Siebel Si 204D 

 

Böhmisch-Mährische-Masch. Fabr. A.G.

 

Jenštejn okr. Praha-východ  28.3.1944

 

Ilustrační kresba Si 204D v kamufláži, s jakou stroje opouštěly výrobní závod AERO /Plastic Kit Revue 1992/

 

 

Na havárii německého letouu v Jenštejně, malé obci východně od Prahy, vzpomíná p. Kovanda, dosud žijící pamětník události v kronice obce takto:

Bylo to v polovině března 1945 za krásného zimního odpoledne. Na svou základnu na vojenské letiště ve Kbelích se vracel těžký dvoumotorový německý bombardér a pětičlennou posádkou JUNKERS JU88. V oblasti na východ od Prahy ( Kolín – Kutná Hora ) byl napaden americkými stíhačkami a těžce poškozen. Rychle ztrácel výšku. Nad vesnicí Zápy měl ještě asi 400 metrů. Plameny mu šlehaly z pravého motoru. V tomto okamžiku z letadla vyskočili 4 členové posádky a na padácích se zachránili. Pilot se zřejmě rozhodl, že letadlo dovede až na letiště ve Kbelích. Přesně nad Jenštejnem ve výšce 150 až 200 metrů mu odpadlo pravé křídlo. Spadlo doprostřed dvora statku pana Hály čp. 26. Letadlo se prudce naklonilo a začalo neovladatelně padat k zemi. Roztříštilo se o zem na Žertově poli asi 200 metrů za vesnicí u polní cesty vedoucí na Břízek. Pilot zahynul. Němečtí vojáci, kteří přijeli z letiště ve Kbelích, posbírali trosky letadla po polích a shromáždili je na jednom místě. Část trupu letadla zůstala neporušená a v ní si udělala tříčlenná hlídka německých vojáků kryt před zimní nepohodou.

Začátkem dubna, týden před Velikonocemi, jsme si celá parta kluků ze vsi připravovala prostranství kolem kapličky na velikonoční řehtání. Práce spočívala v tom, že jsme ze skály na Břízku museli přivézt vozík bílého a vozík červeného písku. Ten rozprostřít kolem kolem kapličky a před kapličkou. Z lesíka donést mech a udělat z něho klekátka a křížky. Přesně ve chvíli, když jsme projížděli s vozíkem plným písku po polní cestě kolem trosek letadla, spustil se prudký jarní déšť.

Z trosek letadla vyběhl německý voják a mával na nás, abychom se šli k nim schovat. První naše reakce byla plné kalhoty strachu. Ale liják byl tak prudký, že jsme se všichni rozběhli směrem k letadlu. V několika dalších okamžicích se celá parta kluků ocitla v mohutném trupu německého letadla. Ve mně, osmiletém klukovi, se strach z německých vojáků mísil a údivem nad tím co jsem všechno viděl v těch troskách trupu letadla. Pamatuji si, že se nám vojáci smáli, něco si mezi sebou povídali a ukazovali si na nás jak jsme zmoklí a jak z nás teče voda. Dali nám teplý čaj. Když se déšť zmírnil, viděli jsme jak od vesnice běží naši rodiče nás hledat. Jaké bylo jejich zděšení, když viděli uprostřed polní cesty stát samostatný vozík s pískem a děti nikde. Ještě větší zděšení však nastalo, když jsme se spolu s vojáky objevili před vrakem letadla.

Moc let po válce jsem na tuto příhodu vzpomínal a zůstalo mi v paměti, že nebyl každý Němec zlý fašista. Život mi později mnohokrát ukázal, že člověk je dobrý nebo zlý a vůbec nezáleží na národnosti.

 

Pan Kovanda jako osmiletý hoch událost pamatuje. Autorovi ukazuje místo, kde před třiasedmdesáti lety ležel vrak letounu 

/březen 2017/

 

 

Jan Vladař ve svém archivu popisovanou událost dohledal. Dle německých záznamů lze konstatovat, že k události došlo 28. března 1944. Letoun Si 204D postihla během zalétávacího letu závada na motoru. Posádka se zřejmě snažila vrátit na domovské letiště, pro rozsáhlý požár motoru se ale nakonec rozhodla vyskočit na padácích. K tomu došlo podle p. Kovandy nad obcí Zápy. Dle záznamů se celá čtyřčlenná posádka zachránila.  Letoun v plamenech pokračoval v letu směrem nad Jenštejn, kde se utrhlo křídlo. Vrak letounu dopadl na pole těsně za obcí. Po několik dní byly trosky strážené německými vojáky, pak byl vrak odklizen.

Místo dopadu je dnes zavezené několika metry stavební suti, takže přesné místo události již nelze dohledat.

 

 Prameny:

kronika obce Jenštejn

osobní vzpomínky- p. Kovanda, Jenštejn

archiv J. Vladař /jan-vladar@volny.cz/

 

Pavel Krejčí 7.2017