Ju 88 A-4 W.Nr. ?

 

posádka , jednotka, datum ?

 

Capartice okr. Domažlice

 

 

Tato dosud neobjasněná havárie se stala  za špatného počasí. Zachovaly se výrobní štítky z chladičů motorů Jumo 211 s vypsaným typem Ju88A-4 Posádka zahynula.

 

Na stopu této letecké katastrofy jsem náhodou narazil před mnoha lety při náhodné vycházce po okolí Capartic. V lese jsem narazil na úlomky duralových onýtovaných plechů, které do lesa očividně nepatřily. Při procházení okolí jsem poté objevil i velké spáleniště se spoustou hliníkových slitků. V tu dobu jsem se však leteckými haváriemi zabýval jen okrajově a k důkladnému zkoumání této události jsme se s Pavlem Krejčím dostali až  v roce 2010. V tu dobu jsme se spojili i s historikem, zabývajícím se válečnými událostmi na Domažlicku Martinem Drbalem. Po konzultaci s ním se nám znovu podařilo najít místo havárie a nálezy štítků jasně prokázat, že letoun, který se zde zřítil nebyl Siebel, jak některé indicie naznačovaly, ale Ju-88A-4. Bohužel se zatím nepodařil najít výrobní štítek nebo cokoliv, co by napovědělo, která posádka a kdy zde tragicky ukončila svůj let.

   
     
     
     

 

     
     
     
 
 

 

Petr Gruši Hruška,Pavel Krejčí 7.2013