C-5 /Zlin Z-26/   ev.č. 60

 

Letecké učiliště Prostějov- 1. lšp Olomouc

 

ppor. Ján Hreňo, čet. Antonín Blábolil

 

Bohuňovice okr. Olomouc  18.10.1952

 

 

 

Zavádění nového cvičného letadla pro základní výcvik C-5 se na počátku padesátých let u vojenského letectva neobešlo bez problémů. Jedna z leteckých katastrof, která padá na vrub technickému selhání se odehrála 18.října 1952 severně od hanácké metropole Olomouc. Během cvičného letu v pracovní zóně došlo k destrukci levého křídla stroje C-5. Svědkové, kteří nehodu viděli ze země popisovali, že spatřili letoun, který se z velké výšky řítil k zemi. Letadlu chyběla část levého křídla, kolem točícího se stroje padaly k zemi další trosky. Stroj dopadl na pole u obce Moravská Loděnice nedaleko Bohuňovic. Trosky chybějícího křídla popadaly po okolních polích  na ploše 500 krát  400 metrů. Posádce se stroj nepodařilo opustit na padácích a zahynula v troskách.

 Fotografie z vyšetřovacího spisu VUA Praha

 

 

Protože bylo evidentní, že došlo  ke konstrukčnímu selhání, byly ustanovena vyšetřovací komise, jejíž součástí byli zástupci MNO, Leteckého Výzkumného Ústavu a výrobce- n.p. Let Otrokovice /pozdější Moravan Otrokovice/. Trosky křídla byly pečlivě sesbírány a převezeny k dalšímu zkoumání. Bylo stanoveno několik vyšetřovacích hypotéz. Odborným šetřením bylo nakonec zjištěno, že došlo k průsaku paliva do elektrického snímače množství paliva. Vzniklé výpary zapálila jiskra, došlo k výbuchu palivoměru a ten dále způsobil výbuch benzinových par v palivové nádrži. Elektrické palivoměry u všech "Cé- pětek" byly do vyřešení problému odpojeny. Jedním z dalších opatření bylo to, že výrobce dostal za úkol upravit překryt kabiny tak, aby se dal za letu odhodit. Do té doby letouny C-5 nebyly vybaveny nouzovým odhozem kabiny.

 

Vyšetřovací spis /VUA Praha/

 

 

Prameny:vyšetřovací spis VUA Praha

 

Pavel Krejčí 3.2017