Aero L-39C   4607

 

341. výcviková letka, 34.zŠL Pardubice

 

pilot. npor. Jaroslav Sochr

 

Benátky okr. Hradec Králové   18.2.1998

 

 

L-39C trupového čísla 4607 na leteckém dni ve Kbelích v r. 1991 /www.valka.cz/

 

18.2.1998 došlo nedaleko obce Benátky na Královéhradecku k letecké katastrofě, při které v troskách letounu L-39C zahynul pilot npor. Jaroslav Sochr.

 Npor. Sochr měl na 18.2. naplánovány tři lety. První i druhý proběhly bez problémů,  a tak se pilot připravil ke svému třetímu, tentokrát osudnému. Měl naplánováno splnit cvičení 49/S ( vzdušný boj s volným manévrem) a 57/S (úder na pozemní cíl ve dvojici) dle  výcvikové osnovy. Pilotem druhého letouny byl určen kpt. Kadlec. Letovod VS potřeboval splnit úkol navedení na vzdušný cíl, takže se oba piloti telefonicky domluvili s  řídícím VS, že vzdušný boj budou plnit po radarovém navedení.

Npor. Sochr odstartoval s "třicetdevítkou" trupového čísla 4607 v 15:01 ze základny v Pardubicích. Po přechodu na spojení s letovodem VS stoupal do prostoru "Bravo". Kpt. Kadlec taktéž přešel na rádiovou frekvenci VS a pokračoval do prostoru "Juliet".  Npor. Sochr byl ve výšce 4000 stop radarem naváděn na cíl, který představoval L-39 kpt. Kadlece. V 15:07 ohlásil, že cíl vidí a prováděl cvičný útok. Poslední rádiový kontakt byl zaznamenán v 15:08, kdy npor. Sochr potvrdil pokyn VS k výměně úlohy "cíl /útočící". Kpt. Kadlec během manévrů, které prováděl za sebou npor. Sochra neviděl a proto pokračoval v provádění vertikálních prvků. V 15:20 se dotazoval npor. Sochra na situaci, neobdržel ale žádnou odpověď. V té době už několik minut letoun npor. Sochra hořel rozmetaný kolem kráteru u obce Benátky. Po neúspěšných dotazech kpt. Kadlece i letovoda VS bylo všem  jasné, že došlo k závažné události.  Operační středisko Policie ĆR obrželo zprávu o havárii letounu od výpravčího žel. stanice Hoříněves, který ji dostal od osádky vlaku Hoříněves-Smiřice. Zároveň přišla zpráva z obce Benátky. Zprávu o nehodě obdržel i dispečink LZS Hradec Králové  a na místo byl vyslán vrtulník LZS "Kryštof 06".  Kpt. Kadlec byl rovněž  naváděn do prostoru nehody. ZKS Praha /SAR/ obdrželo v 15:32 zprávu od MACC o pádu letadla v prostoru Jaroměře bez upřesnění typu a příslušnosti letadla. Snažilo se zjistit bližší informace od TWR Pardubice.  Asistentka na TWR však odmítla záchrannému středisku jakékoliv informace sdělit.  Po upozornění, že ZKS tyto informace potřebuje ke koordinaci záchranných prací uvedla, že jde o typ L-29 a uvedla prostor nehody. Tyto skutečnosti odlehčuje fakt, že v té době již pilotovi stejně dávno nebylo pomoci , což konstatovala i posádka "Kryštofa 06" přímo na místě.

Vzhledem k tomu, že záznam havarijního zapisovače SARP byl zničen požárem, vyšetřování muselo vycházet pouze z popisu svědků, kteří nehodu viděli ze země. Ti uváděli, že letadlo klesalo pod úhlem 30-60° k zemi a točilo se kolem podélné osy. Po nárazu do země rychlostí zhruba 400km/hod vybuchlo a shořelo. Pilot se pravděpodobně nepokusil o katapultáž a na místě zahynul.

 

Fotografie místa katastrofy /vyšetřovací spis OBL MO /

 

 

 

Hodinky pilota nalezené na místě nehody ukazují přesný čas události

 

1998 2017
   

 

Příčinu letecké nehody se nepodařilo jednoznačně prokázat. Na základě expertýz byly vyhodnoceny dvě pravděpodobné příčiny.

1.- Rotace letounu a přechod do sestupného letu způsobená technickou závadou, která pilota překvapila a nedokázal ji vyřešit.

2.-Pilot soustředěný na vizuální kontakt s letounem-cílem neúmyslně převedl letoun do spirály nebo nezvyklé polohy. Po vylétnutí z oblačnosti  již       nestihl letoun z této polohy vybrat ani použít k záchraně katapultážní systém. Tato hypotéza je považována za pravděpodobnější.

Během vyšetřování byly /jak už to tak bývá/ odhaleny některé drobné nedostatky  ve vedení provozní dokumentace a plánování letů, nicméně nešlo o nic závažného. Jako hlavní preventivní opatření bylo provedeno seznámení všech výkonných letců s touto událostí.

 

Drobné fragmenty z místa katastrofy

 

 

 Pomníček zbudovaný nedaleko místa nehody.

 

Prameny:

- vyšetřovací spis k nehodě  OBL MO ČR /za poskytnutí děkuji plk. Čermákovi a plk.Chamradovi/

 

Pavel Krejčí 3.2018