2 × MiG-21F            ev.č. 0503 a 0218

 

4. stíhací let. pluk - Pardubice

 

 piloti: npor. Eichelman,  mjr. Hejda †

 

Strměchy okr. Pelhřimov            25.3.1968

 

 

MiG-21F 0218, stroj, ze kterého se po srážce 25.3.1968 katapultoval npor. Jaroslav Eichelman. /Foto via R. Palička/

 

V noci 25.3.1968 ve  22.35 hod došlo v prostoru obce Strměchy, asi 5 km východně od Pelhřimova ke  srážce dvou proudových stíhaček MiG-21F od 4.slp z Pardubic. Srážka skončila tragicky.

Mjr. Václav Hejda odstartoval se strojem MiG-21F trup. čísla 0508 na cvičný let po trati Pardubice - Dobřany - Trenčín - Pardubice s úkolem uskutečnit cvičný přepad cíle. Tím byl letoun MiG-21F trupového čísla 0218 rovněž od 4. slp, pilotovaného npor. Jaroslavem Eichelmanem. Mjr. Hejdu navádělo na cíl pomocí radiolokátoru  Velitelské Stanoviště, závěrečné navedení  prováděl pak pilot sám, s pomocí palubního infradalekohledu SIV-52. Tento infrahled byl všeobecně znám nízkým dálkovým dosahem a omezeným zorným polem. Mjr.  Hejda si zřejmě nebyl jist polohou cíle a ani od Velitelského Stanoviště  nedostával pravidelně informace o poloze cíle. Ve výšce 11 tisíc metrů při rychlosti 900 km/hod pak do stroje npor. Eichelmana narazil. K prvnímu nárazu  došlo v prostoru ocasní části letounu 0218. Přitom došlo k rozbití překrytu kabiny letounu Mjr. Hejdy a k impulzu ke katapultáži. Nárazem katapultované sedačky s mjr. Hejdou zespodu do vztlakové klapky letounu č. 0218 došlo k usmrcení pilota. V další části vzájemného kontaktu letounů došlo k utržení horní části kýlu letounu č. 0503 a následně k odpadnutí celého stabilizátoru.

Letoun č. 0218 následně přešel do vývrtky, npor. Jaroslav Eichelman neprodleně neovladatelný letoun opustil katapultáží. Dopadl s lehkým zraněním na dvůr hostince ve Chvojnově. Měl velké štěstí - díky velkým příčným silám během vývrtky se při katapultáži překryt kabiny jeho letounu vyvrátil a neuzamkl správně do zámků na sedačce. Jeho letoun dopadl na zorané pole asi 30 m od rodinného domku na západním okraji obce Strměchy. Části letounu mjr. Hejdy dopadly na zem v pásu dlouhém zhuba 4 km, hlavní část trupu letadla se zřítila jižně od obce Strměchy. Tělo pilota bylo nalezeno cca 2 km odtud, jižně od obce Olešná.

 

Celkový pohled na místa dopadu obou letounů /2017/

 

 

 MiG-21F výr. č. 560218, ev. č. 0218

 

Vyroben byl v Aeru Vodochody /Středočeské strojírny/ v r. 1965, přidělen k 4. slp 6.5.1965. Celkový nálet ke dni katastrofy 204,46hod.

 

Místo dopadu stroje 0218 na poli cca 30m od obytného domu č.p. 19 v obci Strměchy

 

1968 2017
   

 

 

 

 

 

 MiG-21F výr. číslo 660503, ev. č. 0503

Vyroben byl v Aeru Vodochody v r. 1966, ke 4. slp předán 27.8.1966. Celkový nálet 167,38 hod.

Místo dopadu hlavní části letounu 0503 se nachází na louce,  700 m jižně od obce Strměchy.

 

   

 

 

 

Npor. Eichelman v  létání dále pokračoval. Krátce po nehodě, dne 21.5.1968 v 16.00hod, stále  jako příslušník 4.slp, odstartoval v rámci ostré hotovosti s neuzamčeným překrytem kabiny MiGu-21F. Na okruhu vylétal palivo a pak s nezajištěnou pootevřenou kabinou přistál. Později odešel k Československým aeroliniím.

 Zákres jednotlivých fází srážky

   

 

 

Vyšetřovací komise jako hlavní příčinu srážky nad Pelhřimovem stanovila příliš vysokou rychlost ( kolem 900km/h) v poslední fázi zteče. Pilot  neohlásil ztrátu cíle kterou si pravděpodobně nebyl jist, a jeho odval od cíle byl málo energický. Komise upozornila i na fakt, že zadní obrysové světlo letounu nebylo při pohledu zezadu dobře vidět a  pilot jej mohl zaměnit za hvězdu. Po havárii  byl tento nedostatek řešen s výrobcem letounu. Určitou vinu neslo i VS od kterého mjr. Václav Hejda  nedostával pravidelné informace o poloze cíle, zejména  vzdálenost k němu. Své si zřejmě za havárii schytal i velitel 10.Letecké Armády genmjr. Josef Kúkel, pod kterou 4.slp spadal. Alespoň tak lze usuzovat z úkolu, který dostal z velitelství letectva. Úkol zněl "prozkoumat režim a styl práce u 4.slp". Skutečností je, že v uplynulých třech letech počet těžkých leteckých nehod u tohoto útvaru čtyřnásobně převyšoval průměr ostatních leteckých útvarů. Ať byl výsledek jeho průzkumu a následná opatření jakákoliv, nic to již nemohlo změnit na skutečnosti, že vojenské letectvo přišlo o dva letouny Mig-21 a především o zkušeného letce, kterým  Mjr. Václav Hejda bezesporu byl. Rodiče zahynulého letce v místě havárie zbudovali v r. 2004 pomníček.

 

Skromný pomíček u místa nehody letounu mjr. Hejdy. /zdroj www.pomnikyletcu.cz/

   

 

Zdroj:

-vyšetřovací spis k nehodě /VUA Praha/

-www.pomnikyletcu.cz

-archiv R.Palička

 

Pavel Krejčí 3.2018