S-101 /Jakovlev Jak-23/   ev. č. 10109

 

IF-18

 

51. letecký  stíhací pluk

 

Milovice okr. Nymburk   7.7.1953

 

 7. července 1953 došlo u čs. vojenského letectva hned ke dvěma závažným mimořádným událostem. Ve vojenském  prostoru Brdy musel ze své Avie S-199 pro technickou závadu vyskočit na padáku por. Pospíšil. V Milovicích-Mladé pak došlo k nehodě proudového letounu Jak-23, v čs. letectvu označeném S-101.

Oba letouny byly zničeny, na činnosti por. Pospíšila nebylo shledáno závad, pro pilota S-101, politruka 51. slp kpt. Milana Garstku ovšem znamenala konec letecké kariéry. Událost v Milovicích se odehrála krátce po poledni, při plnění úkolů č. 26 a 27 osnovy bojové přípravy. Během letu ve skupině došlo u letounu  kpt. Garstky k rozpojení táhla plynového soupáčí. Otáčky motoru byly v té chvíli 12500/min, tedy plný tah.  Pilot rádiem závadu ohlásil řídícímu létání, ten mu dal pokyn pokračovat nad letiště a zařadit se do  okruhu. Rychlost se pohybovala kolem 600 km/hod, otáčky motoru dle výpovědi pilota pulzovaly od volnoběhu po maximál. V poloze třetí okruhové zatáčky, ve vzdálenosti 1.5 km od letiště  dostal pilot pokyn točit na finále, vysunout podvozek, klapky a uzavřít přívod paliva. V tu chvíli pilot podlehl panice a dle vlastní výpovědi ztratil soudnost. Palivový kohout neuzavřel, vysunul podvozek a bez klapek se pokušel přistát. Tlačil letoun k zemi, nad prahem dráhy měl přes 400 km/hod. Po přeplavání 2/3 dráhy dal řídící pokyn k zasunutí podvozku a opakování okruhu, což pilot neuposlechl. Letadlo "přibil" na vysoké rychlosti k dráze, a pak už  vše bylo v moci jeho andělů strážných. A ti se opravdu činili! Letoun se několikrát odrazil od terénu a  přeskočil silnici asi 400 metrů za dráhou. Po dalším dosednutí  pilotovi vyletěla z ruky řídící páka, zapřel se do pedálů a rukou si zakryl hlavu. Letoun se nějakým zázrakem nepřevrátil  ani nerozpadnul, klouzal po terénu a zastavil 2 kilometry za VPD na tankovém cvičišti jen relativně málo poškozen. Kpt. Garstka utrpěl zranění, se kterými byl odvezen do nemocnice a později na vlastní žádost od létání odešel. Jak sebekriticky uznal, je to jeho druhá nehoda v jediném roce a bude tedy lepší, když se bude už věnovat pouze politické práci.

 

Událost byly vyšetřena a bylo přijato několik opatření. Soupáčí bylo na všech strojích S-101 zajištěno vazacím drátem.  Dále, se  všemi piloty byl proveden rozbor a všichni  absolvovali nácvik vynuceného přistání z výšky 1500 metrů, se zatáčkou o 180°, s motorem seřízeným na volnoběh. A jako opatření nejdůležitější- dle vyšetřovacího spisu: " U 51. let. stíhacího pluku budou provedena politicko-stranická opatření , za tím cílem, aby k nehodě z podobné příčiny již nedošlo".

 

Díky nehodě kpt. Garstky se ve VUA Praha zachovalo několik hezkých snímků tohoto raritního typu letounu.

 

 

 

A zde je ještě jedna fotka, kterou ve své sbírce našel Radek Palička. Díky Radku!

 

Prameny: Vyšetřovací spis z fondu VUA Praha /MNO 1953/

 

Pavel Krejčí 4.2017