Avia C-2B   ev.č. 775

 

"UC-65"

 

por. Bohumil Livar †

 

Let. učiliště Prostějov       30.11.1950

 

 

Letoun C-2B ev. č. 775, který se 30.11.1950 stal osudný por. Livarovi /VUA Praha/

 

Chvíle nepozornosti a souhra několika okolností se stala posledního listopadového dne roku 1950 příčinou nešťastné události, při které byl na letišti v Prostějově usmrcen mladý poručík letectva Bohumil Livar.

 

Bohumil Livar se narodil v Úpici, malém městě v Podkrkonoší dne 17. října 1925. Již od dětství měl jediný cíl- stát se letcem. Hned po skončení 2. sv. války v květnu 1945 se vypravil na Ministerstvo národní obrany v Praze zeptat na podmínky přijetí do leteckého výcviku. Náročné výběrové zkoušky  absolvoval  v červnu 1945 a uspěl v nich. 1. srpna 1945 nastoupil do leteckého učiliště. Po úspěšném absolvování elementární letecké školy postoupil do školy pokračovací a po ní byl zařazen k bojovému výcviku v Českých Budějovicích. V červnu 1950 byl povýšen do hodnosti poručíka letectva a stal se instruktorem v Leteckém učilišti v Prostějově.  Byl hodnocen jako solidní, odpovědný a velmi schopný pilot. Kromě vojenské kariéry se věnoval i sportovnímu létání.

 

 por. Bohumil Livar / via. S Livar /

 

 Pilotní diplom turistických letadel

 

Osudného dne byla plánovaná u letecké školy cvičná střelba. Por. Livar byl určen jako řídící létání a současně, pro nepřítomnost několika instruktorů, se podílel na přípravě jednotlivých letounů ke splnění úkolu. Jedním z pilotů, který ten den letěli na střelnici byl let. dor. Miloslav Svárovský. Po prvním letu byla u jeho letounu doplněna munice a palivo a pilot dostal pokyn ke spouštění a pojíždění k druhému letu. Ve stejné době se por. Livar zdržoval mimo pojezdovou dráhu a sledoval motorovou zkoušku u dalších dvou letadel. Po nahození mechanik "odšpalkoval" C-2 let. dor. Svárovského, ten se podíval na obě strany a začal pomalu pojíždět k dráze. Mechanik u křídla kráčel souběžně s letounem a sledoval prostor přímo před ním, kam pilot přes motor neviděl. Po asi deseti metrech se mechanik otočil a odcházel. Zřejmě právě v ten okamžik učinil por. Livar několik kroků do směru, kde let. ak. Svárovský pojížděl. Bohužel, k letounu byl otočen zády, takže ho neviděl a v hluku, který vydávaly další letouny ani neslyšel. Let. dor. Svárovský popsal, že během pojíždění ucítil náraz a přibrzdění letounu, motor stroje se začal navíc silně třást. Vypnul tedy zapalování a zabrzdil. Teprve po vystoupení z letadla zjistil, že por. Livar byl usmrcen vrtulí jeho letounu. Tak skončila životní cesta mladého a nadějného letce. Por. Livar má dodnes pečlivě udržovaný hrob v rodné Úpici.

 

Hlášení o události /VUA Praha/

 

 Hrob por. Livara v Úpici  /via M. Sivanič/

 

Prameny:

- vyšetřovací spis VUA Praha

 

Pavel Krejčí 7.2018