Aero L-159A Alca 

 

trup. č. "6056"

 

41. letka, 4. základna TL Čáslav

 

pilot: kpt. (mjr. in memoriam)  Petr Vašíček

 

VP Brdy prostor mezi střelnicemi Jordán a Tok

 

           24.2.2003

 

 

 L-159A "6056" v konfiguraci se třemi kanony 20mm PLAMEN a dvěma pouzdry s měřící aparaturou./Foto Petr Soukop/

 

 

Letecký snímek místa dopadu z r. 2003 ukazuje průsek vytvořený strojem i lesní porost poškozený explozí

 

Dne 2. února 2003 došlo v 11:12 hod při provádění letu k podnikovým zkouškám kompletu 20mm kanonu PLAMEN ke katastrofě letounu L-159 od 4. základny taktického letectva Čáslav. Při události zahynul pilot kpt. Petr Vašíček, velitel 1. roje 42. letky, a byl zničen stroj trupového čísla "6056". Letoun byl vyroben 16. prosince 2002, od začátku provozu měl měl nalétáno pouhých 20,08 hodiny, byl tedy zbrusu nový. Letoun byl při katastrofě podvěšen třemi kontejnery KPL-20 s kanóny ZPL-20 a to na centrálním závěsníku /č.4/ a dvou vnitřních /č.3 a 5/. Na vnějších závěsnících nesl podvěsy s měřící technikou. Celková hmotnost podvěsů činila přes 800 kg a odporový index 128, oba tyto parametry významnou měrou ovlivňovaly letové  vlastnosti "stopadesátdevítky".

Kpt. Petr Vašíček provedl osudného dne po pozemní přípravě předletovou prohlídku, přípravu v kabině letounu a navázal spojení s MTWR Čáslav. V 10:46 vyžádal spouštění motoru jako Index 244 a obdržel odletové povolení podle letového plánu za VFR do prostoru LKR5 Jince. V 10:56 provedl vzlet z dráhy 32 a po vzletu přešel na spojení na řídícího MACC. Letem v přízemní výšce 1000ft/300m/nad terénem se dostal po plánované trati do prostoru LKR5 a navázal spojení s řídícím střeleb na střelnici Jordán. Úkolem zkoušek pro tento den nebyla ostrá střelba, v prostoru měl pouze cvičně provádět manévry VTP. Provedl tři manévry, které proběhly v mezích normálních letových parametrů. Osudným manévrem se kpt. Vašíčkovi stal čtvrtý manévr- zvrat ze 60° svíčky. Pilot přeletěl nad prostorem terčů ve výšce 1100ft nad terénem a přešel do stoupání. Malou výškou již při zahájení manévru si pilot "založil" na problém.  Během stoupání pod úhlem 60° pilot ve výšce 4400ft provedl půlvýkrut a bez další výdrže pro nabrání větší výšky přešel v poloze na zádech do zvratu. Zde došlo k fatální chybě pilota, protože v té době neměl dostatečnou výšku pro vybrání manévru. S letounem bez podvěsů by manévr bylo možno vybrat, v tomto případě ale byla ALca obtěžkána téměř tunovou zátěží a podvěsy rovněž výrazně zvýšily odpor stroje. V první fázi zvratu, po prolétnutí vrcholu obratu do úhlu klesání až cca 60°, bylo možno ještě manévr přerušit  půlvýkrutem do normální polohy. Pilot si pravděpodobně kritickou situaci uvědomil příliš pozdě. Během střemhlavého letu pak začal prudce přitahovat řídící páku, tím došlo k vychýlení výškového kormidla až na 20°, letoun se začal třást a došlo k přetažení přes kritickou mez. Pilot reagoval přesunutím plynové páky /PLA/ na MAX., v této situaci již však nebylo možno střetu s terénem zabránit. Přesně v 11:12:22 pilot pustil řídící páku a zahájil úkony spojené s katapultáží. Ani blesková iniciace o vteřinu později již nemohla tragédii zabránit. V tu chvíli se letoun nacházel 100Ft /30m/ nad lesem při sklonu 35° k zemi a na rychlosti 244 km/h. O další vteřinu později došlo k nárazu do stromů a první destrukci letadla, při které už k zapálení raketového motoru vystřelovacího sedadla nedošlo.

 

Schéma kritického manévru

 

Letoun narazil do lesa  700m jižně od kóty Houpák, vytvořil průsek široký 9 a dlouhý 45m a narazil do země. Nárazem vytvořil mělký kráter, ze kterého byly setrvačnou silou vrženy trosky do vzdálenosti až 150m. Po nárazu došlo k výbuchu letounu, pilot okamžitě zahynul. Zničením letounu vznikla škoda, která byla vyčíslena na 414 mil. Kč, na dalších téměř 16 mil. Kč byla vyčíslena škoda na zničených kompletech PLAMEN a 2 mil. Kč na měřící technice. Hodnota ztraceného lidského života se samořejmě žádnou částkou vyjádřit nedá.

 

Průsek ve stromech

 

Místo nárazu /www.pomnikyletcu.cz/

 

Rozmetané trosky "6056" /www.pomnikyletcu.cz/

 

20mm kanony vytažené z kráteru /www.pomnikyletcu.cz/

 

Noha hlavního podvozku

 

Motor Honeywell/ITEC F124-GA-100

 

Kýlová plocha se směrovým kormidlem

 

 Záznamové zařízení v zadní části trupu

 

Vyšetřovací komise, která byla po nehodě ustanovena, využila pro analýzu kritického manévru  záznamové zařízení letounu. To se podařilo nalézt téměř neporušené. Bylo konstatováno, že bezprostřední příčinou nehody byla chyba pilota. Ten měl při zkouškách kompletu PLAMEN poměrně volnou ruku a sám rozhodoval o manévrech, které bude provádět, a rozhodoval i tom, v jaké výšce je bude zahajovat a končit. Jako jeden z faktorů, který k nehodě přispěl, byla shledána nedostatečná, respektive žádná kontrola a tím i zpětná vazba od kompetentní osoby.

Mezi opatření doporučená a přijatá po nehodě patřilo hlavně seznámení výkonných vojenských letců s touto událostí a stanovení "Nebezpečné výšky" pro každý letový manévr VTP v závislosti na konfiguraci letounu.

 

 

Výprava na místo havárie v r. 2016

Místo dopadu se nachází v dnes již zpřístupněné části VP Jince. Místo se nachází několik kilometrů uvnitř prostoru, kam je vjezd automobilem zakázán. Proto je nutné se na místo dostat pěšky. Delší procházka se ale "pěšákovi" odmění krásnou scenerií a zajímavými objekty, které po cestě míjí. Nejviditelnější stopou po havárii je pomník, který je zbudován u turistické cesty u vrcholu kopce Houpák. Tento pomník je ovšem dost daleko, přes 1 km od skutečného místa dopadu. Na místě dopadu se nachází skromný pomníček ve formě dřevěného křížku a několik fragmentů letadla. Kráter byl zasypán a lesní porost v prostoru havárie byl kompletně vytěžen a je zde  rozsáhlá lesní mýtina. Běžný návštěvník lesa proto v současnosti nepozná, co se zde v r. 2003 stalo.

   
Betonová plocha na Hejláku Jeden z bunkrů pro sledování střeleb pod vrchem Houpák

 

   
Bunkr na vrcholku "Houpák" Zbytky heliportu na dopadové ploše Jordán

 

   
Pěchotní srub postavený v r. 1936 jako zkušební objekt Pěchotní srub

 

   
Průsek v lese-místo letecké katastrofy Fragmenty letounu u nenápadného křížku v místě dopadu

 

   
Křížek s pietními svíčkami Zbytky stroje i osobní výstroje kpt. Vašíčka

 

   
Zbytky stroje Zbytky stroje

 

   
Pomník nehody u turistické cesty na Houpáku Pomník nehody

 

Prameny:

Rozbor katastrofy L-159 "6056" - za zprostředkování materiálu patří velký dík děkuji OVL SDK MO, jmenovitě plk. V Čermákovi  a plk. P. Chamradovi

Web "pomnikyletcu.cz"

Za foto "6056" děkuji p. Petru Soukopovi

 

Pavel Krejčí 12.2017