MiG-21 F       "0206"

 

4. stíhací let. pluk, 10. LA

 

Semín okr. Pardubice  27.4.1978

 

 

Snímek letounu MiG-21F s trupovým číslem "0206" se mi v žádném zdroji nepodařilo dohledat. Zde hezký snímek letounu z následující série.

/foto: Jiří Zedka, Airliners.com/

 

 

 

27.4.1978 v 12,51hod. došlo u u 4. slp ke katastrofě, při níž zahynul pilot, por. Pavel Málek. Letoun dopadl mezi domy v obci Semín, asi 4 km severozápadně od Přelouče, a byl úplně zničen. Trosky letounu se po dopadu vzňaly a zapálily okolní stavení, přičemž zcela shořel dům č. 89.

 

Dům č. 89 zcela vyhořel

Por. Málek prováděl let k procvičení jednoduché pilotáže podle cvičení čís. 30 OBP SL. Nácvik prováděl v zóně "Západ" ve stanovené  pracovní výšce od 500 do 1200m tak, aby let probíhal pod základnou oblačnosti. Ta ten den činila cca 1600m. Podle záznamu spidobarografu pilot během stoupání nedodržel stanovenou horní hranici pracovního prostoru a hladinu 1200m prostoupal. To ho zřejmě vedlo k razantnímu manévru, při němž se MiG dostal na hranici pádové rychlosti a následně do nezvyklé polohy. Při jejím vybírání letoun zachytil o střechu hospodářské budovy a s malou dopřednou rychlostí, téměř naplocho dopadl na zem. Při nárazu pilot zahynul v troskách stroje.

 

   

Pohled na spoušť způsobenou leteckou katastrofou

 

1978 2017
 
 

 

   

 

 

 

 Záznam o zničeném leteckém materiálu.

 

Zákres místa nehody

 

Informační zpráva pro ministra národní obrany M. Dzůra

 

 Letoun MiG-21F výrobního čísla 460206 byl vyroben v Aeru Vodochody v r. 1964. Převzat letectvem byl 26.2.1965. Nejprve létal u 1. slp v Českých Budějovicích, později, až do svého zničení, u 4.slp Pardubice.

Prameny:

-vyšetřovací spis  VUA Praha 1978

 

Pavel Krejčí 7.2017