MiG-21U   "2418"

 

1. letecký školní pluk Přerov

 

pplk. Jiří Pohnán,  mjr. Attila Szabó

 

Buková okr. Prostějov  14.10.1988

 

 I když od nehody uplynulo již téměř 30 let, místo je na leteckých snímcích velmi dobře patrné. Zřetelný je pruh nově vysázeného lesa, který s novějším, kolmým průsekem tvoří, téměř symbolicky, obrazec ve tvaru kříže.

 

 

 Hezký snímek letounu MiG-21U trupového čísla "2418" / Foto Karel Masojídek via Radek Palička/

 

 Dne 14.10 1988 v 07:45 se stala 1,5 km jihozápadně obce Buková letecká katastrofa stroje MIG-21U trupového čísla 2418. Při nehodě zahynuli oba členové posádky, zástupce velitele 1.lšp  pro letovou přípravu  pplk Jiří Pohnán  a letovod letky mjr. Attila Szabó.

Oba letci byli velmi zkušení, byli piloty 1. třídy a instuktory 1. lšp. Pplk. Pohnán měl na typu MiG-21 nalétáno 1302 hodiny, mjr. Szabó 1836 hod.

Posádka odstartovala k provedení předletového průzkumu počasí před létáním pluku v 07:36 hod. Po vzletu piloti provedli let po okruhu letiště Přerov, průlet nad VPD ve výšce 80m a poté pokračovali stoupavým letem do prostoru KONICE s cílem zjistit povětrnostní podmínky v pracovním prostoru. Let ve výšce 2500m byl sledován radiolokátorem z velitelského stanoviště i ze stanoviště řídícího přistání. V 07:45 byl záznam na radiolokátorech náhle přerušen a s posádkou již nebylo navázáno spojení. Letoun podle posledního záznamu přešel do osté zatáčky doleva s velmi rychlým klesáním. Do místa poslední známé polohy byl vyslán letoun L-29, který nalezl místo dopadu. Následně do prostoru nehody odstartoval vrtulník Mi-17, záchranná skupina vysazená z vrtulníku však již jen mohla konstatovat, že ani jeden s letců nepřežil. Letoun narazil do lesa pod mírným úhlem rychlostí přes 900km/h. Po nárazu vysekal v lese zhruba 400m dlouhý průsek a nárazem o stromy se zcela roztříštil.

 

Fotografie z vyšetřovacího spisu -Správní Archiv AČR Olomouc

400 metrů dlouhý průsek vytvořený letounem

 

Zbytky záchranného padáku

 

 

Příčina nehody nebyla nikdy zcela objasněna. Bylo konstatováno, že samotná změna trajektorie letu z výšky 2500 m s přechodem do klesavého letu /zřejmě zvratem /, byla úmyslná. Dle soudně lékařských expertiz v tu chvíli pilotoval pplk. Pohnán. Ten byl dle dřívějších služebních  záznamů  v minulosti několikrát "řešen" za leteckou nekázeň. Záležitost byla uzavřena s tím, že se pilot chtěl razantním manévrem dostat do přízemní výšky. V mlžném oparu, který ten den panoval, neviděl zřetelně  terén, neodhadl správně profil letu a manévr se mu již nepodařilo vybrat.

 

 

 

Mjr. Attila Szabó v zadní kabině MiGu-21U /M. Irra "MiG-21 Letoun v čs a českém vojenském letectvu v letech 1962-2005" Jakab 2008/

 

 

Nedaleko místa nehody byl vybudován pomník, který připomíná tuto smutnou událost.

   

 

V pásu lesa, kde došlo k roztříštění letadla se dodnes nacházejí drobné trosky

   

 

Tabulka letů 1. letky lšp v osudný den.

 

 

Prameny:

-vyšetřovací spis - Správní Archiv AČR Olomouc

 

Pavel Krejčí 11.2017