MiG-21R   2083

 

47. průzkumný let. pluk - 10. LA

 

pilot: por. Jiří Drahovzal

 

Červený Kostelec  okr. Náchod 18.8.1975

 

Raritní snímek letounu trupového čísla 2083, pravděpodobně jediná fotografie tohoto letounu.        / archiv R. Paličky- díky Radku!/.

Letoun měl v době, kdy byly fotografie pořízena, demontována vřetena z konců křídel a nenesl průzkumný kontejner pod trupem.

 

Šipka ukazuje směr letu, ve výseči je znázorněn prostor rozptylu trosek

 

 

Por. Drahovzal na fotografii z LVU Košice /první zleva/. Foto :mjr. v. v. Václav Weinpold /www.pilotialetadla.cz/

 

 Dne 18.8.1975 v 06:02 hod došlo 3 km severovýchodně Červeného Kostelce v okrese Náchod k letecké katastrofě letounu MiG-21R. Při nehodě letounu výrobního čísla 020083 zahynul por. Jiří Drahovzal - mladý  pilot 47. průzkumného leteckého pluku dislokovaného na letišti Pardubice. 

 

Por. Jiří Drahovzal /1952-1975/ Foto: archiv R. Palička

 

Por. Drahovzal /* 1952/ byl jedním z nejmladších pilotů pluku, studium ve VLU Košice ukončil v r. 1973. Byl pilotem 3. třídy, celkem nalétal na proudových letounech 379 hodin. K nehodě došlo během nácviku bojového poplachu. O plánu na jeho uskutečnění byli příslušníci 47. pzlp informováni tři dny dopředu, 15.8. 1975. Při předběžné přípravě byli piloti seznámeni s plánovanou letovou činností a bezpečnostními nařízeními, včetně činnosti při vlétnutí do prostoru se zhoršenými povětrnostními podmínkami  /dohlednost pod 6km a základna oblačnosti pod 600m/. Při bojovém rozdílení byli určeni piloti, kteří budou plnit úkoly z hotovosti č. 1 se zkrácenou přípravou k letu po obdržení úkolu na velitelském stanovišti. Mezi tyto piloty byl určen i poručík Jiří Drahovzal i přesto, že byl málo zkušený a podobný úkol ještě neplnil.

 

Zákres trati /č.23/ letěné por. Drahovzalem / VUA Praha /

 

Bojový poplach vyhlásil velitel pluku 18.8. 1975 ve 04:30. Určení piloti z hotobvosti č. 1 se dostavili na VS, kde byli seznámeni se stavem počasí  a obdrželi obálky s úkolem. Por. Drahovzal obdržel úkol provést let po trati VBT CHLUMEC n./C - TRUTNOV - DOBRUŠKA - HRADEC KRÁLOVÉ - KBT. HOLICE.  Úkolem bylo provést vizuální průzkum a fotografování tábora ve RTYNI v Podkrkonoší ve výšce 200m a dále ve výšce 600m provést fotografování letiště HRADEC KRÁLOVÉ a provést hlášení ze vzduchu o obsazení letiště. Na rozkaz VS provedl pilot v 05:49 vzlet. V 05:52 ohlásil nasazení na trať ve výšce 100 m  nad terénem, což mu VS potvrdilo. Z výpovědí svědků a  rekonstrukce dalšího úseku letu vyplývá, že po plánované trati letěl pouze po úroveň DVORA KRÁLOVÉ n. L., kde pro zhoršení počasí provedl zatáčku o 360°. Po ukončení zatáčky pokračoval přímým letem ve výšce 100m do prostoru RTYNĚ. Po přelétnutí terénní vlny 1 km před Rtyní pilot zjistil, že další terénní vlna 2 km vepředu je zakryta oblačností a začal provádět zatáčku doprava při rychlosti 760 km/h. Ve zhoršující se dohlednosti pilot zatáčku stále více "utahoval" ale i přesto ztratil vizuální kontakt se zemí. Pilot se proto  se snažil letoun srovnat, převedl ho do levé zatáčky. V tom okamžiku došlo k zachycení o stromy 750m severozápadně kóty HABŘINA v lese zvaném MATERNICE. V okamžiku nárazu do mírně se zvedajícího svahu se letoun pohyboval v horizontálním letu rychlostí kolem 660km/h. Letadlo vytvořilo v lese zhruba 200 m  dlouhý průsek a postupně se nárazem roztříštilo. V místě dopadu hlavních částí došlo k výbuchu paliva a následnému požáru. Pilot neměl žádnou šanci tuto nehodu přežít.

 

Jako první přiběhli na místo katastrofy dva místní občané. Ti se snažili najít pilota a zároveň se pokušeli hasit místa, kde hořelo. Vzápětí přijeli hasiči z Červeného Kostelce a Náchoda a  místo dohasili. Směna na velitelském stanovišti se začala o letadlo zajímat až po 50 minutách od posledního hlášení a rádiem od 06:42 por. Drahovzala volala. V té době již MiG dohoříval v lese. Po oznámení nehody civilními orgány se rozeběhla standardní procedura pro havarijní situace a na místo se vrtulníkem MI-4 vypravila pátrací a záchranná skupina 47. pzlp. Potom se na místo dostavila vyšetřovací komise SLvPVOS a příslušníci štábu 10.letecké armády.

   
1975 2017

 

 

 Fotografie rozmetaných trosek stroje  "2083" /vyšetřovací spis VUA Praha/

                                                          

Vyšetřovací komise uzavřela případ s těmito závěry:

 

 

Úmrtní parte por. Drahovzala /via R. Palička/

 

 

 

Drobné fragmenty nalezené autorem webu na místě havárie v r. 2017

   

 

 

   

 

 

Fragmenty , které na místě v minulosti nasbíral p. M. Štajner

 

Lopatka kompresoru- sbírka J. Koleňák

 

 

Nedaleko místa havárie letounu byl Svazem letců  Hradec Králové zbudován skromný pomíček.

 

Setkání u pomníku organizované Svazem letců v srpnu 2017 / M. Sivanič/

 

 

 

Prameny:

vyšetřovací spis- VUA Praha

osobní sbírka R. Palička, M. Sivanič

web www.pilotialetadla.cz

 

Pavel Krejčí 12.2017