Aero L-39C  "0449"

 

1. lšp Přerov

 

pilot: pplk. Jiří Kleiner

 

Radslavice okr. Přerov  30.6.1993

 

 Letoun létal začátkem devadesátých let u předváděcí skupiny "Biele Albatrosy". V době havárie ale již nesl opět standardní kamufláž.

/Foto Stanislav Vystavěl/

 

Místo dopadu. Na fotografii z r. 1993 jsou zřetelně vidět stopy po požáru, který letoun způsobil.

   
1993 2017

 

Dne června 1993 došlo u obce Radslavice na Přerovsku k havárii letounu L-39C trupového čísla 0449. Pilot "třicetdevítky" pplk. Kleiner provedl katapultáž a přistál na padáku nezraněn. Letoun dopadl do pole 600 m  jižně od okraje obce Radslavice a byl zcela zničen. K události došlo během nácviku akrobacie. Během vybírání šikmého přemetu pilot ucítil tupý uder, do kabiny vnikl dým a byly cítit vibrace. Motor ztratil tah a otáčky spadly na nulovou hodnotu. Pilot převedl letoun do horizontálního letu ve výšce asi 1600m a pokoušel se o spuštění za letu. Sitaci ohlásil ŘL a otočil v klouzavém letu směrem k letišti. Během letu se několikrát pokusil znovu motor spustit, ale neúspěšně. Bylo zřejmé, že na letiště stroj nedoklouže.Ve výšce 500m dostal pilot příkaz provést katapultáž. Po určitou dobu s provedením váhal a uvažoval o přistání do terénu, nicméně nakonec  vyhodnotil přistání "na břicho" jako příliš nebezpečné a katapultoval se. Letoun dopadl naplocho do pole a rozříštil se. Přitom došlo k požáru, který se přenesl i na obilí, které na poli rostlo.

Vyšetřování, které po nehodě probíhalo se zaměřilo na příčinu závady na motoru. Bylo konstatováno, že došlo ke kontaktu lopatek dmychadla s pláštěm motoru a k tzv. titanovému požáru. Příčina, proč k tomu došlo ale nebyla ani znaleckou expertýzou odhalena.

 

Zákres nehody a fotografie trosek z vyšetřovacího spisu /zdroj: OVL SDK MO/

 

 

 

 

Na poli se dodnes nachází velké množství drobných úlomků z "0449" /2017/

   

 

 Prameny:

- vyšetřovací spis k nehodě /OVL SDK MO/ - za zprostředkování děkuji plk. Čermákovi a plk. Chamradovi

 

Pavel Krejčí  1.2018