Lisunov Li-2  

 

340. bombardovací "Breslavský" pluk

 

54. bombardovací divize

 

18. letecká armáda

 

Mokrá okr. Brno-venkov   26.3.1945

 

 

 

 

 

Konec března 1945 se v souvislosti se zahájením Bratislavsko- brněnské operace 2. ukrajinského frontu vyznačoval zvýšenou aktivitou letadel sovětského dálkového letectva. Letouny Li-2 provedly celou řadu nočních výsadkových operací při nichž bylo na území Protektorátu vysazeno několik zpravodajských  skupin. Noční operace neunikly pozornosti německé protivzdušné obrany. Luftwaffe proto do akce nasadila noční stíhačky, které svými radary slídily v tmavé obloze  ve snaze zachytit noční vetřelce.

K dopadu jednoho z transportních strojů došlo v noci z 26. na 27. března u obce Mokrá v okrese Brno-venkov. Na dopad letounu si dodnes vzpomínají pamětníci z obce. Podle jejich vyprávění došlo k havárii několik set metrů od obce v kopci nedaleko lomu. Letadlo po dopadu začalo hořet, celou severní oblohu osvěcovala ohnivá záře.

Havárii tohoto letounu zmiňuje dokument uložený v MZA Brno, fond: Zemský prezident-správa z pověření Říše. Feindeinflüge im März 1945 uvádí, že se dne 26.3.1945 okolo 21.00 hod. zřítilo 400 metrů seveně od Mokré u Brna ruské dvoumotorové letadlo a shořelo, přečemž jeho osádka zahynula. /zdroj: Jan Mahr,  hloubkari.cz/forum/ . O události se rovněž zmiňuje četnické hlášení strážníků obce Tvarožná.

Letecký badatel Jan Mahr, který se nehodou zabýval, na základě studia archivních materiálů letoun identifikoval jako stroj velitele por. Artema Fjodoroviče Masljanicyna. Letoun náležel k 340. bombardovacímu pluku, který se specializoval na dálkové výsadky a speciální operace.

Dle ruských záznamů posádku letounu tvořili:

Pilot: poručík Masljanicyn, Artem Fjodorovič  

                                                   
2. pilot: podporučík Kozlov, Viktor Ivanovič                                                       


Navigátor: gardový kapitán Virčenko, Jefrej Saveljevič                                            


Navigátor: podporučík Kolosov, Michail Petrovič                                                    


Palubní mechanik: poručík Volostněv, Gennadij Alexandrovič 

                                        

Střelec-radista : Vasilij Nikolajevič Ojkin

 

Střelec: vojín Anatolij Stěpanovič BarzakovOsádka se nevrátila z bojového úkolu v noci z 26. na 27. března 1945

 

Dle některých zdrojů se podařilo některým členům posádky vyskočit z hořícího letounu na padáku. Tomu by odpovídaly i zmínky o několika parašutistech, kteří měli dopadnout mezi obcemi Račice a Hostěnice. Nejasnosti jsou i v tom, co vlastně způsobilo havárii letadla. Pravděpodobně šlo o sestřel nočním stíhačem Ju 88 jednotky NJG 100. Vyloučena ale není ani technická závada, jako požár motoru.

Místo dopadu letounu bylo po válce velmi dlouho jasně zřetelné. Trosky spáleného stroje byly časem odklizeny, stopy po požáru však byly desítky let patrné. Dnes je již místo pohlceno lomem, který se během desítek let nad Mokrou rozšířil.

 

Pohled od místa dopadu, z okraje  lomu Mokrá.

 

Pavel Krejčí  2.2017