Zlin Z-50L  výr.č. 007 OK-GZD

 

provozovatel: n.p. Moravan Otrokovice

 

pilot: Petr Šupák

 

Otrokovice okr. Zlín   8.10.1976

 

 

 

Titulní strana časopisu L+K 14/1976 s fotografií později zničeného OK-GZD

 

 

 

Zalétavací pilot Moravanu Otrokovice Petr Šupák /24.11.1942-8.10.1976/

 

 

 

 

Několik snímků OK-GZD z průběhu "Testu L+K". Oranžové doplňky se na fotografiích jeví jako bílá barva.

 Na základě smlouvy mezi n.p. Moravan Otrokovice a Čs. krátkým  filmem měl být v říjnu 1976 vyroben propagační film, který by pojednával o tehdy nově vyvinutém akrobatickém stroji Z-50L. Na 8.10. 1976 bylo naplánováno natáčení akrobatických obratů ze země. Ještě novotou vonící letoun imatrikulační značky OK-GZD byl ráno toho dne od mechanika převzat pilotem Petrem Šupákem. Od 08:24 do 08:33 proběhl kontrolní let, během kterého P. Šupák předvedl letoun i exkurzi, která se zrovna nacházela v závodě.

Před kritickým letem instruoval režisér pilota o vlastním programu letu. Upřesňující pokyny pak dostával pilot v průběhu letu pomocí radistanice. Vzlet proběhl v 10:25. Pilot dle pokynů prováděl nízké průlety nad letištní plochou a výkruty v horizontu. Podle posledního pokynu měl pilot provést vývrtku na zádech. Pilot se v 10:53 přiblížil k letišti z kurzu 270-300 stupňů ve výšce asi 350m. Po provedení 2-3 otoček na zádech začal letoun vybírat. Malá výška ale na vybrání nestačila a letoun narazil pod úhlem asi 10 stupňů do země. Pilot zemřel krátce po nehodě na utrpěná zranění.

Krátce po nehodě jmenoval ředitel SLI /dnes UCL/ odbornou komisi ke zjištění příčin letecké katastrofy. Byly provedeny znalecké posudky trosek letadla. Ty vyloučily technické problémy, které by mohly vést k nehodě. Pro objasnění příčin byly promítnuty televizní záznamy pořízené při nehodě. Pro ověření výšky potřebné k vybrání zádové vývrtky byly provedeny i zkušební lety s letounem Z-50L poznávací značky OK-072. Vyšetřování ukázalo, že vstupní výška 350 metrů nemohla zajistit bezpečné vybrání vývrtky při 2-3 otočkách. Manévr byl prováděn bez výškové rezervy a pilot za tuto chybu zaplatil životem.

 

 

 

 

 

 

 

Vrak letounu  po vyšetřování z velké části skončil ve šrotu. Drobnější části byly spáleny na podnikové skládce. A právě z této skládky pocházejí spálené fragmenty, které ve svém muzeu ve Zlíně uchovává Milan a Franta, bývalí zaměstnanci Moravanu, dnes důchodci, kteří se s Petrem Šupákem v té době kamarádili. Za poskytnuté materiály oběma děkuji!

 

Zadní část trupu s pružinou ostruhového kola

 

Prameny:

 

-vyšetřovací spis , fond SLI/UCL NA Praha

 

Pavel Krejčí 8.2017