Iljušin Il-14T   výrobní č. 913148

 

trup. číslo 3148

 

1. dopravní výsadkový letecký pluk- Mošnov

 

Hůrka okr. Nový Jičín  22.8.1964

 

Krásný letový snímek Il-14 1.dvlp / foto www.planes.cz/

 

Mimořádně tragická nehoda postihla čs. letectvo dne 22.8.1964. Letoun IL-14T trupového čísla 3148 náležející 1. dvlp sídlícího na letišti Ostrava-Mošnov se nacházel od 13.8 na letišti Přerov. Byla tam na něm prováděna  prohlídka typu "C", tedy po nalétání 150 hodin. Posádka, která měla po skončení prohlídky letoun zalétnout a poté přeletět do Mošnova byla do Přerova přepravena  22.8. 1964 ráno. Velitelem šestičlenné posádky stroje byl mjr. Mikšík. Počasí v Přerově nebylo nijak valné- 4-5/8 oblačnosti ve 400metrech, 8/8 ve výši 1000m, dohlednost 5 km. Naprosto nevyhovující byly ale v cílové destinaci- Mošnově.  Tam bylo 8/8 v pouhých 150 metrech, tedy pod minimem předepsaným pro Il-14. Mjr. Mikšíkovi z osobních důvodů záleželo na tom, dostat se do Ostravy ještě ten den. Naléhal proto na dispečera v Mošnově ten nakonec pod pořadovou 6525 přílet letounu povolil.

Mjr. Mikšík se rozhodl, že nebude ani provádět plánovaný zálet, přijal na palubu další čtyři cestující a v 10.10hod odstartoval. Plánoval provést let ve výšce 100m nad terénem pod základnou oblačnosti na trati Přerov - Hranice na Moravě - Mošnov. V blízkosti Nového Jičína se dohlednost začala snižovat a vrcholky kopců zahalila nízká oblačnost za které drobně mrholilo. Mjr. Mikšík byl velmi zkušený pilot a věřil si, že let v takových podmínkách zvládne. V 10.18 došlo ke katastrofě. Před letounem se z mlhy nečekaně vynořil kopec Hůrka /380 m.n.m/. Posádka ještě stihla letoun naklonit do levé zatáčky, střetnutí se stromy na vrcholku kopce už ale nezabránila. Letoun byl stržen do stromů, přeletěl ještě vrcholek kopce ve kterém vytvořil průsek, poté již ale následoval dopad na svah směrem k obci. Po dopadu se letadlo roztříštilo a trosky částečně zachvátil požár.  Všech deset osob na palubě okamžitě zahynulo.

 Dobové fotografie z vyšetřovacího spisu- VUA Praha

Průsek vytvořený letounem na vrcholku kopce

 

Celkový pohled na místo katastrofy

 

2017

 

Jeden z motorů a části křídel

 

Na místě nehody je možno dodnes nalézt drobné fragmenty letounu. Na většině z nich je patrné poškození požárem.

 

   

 

Za hlavního viníka byl vyšetřovací komisí označen velitel letounu, který trval na provedení letu, ačkoliv počasí pro přelet ve výši 100m nevyhovovalo. Za snižující se dohlednosti měl nastoupat a provést let nad oblačností podle přístrojů, případně se vrátit do Přerova. Dalším viníkem byly shledána dispečerská služba Mošnov, která let povolila, ačkoliv podmínky byly pod stanoveným minimem.

 

Zápis o vyšetřování se seznamem příslušníků letectva, kteří při události zahynuli

 

 

Zákres místa havárie z vyšetřovacího spisu

 

V obci Hůrka byl pobočkou Svazu letců v Příboře v r. 1990 vybudován pomník, který připomíná oběti této letecké havárie.

   

 

Prameny:

-vyšetřovací spis VUA Praha

-www.pomnikyletcu.cz

-www.planes.cz

-M.Moudrý "1. Letecký dopravní pluk" Svět křídel 2005

 

Pavel Krejčí 7.2017