Aero C-3 výr. č. 708

 

30. let. pluk

 

Ohrozim okr. Prostějov 18.7.1952

Ilustrační kresba C-3 /Jan Máče/

 

 

Krátce po startu stroje C-3B z letiště Prostějov - Stichovice došlo k poruše levého motoru. Letoun se nacházel v prostoru obce Lešany ve výšce 50 - 80 metrů. Pilot letounu škpt. let. Ludevít Pivarček se snažil "Síbla"  otočit zpět k letišti a přistát. Toto rozhodnutí se ale ukázalo jako nesprávné a záhy na něj všichni na palubě doplatili. V letounu se nacházelo osm osob, takže stroj byl pro let na jeden motor přetížen. K tomu, aby se pilot s letadlem otočil, musel provést zatáčku  směrem do stoupajícího terénu, navíc zatáčkou na "mrtvý", levý motor. Letadlo kopírovalo stoupající terén a v okamžiku, kdy se zdálo, že se manévr podaří došlo ke katastrofě. Letadlo ztratilo rychlost v okamžiku, kdy se již terén začal opět svažovat a pod úhlem asi 70 stupňů narazilo do země asi 500 metrů od obce Ohrozim. Ihned došlo k požáru, který zachvátil celý letoun. Všichni na palubě zahynuli.

 

Během vyšetřování bylo zjištěno, že došlo k vypadnutí ventilového sedla prvního válce levého motoru. Tím začal motor střílet a vysazovat, podle svědků zvuk připomínal spíš traktor. Motor, který byl v ještě v záruce, tak spolu s chybným rozhodnutím jinak velmi zkušeného pilota zapříčinil smrt osmi příslušníků 30. leteckého pluku.

 

 

 

Ačkoliv tato nehoda svým rozsahem patřila k vyjímečným, během následujících let vše přikryl čas. Impulzem pro mé pátrání se  stal vyšetřovací spis z Vojenského Ústředního Archivu v Praze. V Ohrozimi jsem neúspěšně pátral v průběhu roku 2016, nikdo o nehodě neslyšel, naopak, většina lidí mi tvrdila, že k žádné takové události určitě u obce nedošlo. Štěstí mi ale na podzim 2016 přihrálo do cesty pana Obra, pamětníka, který si na událost zcela jasně vzpomínal. Na jaře 2017 jsem se s panem Obrem vypravil do míst, kde mělo dojít k nehodě. Pátrání detektorem po úlomcích na poli nebylo úspěšné. Při zpáteční cestě do Ohrozimi  jsem panu Obrovi ukázal fotografie z vyšetřovacího spisu a upozornil ho na "boží muka", která byla na jedné fotografii vidět. "No, ty jsou přece támhle", ukázal pan Obr na vzdálený okraj pole, a tím bylo vše jasné. Jak se ukázalo, během desítek let od události  si pan Obr místo katastrofy situoval asi o dvěstě metrů jinam, což je naprosto pochopitelné.

 

   
1952 2017

 

 

Na místě dopadu se dnes nachází  drobné fragmenty letadla.

 

   

 

Prameny:

Vyšetřovací spis VUA Praha

Za pomoc s nalezením místa děkuji panu Obrovi z obce Ohrozim.

 

Pavel Krejčí 5.2017