Messerschmitt Bf 109B        W. Nr. 296

 

Nahaufklärunggeschwader /NAGr/ 102

 

Uffz. Horst Goldack

 

Vrbno pod Pradědem 30.8.1943

 

Messerschmitt Bf 109B. 

 

 Do oblasti opravdových rarit patří letecká havárie, která se stala předposledního srpna válečného roku 1943 asi 6km západně od  Vrbna pod Pradědem. V roce 1943  již zřídka používaný typ  stroje Bf 109B patřící školní jednotce blízkého průzkumu NAGr 102 se v ten den zřítil do lesa v hornaté lokalitě "Jeleních louček", v nadmořské výšce zhruba 1000 m. Jeho pilot, Uffz. Horst Goldack během havárie zahynul. V německých záznamech  se za příčinu havárie uvádí porucha motoru. Vzhledem k charakteru krajiny, kde se letoun nacházel  je pravděpodobné, že pilot který letěl v horském terénu nemohl pro malou výšku letoun opustit padákem. Pokusil se tedy přistát do terénu v oblasti vrcholu Jeleních louček. Manévr nevyšel, stroj zachytil o stromy a byl stržen do lesa. Během pádu se rozbil o kmeny stromů a o stoupající terén.

Nalezení místa havárie a /alespoň částečné/ objasnění případu byl proces trvající mnoho let. Na počátku stál záznam o havárii  který v německých archivech dohledal v roce 2009 Jan Vladař.  Za místo havárie je v záznamech německého Volksbundu o smrti pilota   uváděno  "Berg Rauberstein". Proto jsem společně s p. Petrem Sikorou - místním leteckým badatelem, pátral po místě této havárie v oblasti vrcholku hory zvané  "Loupežník - něm. Rauberstein"  /1020m n.m./  Takto označený vrcholek není na současných mapách nijak rozsáhlý a zdálo se, že nalezení zbytků letadla na nevelké ploše nebude žádný problém. Pátrání v terénu však bylo neúspěšné . Bylo nutno zjistit více informací a zde přišlo hned několik zklamání.  Ve Vrbně pod Pradědem sice v r. 2009 stále žilo několik staroněmeckých usedlíků, nikdo z nich ale o havárii nic nevěděl. Jen jeden máchl rukou směrem k horám s tím, že slyšel, že "tam někde" se něco takového stalo. Druhé zklamání přišlo vzápětí.  Ve starých německých mapách jsem zjistil, že  jako  Rauberstein je  uváděn celý masiv hor západně od Vrbna pod Pradědem. Bylo tedy zřejmé, že oblast pátrání je velmi rozsáhlá a půjde o běh na velmi dlouhou trať s nejistým výsledkem. Od dlouhého pročesávání kopců mě v květnu r. 2017 uchránil místní revírník pan Petr Polách. Ten se zmínil o troskách letadla, které před lety našel ve svém rajonu, pod "Jeleními loučkami". Na místě se prý ještě před několika lety nacházela velká část křídla, která již byla odklizena, další trosky ale stále leží na místě.  Jelikož Jelení loučky jsou několik kilometrů vzdáleny od "Loupežníka", zpočátku si nikdo z nás tuto havárii se "stodevítkou" na "Loupežníku" nespojoval.  Pátrání přímo na místě označeném p. Poláchem sice přineslo velké množství zajímavých nálezů, ale nic, podle čeho bych dokázal identifikovat typ. V oblasti je rovněž hlášena havárie Dornieru Do 17 a vypadalo to spíš na toto letadlo. Při  asi čtvrté  výpravě na  místo se mi podařilo nalézt logo firmy Junkers. To mohlo pocházet jak z konstukce letadla, nebo mohlo jít o štítek z motoru Junkers Motorenbau /JUMO/ . Jak jsem přímo na místě přes internetový  "Google" zjistil, žádná verze Do 17 nebyla vybavena motorem JUMO, takže  stopa " Dornier" se ukázala být falešnou.

 

Logo firmy Junkers nalezené na místě

 

K "rozlousknutí" případu došlo hned  při další výpravě na místo havárie, v květnu 2018. Na zcela nepatrném fragmentu se rýsoval přinýtovaný drobný štítek, který po očištění udělal ve všem jasno. Výrobce "ERLA" a kód "109"  znamenal zcela jasný důkaz, že jde o letoun Messerschmitt Bf 109B Uffz. Goldacka. Dříve nalezené logo firmy Junkers pak začalo dávat smysl- letouny verzí Bf 109B až Bf 109D byly vybaveny motorem JUMO 210D.

 

Otázkou je, proč je za místo smrti pilota uváděna hora Loupežník.  Možná vysvětlení jsem našel tři. Buď šlo o nepřesnost během zápisu. Nebo se za oblast "Loupežníka" mezi místními obyvateli považovala i oblast dopadu letadla. Posledním vysvětlením by mohlo být to, že Uffz. Goldack vyskočil na padáku nad Loupežníkem,  ten se mu ale neotevřel a pilot zahynul. Neovládané letadlo se pak zřítilo o několik kilometrů dál směrem na západ. Osobně se přikláním k první možnosti- šlo o nedbalost při zápisu.

 

Mezi nejlepší nálezy na místě havárie patří řídící páka /zcela vlevo/. Nabízí se zajímavé porovnání vývoje tvaru "kniplu" podle verze "stodevítky".

 

Vlevo BF 109B / Vrbno pod Pradědem/, uprostřed BF 109F- typ KG 13A /Hlídači Koutu/,vpravo Bf 109G-6 - typ KG13B /Klecany/

 

 

 

Nárazem zničená část vrtulového kuželu.

   

 

Na místě se mi podařilo nalézt poničené části vrtulového kuželu. Po zdokumentování fragment převzal kouzelník přes vše, co se dá vyklepat- pan  Lukáš SVOBODA, který dokázal beztvaré hmotě vrátit původní tvar.

   
Vrtulový kužel po návratu do původního tvaru Snímek vrtulového kuželu Bf 109B- provozní manuál letounu

 

Štítek umístěný na kuželu

 

Hezký snímek Bf 109B.

 

   
Páka přípusti plynu a "knipl". Podlaha pilotního prostoru

 

   
Zásuvka vnějšího zdroje Fragmenty zaměřovače REVI 3D

 

 

   
Panel ze spodní strany křídla Umístění panelu na křídle

 

   
Inspekční krytky z povrchu letounu Trosky nalezené na místě dopadu

 

   
Příruba chladiče oleje Příruba na technickém výkresu

 

   
Tabulka s instruktážními popisy- stále částečně čitelná Papírový štítek v tabulce.

 

Prameny:

-Soukromý archiv Petr Sikora

-Technický manuál letounu

- vlastní výzkum

Za pomoc patří velký dík Petrovi Poláchovi, revírníkovi, který na trosky letounu upozornil. Bez něj bych místo dopadu hledal ještě asi hodně dlouho.

 

 

Pavel Krejčí 9.2018