Aero L-29R    výr. č. 892805

 

47. pzlp, 3. letka 

 

mjr. Oldřich Pyš , ppor. Josef Palla

 

Blovice  okr. Plzeň-jih  31.3.1977

 

 Snímek L-28R 2805 se mi zatím nepodařilo dohledat. Zde hezké foto letounu ze stejné výrobní serie. /L+K via Valka.cz/

 

 

 

Dne 31. března 1977 prováděla posádka průzkumného letounu L-29R  "2805" mjr. Pyš a ppor. Palla  předepsaný  "Zálet malého rozsahu" za účelem prověrky soustav po převzetí z generální opravy v LO v Trenčíně. Stejný úkol v zóně "JIH" plnila i posádka druhé "erky" - mjr. Tománek a ppor. Slovák na letounu "2806". Čtrnáct minut po vzletu z letiště Dobřany-Líně bylo s posádkou ztraceno rádiové spojení a vzápětí letoun zmizel i z radarových obrazovek složek ŘL. Očití svědkové uvedli, že spatřili letadlo, které se řítilo k zemi ve strmé spirále. Po nárazu do země pod úhlem cca 70° se ozvala ohlušující rána a letadlo vybuchlo. Na místě dopadu zůstal pouze kráter, ze kterého trčely pokroucené trosky, a do vzdálenosti asi 300m rozhozené části konstrukce. Oba letci na místě zahynuli.  Co neuniklo pozorosti svědků byla část letadla, která se během sestupného letu od stroje oddělila a dopadla cca tři kilometry daleko. Vzápětí bylo zjištěno, že částí která se odletounu oddělila byla velká část levého křídla s okrajovou  přídavnou palivovou nádrží.

Vyšetřování, které se po události rozeběhlo se zaměřilo na příčinu oddělení konce křídla, neboť bylo zjevné, že to bylo příčinou katastrofy. Všechny  L-29 čs. letectva byly dočasně "uzemněny". Byly provedeny rozsáhlé expertýzy, které potvrdily, že pevnostní limity konstrukce L-29 jsou v pořádku a že nedošlo ani k únavovému lomu nosníku křídla. Vyšetřování bylo uzavřeno s tím, že příčinou katastrofální poruchy nosného systému byl souběh příčin, kvůli kterým došlo k překročení meze pevnosti křídla. Posádka zřejmě ve strmém klesání při rychlosti blízké maximální  prudce vychýlila příčné řízení doleva. Nebyl vyloučen ani vliv silného turbulentního poryvu. Tím došlo k překročení pevnostního násobku a destrukci křídla. Zcela nebyl vyloučen ani negativní vliv ohybových momentů při plně natankovaných vnějších nádržích. Na základě vyšetřování byla upravena letová příručka. Pro verzi "R" bylo zavedeno omezení maximální rychlosti na M 0,6 nebo 650km/h,  a maximální násobky přetížení byly nově stanoveny na +6/-3 G. Rovněž  bylo stanoveno, že při provozu z travnatých a nezpevněných letišť nebudou plněny vnější palivové nádrže

 

mjr. Oldřich Pyš /foto- sbírka R. Palička/

 

Vyšetřovací spis z fondu VUA Praha

 

Celkový pohled na místo katastrofy

 

 

 

 

 

Část křídla nalezená 3km od místa dopadu letadla

 

Trosky stroje sestavené během znaleckých expertýz

 

 

 

 Místo katastrofy v dnešní době.

   
1977 2018

 

Prameny

- vyšetřovací spis VUA Praha

 

Pavel Krejčí 10.2018