské střelnice, s přídí směřující proti směru letu. Letoun po dopadu z velké části shořel. Části levého křídla byly nalezeny proti směru pádu letounu. Je zřejmé, že tyto části letounu se od stroje odtrhly během výbuchu pumy a během pádu. Druhá puma - podvěšená na pravém závěsníku se díky setrvačným silám během pádu letadla otrhla od závěsného oka a pokračovala po balistické křivce dalších 1000 metrů ve směru letu, než dopadla do lesa a vybuchla.

 

Fotografie z vyšetřovacího spisu z VUA Praha

   

 Ohořelé zbytky letounu "0402" na svahu kopce Hlava v Brdech během obhlídky vyšetřovací komisí

 

   
Levé křídlo Místo dopadu druhé pumy OFAB-100

Vyšetřovací komisi, která byla po nehodě ustanovena samozřejmě nejvíce zajímalo, jak mohlo dojít k výbuchu pumy za letu. Asi 50 metrů od vraku stroje byla nalezena část hlavy pumového zapalovače. Výzkumný ústav 030, který prováděl znalecké expertýzy zjistil, že zapalovač byl odjištěn a uveden v činnost ještě za letu. Komise tedy nakonec došla k závěru, že k odjištění zapalovače došlo nárazem cizího tělesa do zajišťovacího drátu. Mohl to být  kamínek, který během vzletu odmrštil podvozek, případně střet s ptákem.  K iniciaci výbuchu již odjištěné roznětky pak došlo působením sil během letového manévru a současným poryvem.

 

   

 Rekonstrukce trosek zaměřená na levé křídlo, pod nímž došlo k výbuchu pumy.

 

Překryt kabiny.

 

Zákres míst dopadu trosek

 

Výpověď pilota- pplk Švejdy o průběhu letu

 

 

Místo dopadu v r. 2016

 

 

   
Fragment letounu utržený při výbuchu Stopy po střepinách pumy

 

Prameny:  Vojenský ústřední archiv Praha- vyšetřovací spis

                ing. Miroslav Lanči- fotografie, osobní korespondence

                web brding.cz

                web pilotialetadla.cz

                pinterest.com

Za pomoc rovněž velmi děkuji plk. V. Čermákovi z Oddělení letových a navigačních služeb MO

 

Pavel Krejčí 1.2017