MI-2 ev. č. 8941

 

1. letka velení a průzkumu - Líně

 

vodní nádrž Seč, okr. Chrudim   7.7.1988

 

 

 

 Dne 7. července 1988 okolo 16.06 hod došlo ke katastrofě vrtulníku MI-2 ev.č. 8941. Toho dne prováděli příslušníci VÚ 1056 Janovice nad Úhlavou cvičné seskoky do vody na přehradě Seč. Celkem bylo provedeno 13 vzletů. Po skončení posledního výsadku přistál vrtulník v určeném prostoru nad Sečskou přehradou u obce Ústupky, odkud byl  celý výcvik řízen. Zde bylo doplněno palivo a vrtulník se měl pokračovat na letiště do Chrudimi. Přítomný instruktor výsadkářů mjr. Petr Vít požádal pilota, npor. J.S., aby jej vzal s sebou do Chrudimi. Vrtulník odstartoval v 16.00. Na jeho palubě byl kromě pilota  a mjr. Víta ještě palubní mechanik. Po vzletu provedl pilot  levou zatáčku přes chatovou oblast Ústupky a poté nalétl přes lesní masiv do směru na zříceninu hradu Oheb. Odtud kopíroval zalesněný svah k vodní hladině. Klesavý let se pilotovi nepodařilo vybrat, o vodní hladinu zachytil nejprve zadní vrtulkou a poté koly podvozku. Tím došlo k prudkému překlopení směrem dopředu a nárazu přední částí trupu na hladinu přehrady. Při nárazu byl z vrtulníku vymrštěn palubní technik. Pilotovi se podařilo odpoutat od sedačky a vyplavat na hladinu. Přepravovaný mjr. Vít se na hladině již neobjevil a byl veden jako nezvěstný. Pilot a palubní technik byli z vody vytaženi rekreanty, kteří se pohybovali v blízkosti havárie na lodičkách. Přivolaným lékařem bylo zjištěno, že pilot utrpěl pouze šok, palubní mechanik frakturu prstu pravé ruky.

Při šetření nehody bylo zjištěno, že v průběhu provádění výsadků se pilot vrtulníku dopouštěl hrubé letecké nekázně. Nalétával velmi blízko nad hladinu  přehrady, oblétával v malé výšce ostrůvek, který se nachází na přehradě apod...Pilot ve své výpovědi po nehodě  uvedl, že se jednalo o chybu v pilotáži, leteckou nekázeň popíral.

 

 

 

Jelikož přehrada složí jako zdroj pitné vody a panovaly vážné obavy z kontaminace palivem a mazivy, byla urychleně zorganizována vyprošťovací operace. Ta se uskutečnila následující den, tedy 8.7.1988. Vrtulník byl za pomoci potápěčů vyzdvižen a byla na něm provedena znalecká expertýza k vyloučení technické závady. Tělo přepravovaného mjr. Víta se toho dne nepodařilo nalézt. Nalezeno bylo až 19.7.1988 na dně přehrady ve čtrnáctimetrové hloubce. V ruce mjr. Vít svíral  kufřík s utajovanými navigačními mapami a navigačními štítky.Snaha o záchranu této dokumentace se mu zřejmě stala osudnou...

 

 

Snímek dokumentace, která byla nalezena společně s tělem mjr. Víta

Celý případ měl soudní dohru. Npor. J.S. byl  22.9.1988 Vojenským obvodovým soudem v Hradci Králové odsouzen pro trestný čin obecného ohrožení k nepodmíněnému trestu v trvání 20 měsíců. Brzy na to, 27.10.1988 byla vyhlášena amnestie prezidenta ČSSR a 3.11.1988 byl pilotovi trest prominut.

 

Zajímavostí jistě je, že vrak tohoto vrtulníku nebyl sešrotován, jak by se dalo čekat!  Sloužil jako učební pomůcka a dnes se nachází v prostorách Leteckého muzea Vyškov.

foto Alan Wilson, https://commons.wikimedia.org

 

Prameny:

- vyšetřovací spis z fondu Správního Archivu MO

 

 Pavel Krejčí 6.2017