MiG-21F          v.č. 261107

 

LO Kbely /4.slp Pardubice

 

pilot: pplk. Ladislav Žídek

 

Bouzov okr. Olomouc  23.2.1989

 

 

 

MiG-21F- nejelegantnější z celé řady "jednadvacítek". Stroj 1109, tedy ze stejné série jako při katastrofě zničený 1107, je dodnes pečlivě udržován v letuschopném stavu soukromým majitelem v USA. /Pokud má někdo ze čtenářů tohoto webu snímek stroje 1107, tak jej zde rád doplním/

 

Na výše uvedou výzvu dnes zareagoval pan Radek Palička. Jako kouzelník hrábl do klobouku, a vytáhl  fotografii "jedenáct nula sedmičky"! Fotografie datovaná 31. května 1975 zachycuje stroj na ploše letiště v Pardubicích, na akci při příležitosti Mezinárodního dne dětí. Díky Radku!

 

 

 

 

Některé letecké nehody nepřipomíná  pomník, a přesto jsou stále v živé paměti lidí od letectva, i když události uplynuly již desítky let. Mezi takové události patří katastrofa Migu-21F trupového čísla 1107, při které zahynul zkušený zalétavací pilot LO Kbely pplk. Ladislav Žídek. Tato nehoda  byla vyjímečná nejen tím, jak se stala, ale i tím, že se nikdy nepodařilo objasnit, proč se vlastně stala. Existuje pouze několik hypotéz, které budou zmíněny v tomto článku.

Zalétavací pilot pplk. Žídek odstartoval 23. února 1989 po po poledni, přesně ve 13.02 z letiště KBELY k záletu letounu po revizi. "Jednadvacítka" trupového čísla 1107 vyrobená v Aeru Vodochody  v r. 1972 patřila 4. slp v Pardubicích, inkriminovaný let byl druhým po provedení GO. Od výchozího bodu tratě ČESKÝ BROD stoupal letoun po trati přes OB TÁBOR do výšky 8550m  a přešel jako pořadová 4219 na spojení na naváděcí stanoviště, které zajišťovalo jeho let po rozhonové trati /volací znak Sekáč/. Vše běželo jak na drátkách, letoun šlapal jako hodinky. Na všechny pokyny reagoval pilot rychle a  přesně. V zatáčce na rozhonovou trať č. 01 zapnul forsáž , převedl letoun do stoupání a zvyšoval rychlost na M 1,9 až 2 ve výšce 12 tis. metrů. Ve 13:16 dostal pilot od letovoda pokyn k zahájení  zatáčky a stoupání do výšky 18 km. Pilot tuto zprávu potvrdil slovy " Začínám výskok" /myšleno do 18 km/ a začal stoupat. V průběhu následujících 30 až 40 vteřin však letovod zjistil, že pilot pokračuje v přímém letu a začal klesat. Na volání "Sekáče" již 4219 neodpovídal a podle radarové stopy neustále zvyšoval úhel klesání.  Stroj se nadzvukovou rychlostí řítil k zemi. Překvapení obyvatelé obce Bouzov a v okolí jej  spatřili několik vteřin před dopadem, když se vynořil z mraků. V první chvíli si ani neuvědomili, co se vlastně stalo. Prostě jen viděli "něco", co se nehlučně mihlo vzduchem a s ohlušující detonací a teprve následným zasvištěním motoru zmizelo v poli asi 600 metrů jižně od známého hradu. Na místě dopadu se nenacházelo nic, kromě načechrané zeminy a několika úlomků kovu velikosti dlaně.

 1989- "jednadvacítka" zcela zmizela v zemi

 

 

 

2017

 

Bezprostředně po katastrofě byla ustanovena vyšetřovací komise, která se odebrala na místo nehody. Bylo konstatováno, že letoun narazil do země kurzem 090° a úhlem 70-80° v pravém náklonu. Rychlost dopadu byla odhadnuta na 1200-1400 km/hod. Letoun vyhloubil kráter o průměru 10 metrů. Na povrchu nezůstalo prakticky nic. Ke zjištění příčiny bylo zapotřebí vyzdvihnout trosky /MiG-21F nemá havarijní zapisovač/. Vzhledem k destrukci letounu se ale ve vyšetřovacím spise nemluví o vyzdvižení, ale o vytěžení trosek stroje. To bylo prováděno bagrem, který zeminu rozptyloval kolem kráteru a vojáci  LOK a zákl. voj. služby z hlíny úlomky vybírali ručně. Jelikož letoun byl roztříštěn na malé fragmenty, podařilo se shromáždit jen procentuelně malé množství zbytků letadla.  Z nebohého pilota byly nalezeny jen drobné části tkáně. Poslední stopy po letounu byly zjištěny v hloubce cca 10 metrů.  Nalezené části byly převezeny do Výzkumného Ústavu 030 v Praze k analýze. Znalecká expertýza vzhledem ke stavu nebyla schopna prokázat technickou závadu. Biochemickým rozborem nalezených tkání však byla prokázána negativní psychická emoce, která se mohla rozvinout jako následek poranění pilota za letu. Pilot z nějakého důvodu ztratil schopnost ovládat letoun, ale žil.

 

 Silueta letounu se systémy, které se podařilo identifikovat

 

 Zbytek letounu se proměnil v drobné, neidentifikovatelné úlomky.

 

Vyšetřování nakonec stanovilo okruh několika možných příčin katastrofy. Jako nejpravděpodobnější byla označena hypotéza, podle které došlo k prasknutí překrytu pilotní kabiny. Tím mohla nastat dekomprese a mohlo dojít ke zranění pilota úlomkem plexiskla, případně k porušení jeho přetlakového obleku. Zajímavým zjištěním bylo, že v případě bleskového snížení tlaku vzduchu může dojít k destrukci skel palubních přístrojů a i tím ke zranění pilota! Zcela vyloučen nebyl ani infakt pilota. Pplk. Žídek patřil vzhledem ke svému věku /přes padesát let/ již ke statisticky rizikovější skupině. Bylo rovněž zkoumáno, jestli nemohlo dojít ke srážce letounu s meteorologickou sondou. Tato teorie ale nebyla potvrzena. Vyloučeno samozřejmě nebylo ani technické selhání nějakého systému letounu. Nebyla zcela vyloučena ani možnost sebevraždy. Vyšetřování se zabývalo  rodinným zázemím pilota a bylo zjištěno, že pplk. Žídek v období před nehodou prožíval určitou životní krizi spojenou s rodinným životem. Všichni kdo ho ale znali a s kým se v posledních dnech a hodinách života setkal, udávali, že "byl v pohodě" a na jeho přátelské a veselé povaze se jeho osobní trable neprojevily. Jedna ze svědkyň, která pilotovi připravovala pilotní výstroj a ustrojovala do přetlakového obleku to ostatně ve svědecké výpovědi řekla asi nejvýstižněji " Láďa byl před letem jako vždy samý humor, zkrátka byl to náš Láďa".

Jak to tehdy, 23. února 1989 skutečně bylo, to se již nikdy nedozvíme, a i díky tomu se tato nehoda stala jednou z legend naší letecké historie. Jen několik desítek metrů od místa, kde se elegantní stroj zaryl do země, každý rok v létě vyrůstá pódium hudebního festivalu "Moravské Hrady". Jednou z vystupujících bývá každoročně kapela MIG-21, jejíž členové, ale ani návštěvníci zcela jistě netuší, že skutečný MiG leží rozptýlen pod jejich nohama hluboko v zemi.

 

 Prostor u obce Bouzov, kde se každoročně koná hudební festival.

 

Prameny:

-vyšetřovací spis k nehodě /OVL SDK MO/

Za pomoc děkuji pplk. V Čermákovi /OVL SDK MO/

 

Pavel Krejčí 10.2017