Iljušin Il-28    výrobní číslo 56929

 

24. bombardovací let. pluk, 1. letka - Přerov

 

 

Poličná okr. Vsetín   26.8.1958

 

 

Elegantní tvary taktického bombardéru Il-28 /Snímek z průletu skupiny IL-28 nad Letnou v r. 1956/

 

 

 

Dne 26.8.1958 došlo v obci Poličná, západně od Valašského Meziříčí, k letecké katastrofě letounu Il-28. Osádka plnila úkol č. 7, cvičení 102 OBPBL. Letoun trupového čísla "6929" vzlétl z letiště Přerov v 19.52 hod. Na palubě se nacházela tříčlenná posádka. Velitel stroje, kpt. Stanislav Havlíček, který velel 1. letce a byl inspektorem pluku, kpt. Oldřich Losert- letovod letky a kpt. Josef Hájek - palubní radista a střelec.

 

                                                                                      

                                                                      kpt. S. Havlíček                                                                   kpt. O. Losert

 

 Po dosažení výšky 2200m začal pilot provádět zatáčku doprava. Během ní vlétl do oblačnosti, kde nezvládl techniku pilotáže. Letoun zhruba ve 20.01hod. přešel do střemhlavého letu. Ve výšce asi 800m letoun "vypadnul" z oblačnosti, stále ve střemhlavém letu. Pilot se zřejmě zalekl terénu, prudce přitáhnul řízení, čímž překročil pevnostní limit letounu. Ten měl maximální přetížení stanoveno na 6,92G. Výpočty bylo zjištěno, že pilot dosáhl násobku cca 9G. Následkem toho se utrhlo pravé křídlo a posléze se celý  letoun ve vzduch rozpadl.Trup letounu a levé křídlo dopadlo do obce Poličná nedaleko dnešního obecního úřadu, další části letounu skončily po zahradách a loukách  západně od tohoto místa. Při dopadu zahynuli pilot a letovod, střelec-radista kpt. Hájek měl neuvěřitelné štěstí - z letounu vypadnul během destrukce ve vzduchu a přistál na padáku nedaleko místa havárie. Přežil, i když těžce zraněn. Trosky letounu po nárazu na zem explodovaly a zachvátil je požár. Ten poničil i několik domů v obci, nikomu na zemi se ale naštěstí nic nestalo.

 

 

 

Fotografie trosek rozesetých po okolí obce Poličná

 

 

 

   
1958 2017

 

 

 

Po nehodě byla ustanovena vyšetřovací komise, která měla za úkol zjistit její příčiny. Komise došla k závěru, že přímou příčinou bylo nezvládnutí pilotáže v mraku na letounu vybaveném umělým horizontem AGK-47B, na který pilot neměl dostatečné návyky, a nebyl připraven pro let v mracích.

Příčiny se hledaly i na zemi. Viz níže:

 

 

Místo dopadu hlavní části trupu a křídla Il-28


 
 

 

 

Událost připomíná od r. 2011 pamětní deska umístěná na budově Obecního úřadu v Poličné

 

 Mezi obyvatelstvem v Poličné se dodnes nachází fragmenty tohoto letounu, jako např tato část palivového potrubí / K. Malúšek-Poličná/

 

Havárie tohoto letounu byly zpracována v r. 2002  Českou televizí v rámci televizního  cyklu "Osudové okamžiky". Bohužel, v online archivu ČT se již tento díl nenachází. Dle knihy M. Irry "Iljušin  Il-28 v československém vojenském letectvu"  /Jakab 2017/ se v tomto dokumentu hovoří o tom, že příčinou nehody mohla být destrukce jednoho z motorů za letu. Dle jednoho z vyšetřovatelů /plk. v.v. J. Dvořáka/ se rotor turbíny jednoho z motorů nalezl příliš daleko od místa dopadu stroje. Vedení vyšetřovací komise ale tuto hypotézu nebralo v patrnost a nijak se jí nezabývalo.

Prameny:

-vyšetřovací spis z VUA Praha

-M. Irra -"Iljušin Il-28 v čs. vojenském letectvu" /Jakab 2017/

 

Pavel Krejčí 7.2017