Š 2.32 /Š-M-2.10/

 

Letecký pluk 1, 34. letka,  Praha - Kbely

 

pilot: npor. Křečan František

 

pozorovatel: por. Vondrášek Jaroslav

 

Hrdějovice okr. České Budějovice  18.7.1924

 

 

Letoun Š-2 / archiv VHU/

18. července 1924 došlo  na u obce Hrdějovice, severně od Českých Budějovic k letecké tragédii při níž zahynuli pilot, npor. František Křečan a dělostřelecký pozorovatel, por. Jaroslav Vondrášek. Nehoda se odehrála během součinnostního cvičení, kterého se na Českobudějovicku zůčastnilo letectvo společně s dalšími armádními složkami.

 

Nehoda byla podrobně zmapována Vojensko-leteckou historickou společností České Budějovice. Materiály, pečlivě zpracované panem Danielem Kovářem, byly publikovány v krásné brožuře která byla vydána VLHS v roce 2014. S laskavým svolením autora uveřejňuji významné pasáže z této publikace. /za scan brožury děkuji p. Karlu Garhoferovi/

 

Brožuru vydanou VLHS České Budějovice k leteckému neštěstí zdobí hezká kresba letounu Š-2, jejímž autorem je Stanislav Hájek

 

 

 

 

Tělesné ostatky obou letců byly vyproštěny ze spáleniště a po ohledání vojenskou komisí uloženy do rakví. V podvečer osudného dne pak byly odvezeny autem do budovy posádkového velitelství na Lineckém předměstí Českých Budějovic. Druhý den byl proveden na dvoře velitelství církevní obřad. Pak byly rakve naloženy na lafety dvou děl a převezeny ve smutečním průvodu na železniční  nádraží. O tom, jak významná to byla pro město událost svědčí přítomnost několika tisíc lidí v průvodu. Nad průvodem celou dobu kroužil vojenský letoun, jehož posádka pak shodila na rakve před nádražím kytici. Vypraveny byly dva vlaky. Jeden zamířil do Klatov, kde byl 21.7.1924 pochován por. Vondrášek. Druhý vlak směřoval do Prahy, kde byl na Vyšehradě 22.7.1924 pohřben npor. Křečan.

 

Krátce po tragické nehodě vznikla myšlenka postavit oběma zabitým letcům důstojný pomník. Vzniklo "Komité pro postavení pomníku zabitým letcům npor. pil. Křečanovi a por. pozor. Vondráškovi v Českých Budějovicích". Po dlouhých peripetích byl nakonec pomník odhalen 28.října 1926. Vzniklé dílo sochaře J.V. Duška bylo umístěno nedaleko od místa havárie. Od té doby zažil pomník doby slávy i úpadku, které věrně kopírovaly změny politického směřování Československa. Během 2. sv. války byly na základě německého nařízení o odevzdání pomníků z mědi z monumentu sejmuty obě pamětní desky. Krátce po osvobození se je ale  povedlo najít ve sběrně kovů v Českých Budějovicích. Byly opraveny a umístěny zpět na pomník. V roce 1994 byla jedna z desek z pomníku odcizena a opět se ocitla ve sběrně kovů. Chmatáky vyinkasovaný mrzký peníz zřejmě padl na alkohol a cigaretky. Torzo desky se ve sběrně ale opět podařilo zcela náhodou objevit. Deska byla opravena a opět umístěna na pomník. Bohužel, po několika letech, v roce 2000 byly desky opět ukradeny, tentokrát zmizely nenávratně. Od r. 2009  se o pomník začala starat Vojenská letecko - historická společnost České Budějovice. Díky její péči a za finančního přispění kraje i obce Hrdějovice byly zhotoveny repliky desek, pomník byl kompletně zrekonstruován a dnes se opět tyčí v plné majestátnosti u železniční trati České Budějovice- Plzeň.

 

Pomník v r. 2017

 

 

   

 

Prameny:

- "Letecké neštěstí u Hrdějovic"  Vydala Vojenská letecko - historická společnost České Budějovice 2014

-  vyšetřovací spis k nehodě - VUA Praha

 

Pavel Krejčí 12.2017