Avia Ba-33.2 

 

Letecký pluk 1

 

pilot: štábní kapitán Alfréd Soukup

 

Krouna-Oldříš okr. Chrudim   6.9.1929

 

 

Ilustrační snímek Avia Ba-33 /foto sbírka VHU Praha/

 

 

 Kapitán čs. letectva Alfréd Soukup se s letounem Avia Ba-33.2 účastnil leteckého závodu kolem Malé dohody a Polska. V prostoru obce Oldřiš (součást obce Krouna) se jeho letoun dostal do silné vichřice a v ní havaroval. Letoun Ba-33 byl v té době velkou novinkou, první prototyp vzlétl jen měsíc před závodem. Československé letectvo obdrželo celkem 81 strojů, které od r. 1935 začala u stíhacích pluků nahrazovat  legendární Avia B-534.

Pořadatelem III. ročníku leteckého závodu zeměmi  Malé dohody a Polskem byl královský Aeroklub rumunský. Rychlostní závod probíhal po trati Bukurešť - Jassy - Lvov - Varšava - Krakov - Praha - Brno - Záhřeb - Bělehrad - Bukurešť. První den bylo plánováno pět etap, končilo se v Praze, druhý den závod pokračoval zbývajícími čtyřmi etapami zpět do Bukurešti. Alfréd Soukup byl v prvních dvou a ve čtvrté etapě nejrychlejší. Závod však nepříznivě ovlivňovalo počasí.

Kpt. Malkovský, který byl také členem československého družstva v této soutěži, a který pro nepřízeň počasí předčasně ukončil závod, popisuje průběh svého letu takto:

 „Z Krakova byl let normální… Bouři jsem potkal nad Těšínem a odtud jsem prolétával jednu bouřku za druhou… Ač jsem byl pevně uvázán, seděl jsem na sedadle opravdu jen chvilkami, jak příšerně se letadlo zmítalo. Motor pracující na plné obrátky se každou chvíli zahltil. Až k Olomouci jsem myslel, že neprolétnu. Jedna bouřka se táhla od severu, druhá od jihu. Konečně jsem se dostal nad Prostějov a nabral jsem to přímou čarou na Prahu. Před Svitavami je vysoký les. Mraky seděly na něm úplně dole, až bylo z toho úzko. Mezi nimi a hořejší vrstvou konečně spatřil jsem mezeru asi 100 metrů a tou jsem tedy proletěl, dostav se za Svitavy a dál podél silnice na Poličku. Za Poličkou mne přepadl strašný déšť. Vracet se, to už nešlo, napravo i nalevo mezi Poličkou a Borovou lesy. Hledal jsem tedy pole, kde bych si sedl. Byla již tma, neurčil jsem směr větru, a proto jsem nasadil na přistání směr na Poličku… Při přistávání se ulomil podvozek, motor se zaryl do země, ale v tom ještě celý letoun odskočil, obrátil se ve vzduchu a dopadl na záda. Asi čtvrt hodiny jsem zůstal v bezvědomí.“ 

 Tak, jak průlet v 5. etapě popisoval kpt. Malkovský, prožíval ho pravděpodobně stejně i kpt. Soukup. Ten se dostal se svým letadlem 6. září 1929 po 15. hodině do větrné smršti u obce Oldřiš u Krouny. Podle úředně zapsané výpovědi svědků, kteří byli vyslechnuti komisí ustavenou posádkovým velitelstvím ve Vysokém Mýtě, je zřejmé, že „se letadlo zřítilo z výšky asi 500-600 m k zemi, rozbilo se, a když uvedení svědci přispěchali na místo neštěstí, nalezli v troskách letounu mrtvolu kpt. Soukupa. Lékař MUDr. Eckstein z Krouny konstatoval hned na místě, že pilot je mrtev…“

 V roce 1930 byl poblíž místa tohoto neštěstí odhalen pomník na upomínku tragické smrti odvážného, nadějného, mladého hrdiny - pilota kapitána Alfréda Soukupa.

 Použitá literatura: Marcela Nekvindová, Poslední let kapitána Soukupa (Oldřiš 1929) via webové stránky www.pomnikyletcu.cz

 

Fotografie havarovaného letounu /sbírka Libor Šolín/

 

Místo havárie v r. 2017

 

80. VÝROČÍ LETECKÉ TRAGÉDIE U OLDŘIŠE 

/Hana Moravcová, kronikářka obce Krouna- internetové stránky obce Krouna/

Oldřiš - Ve čtvrtek 3. září 2009 před polednem položil starosta obce Pavel Ondra spolu s kronikářkou obce Hanou Moravcovou kytici květin k pomníku kapitána Alfréda Soukupa.

V neděli 6. září 2009 to bude přesně 80 let, co u Oldřiše havaroval při leteckém závodu zeměmi Malé dohody a Polskem letec kapitán Alfréd Soukup se svým letounem Ba 33-2. Alfréd Soukup na místě zahynul. Poslední rozloučení se konalo 11. září 1929 v kapli divizní nemocnice na Karlově náměstí v Praze.

„Lidé z našeho kraje nezapomněli, chtěli si uchovat trvalou vzpomínku. Krátce po nešťastné události se z iniciativy pana Václava Bohuslava, vrchního četnického strážmistra ve Skutči, ustavil spolek, který se celým jménem nazýval „Komitét pro postavení a udržování pomníku kpt. polního pilota letce Alfréda Soukupa ve Skutči“. Jeho předsedou se stal František Brandstiller a jednatelem Josef Váverka.

Nejbližším úkolem bylo postavit pomník. Vlastníci pozemku Václav a Marie Drahošovi z Oldřiše č. 18 k uctění památky letce darovali místo bezúplatně. Pro snadnější přístup od silnice byl vybrán prostor, kde dnes pomník stojí. Místo pádu letadlo bylo dál směrem ke Krouně uvnitř polnosti.

 Stavbu vytyčil Ing. Rudolf Malina z Oldřiše a přípravné práce vedl František Cidlina ze Skutče.

 Ministerstvo národní obrany navrhlo, aby se slavnost odhalení pomníku u Oldřiše konala dne 4. května 1930. Okresní úřad ve Vysokém Mýtě spolu s Okresním četnickým velitelstvím tamtéž přislíbily pomoc při organizování této velkolepé akce. Očekávala se velká návštěvnost, což se také stalo. V novinách byla uvedena účast 20 000 občanů.

 Podle plánu šel průvod od vesnice k pomníku, před ním odbočil vpravo na louku, cyklisté odjeli směrem k Pokřikovu. Půlkruh před pomníkem byl rezervován hostům. Uniformované korporace uzavřely prostor ve tvaru čtverce. Letecký pluk 1 vyslal dvě trojice letadel, která nalétávala nad obrovskou masou lidí v průvodu a posléze shodila nad pomníkem kytici bílých a rudých růží. Pěvecký spolek Rubeš ze Skutče zapěl Foerstrův sbor „Z osudu rukou“ a deputace položily věnce. Předseda Komitétu František Brandstiller přednesl zahajovací řeč a předal slovo diviznímu generálu Jaroslavu Fajfrovi, představiteli Ministerstva národní obrany. Za rodinu Soukupovu poděkoval rozechvělým hlasem bratr letce – hrdiny pan Otto Soukup z Prahy. Po zvucích státní hymny se rozcházeli přítomní do všech stran naplněni pocitem vzájemné sounáležitosti a vlasteneckého cítění.

 

Použitá literatura: Marcela Nekvindová, Poslední let kapitána Soukupa (Oldřiš 1929)

 

 

 


 Pomník vybudovaný v r. 1930 / foto r. 2017/

Letecký pluk 1 Praha zažíval začátkem září 1929 velice černé období. Jen jeden den před smrtí Alfreda Soukupa ztratil při srážce letounů BH-21 aAe- 111 u přehrady Orlík tři letce / čet. Pekárek, čet. Böll a npor. Selnár/ a dva dny nato, 8.9.29 zahynuli při katastrofě Aera A-11 des. Beneš a svob. Černý. Celkem tedy ztráta čtyř letounů a šesti příslušníků během čtyř dnů!

Na modeláře, kteří by si rádi postavili kit letounu kpt. Alfréda Soukupa myslela firma AZ Models. Ta v r. 2009 vydala v měřítku 1/72 model letounu, jedna z obtiskových variant představuje podobu stroje během osudného závodu.

 

 AZ Models 2009

 

Prameny:

- webové stránky www.pomnikyletcu.cz

-archiv Libor Šolín

-Marcela Nekvindová, Poslední let kapitána Soukupa (Oldřiš 1929)

-80. VÝROČÍ LETECKÉ TRAGÉDIE U OLDŘIŠE -/Hana Moravcová, kronikářka obce Krouna- internetové stránky obce Krouna/

 

Pavel Krejčí 11.2017