Mirage 2000C 12KT   výr. č. 329

 

EC 2/12 "Birds of Picardie"  Cambrai

 

pilot: Ltt. Hochenauer

 

Čáslav okr. Kutná Hora 12.10.1999

 


 

Dva snímky stroje pořízené osudný den, tedy 12. října 1999 na letišti Čáslav. Autorem snímků je p. Petr Soukop, za poskytnutí mu patří velký dík!

 

 12. října došlo na letišti Čáslav k letecké nehodě- havárii letounu Mirage 2000C francouzského vojenského letectva. Letoun v průběhu přistávacího manévru v noci narazil do stožárů zábleskové naváděcí řady a následně do terénu předpolí. Pilot úspěšně provedl katapultáž, letoun byl zničen. Škoda na odepsaném letounu se pohybovala kolem 39 mil. USD, cca 1 mld. Kč, což z ní činí v historii jednu z nejdražších nehod na území ČR.

 

Na vyšetření nehody se podílela odborná komise francouského vojenského letectva a šetření se zůčastnili i zástupci AČR.

K události došlo během plánované letové akce při výměně letek mezi 4. zTL Čáslav a 2/12 základnou taktického letectva v Cambrai. Skupina francouzských pilotů přelétla na letiště Čáslav dne 11. října 1999. Ještě ten den byla provedena příprava, na které byli zainteresovaní piloti a vedoucí směny řízení seznámeni s námětem a scénářem společných letových dnů. Proběhlo rovněž seznámení s postupy, manévry, taktickými zásadami k plánovaným úkonům. Z rozboru dokumentace briefingu ale vyplývá, že pozornosti unikla nezbytnost upozornit francouzské piloty na odlišnost přibližovací světelné soustavy letiště Čáslav od standardů ICAO. Na 12. října bylo naplánováno létání v době od 12:00 do 20:00 hod.

Kritický let začal vzletem letounu Mirage 2000 v 19:00. Dva MiGy-21MF odstartovaly v intervalu 5 min za ním a v prostoru LKR18 pak trojice plnila plánovaný úkol. Po ukončení úkolu se trojice vracela zpět do Čáslavi. APP Čáslav radarem vektorovala jednotlivé stroje do ILS RWY 32. Oba Migy se usadily v paprsku ILS bez problému a postupně přistály. Mirage pokračovala na přistání jako třetí. Pilot neohlásil usazení v ILS, ale na dotaz APP odpověděl, že má VPD v dohledu. Po přeladění na frekvenci TWR ohlásil, že je ve vzdálenosti 6NM. TWR mu dala povolení k přistání, pilot pokračoval v sestupu, byl však o 50-60 m níž, než je sestupová rovina. Přibližovací světelný systém tvoří červená  světelná příčka ve vzdálenosti 1 km od prahu dráhy a na ni také směřovala trajektorie letu. Pilot omylem považoval tuto příčku za vyznačení prahu dráhy a svůj omyl si uvědomil až v okamžiku, kdy ve vzdálenosti 550 m od prahu dráhy narazil do stožárů, které tvoří navěstidla zábleskové řady. Pilot zareagoval na náraz a chtěl letoun převést do stoupání, odbržděný letoun ale narazil podvozkem do země 386 m před prahem dráhy. Pilot na to okamžitě reagoval rozhodnutím ke katapultáži, která byla uspěšná, letec se zachránil bez zranění. Letoun klouzal po zemi a zastavil se 160 m před prahem VPD. Během toho došlo k odlomení podvozkových noh, podtrupového závěsníku a pylonů s podvěsy.  Motor stále pracoval a v zadní části trupu vzniklo ohnisko požáru, které bylo zakrátko uhašeno vojenským záchranným hasičským sborem a přivolaným vozidlem z Čáslavi.

 Snímky z vyšetřovacího spisu k nehodě. /OVL SDK MO/

 

Vyšetřování za bezprostřední příčinu události označilo omyl pilota, který nebyl seznámen se světelným přibližovacím systémem dráhy v Čáslavi. Faktorem, který přispěl ke vzniku nehody se stala pasivita zainteresovaných řídících, kteří spoléhali na hlášení pilota o vizuálním kontaktu s dráhou a neupozornili jej, že se nachází pod sestupovou rovinou. Zajímavé je, že francouzská stana neposkytla při vyšetřování žádné bližší údaje o pilotovi, ani o stroji.

 

 Zdá se, že letiště Čáslav nehody zahraničních vojenských strojů přímo přitahuje. Od r. 1999 zde havarovaly další dva stroje. 23.5. 2012 při letu v rámci "Open Sky" ruský AN-30 a 19.5.2015 maďarský JAS-39 Gripen.

Za poskytnutí spisu pro tento web patří dík OVL SDK MO, jmenovitě plk. V Čermákovi a plk. P. Chamradovi.

 

Pavel Krejčí 11.2017