Avia B-33 /Il-10/   výr. číslo 1953

 

4. letecký školní pluk Prostějov

 

pilot: svob. žák Hais Zdeněk

 

pozorovatel: voj. žák Paleček Zdeněk

 

Švábenice okr. Vyškov   17.6.1953

 

Ilustrační snímek letounů B-33

 

17.6.1953 došlo nedaleko Švábenic na Vyškovsku k letecké katastrofě letounu B-33. Letoun měl shodou okolností stejné výrobní číslo jako letopočet události - 1953.

 

Dálnopis založený na první straně vyšetřovacího spisu k této tragické  události se tak trochu podobá hlášením ze špionážních filmů ze šedesátých let: 

"Dává se na vědomí subjektům FARMA, NOVOSTAVBA, CIPEK, HLOSINA, MIMIKA, VYŠINA, SLADIDLO a MALEBNÝ následují událost. "Dne 17. t.m. došlo u vojenského útvaru LUCERNA ke katastrofě letounu B-33, při níž zahynuli dva pilotní žáci...Bylo zjištěno zanedbání řady ustanovení předpisů, proto ODRUDA 11 zbavil funkcionáře číslo 11, 72, 79 a 93 uvedeného útvaru funkcí."

BULA 04

 

"Rozbor o letecké nehodě" již dává podrobnější obrázek o tom, co se toho dne stalo.

"Dne 17.6 1953 došlo u 4.LŠP ke katastrofě letounu B-33. Letoun byl zcela zničen, osádka sestávající z pilota žáka svob. Haise Zdeňka a pozorovatele žáka voj. Palečka Zdeňka zahynula.

Osádka měla za úkol provádět let podle OLP. úloha 4, cvičení 4, t.j. skupinový let ve tříčlenném roji po trati Prostějov- Vyškov-Nezamyslice-Kojetín-Tovačov-Dub-Litovel-Prostějov. V den létání byla provedena předletová příprava a v ní při vydávání pokynů probral náčelník povětrnostní stanice čet. v zál. Plšek Břetislav meteor situaci, která pro létání vyhovovala. Přesto  ŘL kpt. Malý se rozhodnul zalétnout počasí v prostoru letiště. Ke splnění úkolu dal rozkaz por. Václavkovi a to v tom smyslu, aby mu stav počasí hlásil rádiem. Jelikož hlášení por. Václavka bylo příznivé, dal pokyn podle předem smluveného znamení bílou raketou ke spuštění motorů a zahájení létání.

Jako první startovala tříčlenná skupina škpt. Bornemise Josefa, jako druhá tříčlenná skupina por. Saláka Bedřicha. Číslo 2 této skupiny byl žák Hais.

Při letu směrem na Vyškov se začala značně zhoršovat viditelnost. Velitel skupiny por. Salák dal proto rozkaz žáku v předním sedadle, svob. Hanzovi, aby provedl zatáčku doleva, aby se vyhnul mlze, která byla v prostoru Vyškova. Žák svob. Hanza, aniž by upozornil čísla na další manévr, začal točit zatáčku do leva a to zpočátku mírně. Když por. Salák viděl, že by vlétli do oblaků, zvětšil náklon zatáčky až na 40 stupňů a zatáčku dotočil sám. Tím se stalo, že vnější číslo, svob. Hais, nestačil tuto dotočit a odtrhl se od skupiny. Jelikož neviděl vedoucího, srovnal zatáčku, aby zabránil možnosti srážky s ním a bezprostředně potom vlétl do mraků. Jeho činnost v mracích se nedá přesně určit, ale podle výpovědi očitých svědků při vylétnutí z mraků byl v poloze sestupné zatáčky, kterou již nesrovnal a narazil do země. Taktéž stopa dopadu svědčí o poloze pravá sestupná zatáčka."

 

1953 2017
   

 

   

 

 Trosky rozmetané po poli

 

 

 

 Z fotografie je patrné, že letoun narazil do země pod velkým úhlem. Celý motor i s kabinou se zaryl do země, rozeznat lze jen jeden utržený vrtulový list, který leží na pravé straně kráteru.

 

Vyšetřování katastrofy šlo do důsledků a zaměřilo se hlavně na to, proč se letoun svob. Haise dostal do podmínek, ve kterých pilot nezvládl pilotáž. Jak už to tak v armádě bývá, pochybení bylo shledáno téměř u všech, kdo měli s událostí co do činění. Vina byla shledána jak u vedoucího skupiny, žáka, který nepředal hlášení rádiem o chystaném manévru, ale taky u řídícího létání i u pilota, který prováděl zálet počasí a dalších. Rozdávaly se tresty. Na trestní oznámení ale nedošlo, pochybení byla "pořešena" v rámci útvaru formou domácího vězení.

 

 

Z letounu se do dnešních dní zachovalo poměrně dost trosek. Část z nich bude od konce letošního roku k vidění ve Vlastivědném muzeu ve Švábenicích. Za vstřícnost při zpracovávání tohoto případu děkuji ZOD Haná ve Švábenicích, jmenovitě paní Vychronové a Matějkové. Dík za pomoc patří rovněž Lukášovi Svobodovi a oběma juniorům :-)

   
Fragment s Čs. výsostným znakem Zbytek palubní lékárničky

 

   
Torzo palubní desky Přístrojová deska Il-10

 

 

   
Detail přístrojové desky Silentblok - uchycení desky ke konstrukci letounu

 

 

   
Fragment s výrobním číslem letounu Některé krytky pocházely z letounu v.č. 1952!

 

   
Část vodorovného stabilizátoru Kryt schránky na munici- opět "vypůjčený" z jiného letounu

 

   
Zbytek polohového světla Pancíř kryjící hrdlo palivové nádrže

 

   
Pažba kulometu UBK palubního střelce "Pracoviště" střelce

 

   
Fragment s popisem Hasící přístroj

 

   
Tělo hasícího přístroje Datum plnění 5.12.1952

 

   
Výfuk motoru Výrobní štítek motoru AM-42

 

   
Část krytu podvozkové nohy Vnitřní strana krytu

 

   
Instruktážní štítek z palubní desky Umístění štítku na desce

 

   
Štítky a ciferníky z přístrojů Páčky /vlevo nastřikovací pumpy, uprostřed zajištění kabiny/

 

   
Přepínač zbraní Ciferník hodinek "Lemania" jednoho z členů posádky

 

   

Pancíř, který chrání motor AM-42 proti zásahům zbraní menšího kalibru.

 

 

 Zdeněk Paleček má hrob ve své rodné obci- Běšinách u Klatov / foto Antonín Gibiš/

 

 

 

Prameny:

 

-vyšetřovací spis z fondů VUA Praha

 

Pavel Krejčí 9.2017