Suchoj SU-7BM

 

"5613"

 

20. stíhací bombardovací letecký pluk

 

Náměšť nad Oslavou  11.9.1975

 

 SU-7BM "5613" na snímku z r. 1969. V kabině pplk. Smažil, který vodil čtyřčlennou skupinu SU-7 při letových ukázkách. Pamětníci, kteří viděli "Smažilovce" v akci říkají - " Kdo neviděl neuvěří, kdo viděl nezapomene!"

 

 

 

 

 

 

 

11.9.1975 prováděl roj letounů SU-7 přelet z letiště Čáslav na letiště Náměšť. Úkolem byl let v přízemní výšce 50-100 metrů s nácvikem překonání prostředků PVO v Náměšti v rámci vojenského cvičení DRUŽBA´75. Let probíhal až do příletu do prostoru letiště v Náměšti normálně. Na letištěm prováděl roj zatáčku doleva, když jeden z pilotů v roji, 34-letý kpt. Vítězslav Koudelka zaznamenal nepravidelné zvuky motoru. Situaci ohlásil ŘL slovy "Mě to pumpuje", odpoutal se od roje a převedl letoun do stoupání. Nepravidelné zvuky přetrvávaly. Jelikož měl malou výšku a situaci instinktivně vyhodnotil jako pumpáž, soustředil se na katapultáž. Před ní vypnul motor a ve výšce 800 metrů se z letadla katapultoval. Neřízený letoun naštěstí minul město a velkou rychlostí vlétl do stromů v rozlehlém zámeckém parku východně od Náměšti nad Oslavou. Zde vykácel asi 200 metrů dlouhý průsek a roztříštil se o svah uprostřed parku.

 

Pilot přistál na padáku asi 4 km od místa dopadu letounu a zůstal viset na stromě. Byl vyproštěn příslušníky letištního praporu a pluku, kteří sledovali katapultáž. Trosky letounu mezitím hořely za občasných výbuchů ostré munice v parku. Záchranná skupina vyslaná z letiště místo zajistila a drobná ložiska požáru lokalizovala.

 

 

   

 

Jelikož motor letounu byl ve stavu, který umožňoval odbornou expertýzu, byl znalecky prozkoumán. Bylo zjištěno, že v okamžiku dopadu nepracoval. Expertýza jednoznačně neprokázala vznik pumpáže. Během vyšetřování nebyly zjištěny žádné nedostatky v zabezpečení letu ani v přípravě a s tím bylo také vyšetřování uzavřeno.

 O havárii letounu byl uvědoměn i soudruh generální tajemník... / dopis z archivu VUA Praha/

 

   
Průsek v zámeckém parku je dodnes dobře patrný Pohled ve směru letu

 

   
Prázdné "hilzny" munice r. 30 mm Krytka z povrchu stroje

 

Úlomky letounu

 

   
Servomotor Nápis "Rádiové vybavení" na plechu

 

Prameny: 

 

-vyšetřovací spis z VUA Praha 1975

-J. Dúbravčík " Dvacítka" -kronika let. pluku - Svět křídel 2004

 

Pavel Krejčí 5.2017