Siebel Si 204 /C-103C/        W.Nr. ?

 

LDS /Letecká dopravní skupina/ Praha- Ruzyně

 

Bohaté Málkovice okr. Vyškov         4.10.1945

 

 

 

 Siebel 204  / foto- kniha B. Čepelík Smeteni z výšin/

 

Velký rozruch mezi obyvateli Bohatých Málkovic a v jejich širokém okolí způsobila v říjnu 1945 tragická nehoda vojenského letounu Si 204, při které zahynulo osm příslušníků nově obnovovaného čs. letectva. K letecké katastrofě došlo zhruba v 10 hodin dopoledne asi 1,5 km západně od obce, v kopcovitém terénu. Letadlo, pocházející ještě z válečné výroby pro Luftwaffe, letící z Prahy do Zlína se zřítilo střemhlav na svahu kopce zvaném Větrník a částečně se zarylo do země. Místním obyvatelům, kteří na místo doběhli jako první se naskytl pohled na opravdovou spoušť. Příď letadla a motory byly zaryty hluboko v zemi, ostatní části letadla byly nárazem odmrštěny na všechny strany. Trosky se nacházely v okruhu zhruba 100m od epicentra dopadu. Mezi rozmetanými troskami se v celém tomto prostoru nacházely části rozříštěných těl posádky. Místo dopadu bylo posléze zajištěno četnictvem a vojáky. Vyšetřovací komise složená z příslušníků velitelství Letecké Oblasti 3 přijela na místo neštěstí pozdě odpoledne, již za tmy. Upustila proto od okamžitého šetření na místě události a provedla v obci Bohaté Málkovice výslechy očitých svědků nehody. Ti vypověděli, že v době nehody panovalo velice nepříznivé počasí. Obloha byla kompletně zatažená, oblačnost se držela nízko u země. Vyšetřování na místě nehody které se rozeběhlo druhý den ráno, bylo ale ztíženo špatným počasím. Trosky letounu byly kompletně zničeny nárazem, takže příliš indicií ke zjištění příčin neposkytly. Komisi ovšem zaujaly části pravého křídla, které byly nalezeny poměrně daleko od místa dopadu hlavních částí stroje. Podle stop nalezených na nosníku se křídlo utrhlo již ve vzduchu, v místě za motorovou gondolou.

Příčina nehody nebyla objasněna. Nejpravděpodobnější je, že posádka ztratila v oblačnosti nad letadlem kontrolu. Stroj se tak dostal do nezvyklé polohy, během níž došlo k překročení mezních násobků a utržení části křídla. Z dokumentů, které se zachovaly není jasné, kdo letoun pilotoval. Velitelem stroje je v záznamu o odletu z Ruzyně v 09.05 zapsán por. Kuhn. Posádka  sestávala ze zkušených letců, z nichž někteří byli bývalými příslušníky RAF.  Nabízí se potom tedy otázka, jestli vzhledem k roční době nemohla být příčinou ztráty kontroly nad letounem námraza.

 

Posádka stroje:

(F/O) por. Josef Kuhn, DFM † 

(P/O) ppor. Vratislav Sajver † 

(W/O) rtm. Alois Strouhal † 

(W/Cmdr) mjr. František Doležal, DSO,DFC † 

mjr. Josef Forman † 

npor. Stanislav Tvrdík † 

svob. v zál. František Lacina † 

 

Mjr. Doležal, por. Kuhn, ppor. Sajver a rtm. Strouhal byli bývalými příslušníky RAF 

 

 

 Vyšetřovací protokol

 

 

 Zákres místa katastrofy

 

 

Posádka stroje

 

František Doležal

František Doležal /třetí zleva/. Jeden z našich nejvýznamnějších letců v RAF. Na svém kontě měl připsáno šest jistých a čtyři pravděpodobné sestřely.

 

 

Kuhn Josef- velitel stroje

 

 

Strouhal Alois

 

 

Sajver Vratislav

 

Pohřby

 

Pro mjr. Doležala, mjr. Formana, npor. Spurného, npor. Tvrdíka a ppor. Sajvera byl uspořádán společný pohřební akt, který se uskutečnil 12.10.1945 v Praze. Pohřební průvod vyšel ze Štefánikových kasáren na Smíchově a přes Karlovo náměstí  dorazil ke kostelu sv. Ludmily na náměstí Míru. Ostatky npor. Spurného byly uloženy na Olšanech, por. Kuhn byl pohřben v Bílé Třemešné, svob. Lacina měl pohřeb v Kolovratech u Říčan a rtm. Strouhal v Zábřehu na Moravě. Ostatky ostatních letců byly zpopelněny v krematoriu ve Strašnicích.

Unikátní fotografie z pohřbu letců poskytl tomuto webu jeden z jeho fanoušků. Patří mu za to velký dík! Na fotografiích je vidět, že tento pohřeb byl velikou událostí. Za pozornost stojí pětice letounů Arado Ar 396, stroje jsou upraveny jako katafalky pro smuteční účely. Od té doby se zřejmě už nikdy na jednom místě takto nesešly. Byly později rozděleny po celé republice, aby plnily pietní účely. Množství nehod, které se odehrály koncem čtyřicátých a v první polovině padesátých let jim  zajišťovalo velkou vytíženost, objevují se na mnoha fotografiích leteckých  pohřbů z té doby. Je velká škoda, že se alespoň jedno toto Arado nezachovalo a všechny byly v padesátých letech zničeny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Část důstojnické brigadýrky čs. předválečného letectva. Nalezeno na místě havárie v roce  2018.

   

 

 

 Fragmenty stroje nalezené v r. 2018

 

   
Logo firmy Argus- výrobce motorů stroje Fragment výškoměru

 

   
Zipy a drobné části výstroje posádky Zbytky letecké bundy

 

   
Části palivové nádrže Části palivové nádrže

 

   
Fragment výstroje motoru Část " větrníku" vrtulového kužele a náběžná hrana listu

 

   
Drobné ovládací prvky z kabiny Část ovládání zapalovacích magnet

 

   
Radiokompas Ciferník radiokompasu Patin

 

   
Páka otvírání okna kabiny Části hydrauliky

 

   
Fragmenty letecké mapy Detail mapy

 

 Prameny:

archiv autora

Vojenský ústřední archiv Praha

archiv Jaroslav Popelka

J. Rajlich Jiří RAJLICH: Na nebi hrdého Albionu., Svět Křídel 2004

M. Irra "Síbl" Si 204/Aero C-3 v čs. letectvu, Jakab 2015

Za umožnění přístupu na pozemek který je ve správě firmy ZEMO patří dík jednateli této firmy panu M. Bartoškovi.

 

Pavel Krejčí 2.2019