Aero L-29    výr. č.  290111

 

45. dpzlp, 3. letka

 

kpt. Antonín Hromada†, kpt. Vlastimil Klouček

 

Dolany okr. Plzeň- sever   26.3.1965

 

 

Hezký snímek letounu L-29 1. série  "0102"   / www.lietadla.com/

 

 

 

 Dne 26. března 1965 prováděla posádka letounu L-29 trupového čísla "0111" noční sestup pomocí systému OSP na letiště Dobřany. V přední kabině letoun pilotoval kpt. Hromada, střelecký důstojník 3. letky 45. dělostřeleckého průzkumného leteckého pluku. V zadní kabině seděl dělostřelecký pozorovatel kpt. Klouček. Let "Delfína"  byl během hluboké noci sledován radarem ŘL a vše  probíhalo až do  01:27 hod  normálně. V tu dobu letěl stroj na odletovém kurzu 049° ve výšce 1500m, a řídící očekával, že pilot provede standartně  zatáčku o 180° s prvním vybočením  doprava tak, jak bylo publikováno v přibližovací mapě,  a nasadí na finále. Namísto toho radarová stopa ukázala ostrou zatáčku doleva a letadlo začalo rychle ztrácet výšku. Na volání řídícího pilot neodpovídal a  letoun z obrazovky radaru v poloze  asi 10km  severovýchodně  od Plzně zmizel.

Po letounu bylo vyhlášeno pátrání. Jeho trosky byly brzy nalezeny rozmetané asi 1,5 km severozápadně obce Dolany. Letadlo dopadlo do lesa kurzem 010°, pod úhlem 30-35° značnou rychlostí, kolem 500km/hod. Stroj vyhloubil mezi stromy  mělký kráter a zcela se roztříštil, trosky se rozlély  až do vzdálenosti několika set metrů. Oba letci okamžitě při dopadu zahynuli. Kpt. Klouček zažil v roce 1959 u obce Žilov, tedy jen několik kilometrů západně Dolan havárii B-33, kterou bez úhony přežil /viz ZDE/. Tentokrát mu již osud příznivě nakloněn nebyl.

Vyšetřovací komise zkoumala nalezené části letounu, díky totální destrukci měla ale velmi ztíženou práci. V rámci vyšetřování byly provedeny znalecké expertýzy trosek.  Nebyly nalezeny žádné známky technické poruchy, letoun dopadl s pracujícím motorem.  Za pravděpodobnou příčinu katastrofy bylo nakonec označeno krátkodobé usnutí pilota / mikrospánek/. Letoun se tím pravděpodobně dostal do nezvyklé polohy, kterou se kpt. Hromadovi již nepodařilo vybrat. V době nehody byly v letištním prostoru i poblíž místa nehody nalezeny dvě metorologické sondy amerického a čs. původu, nebyla ale prokázána srážka letounu žádnou z nich. Jak se praví ve vyšetřovacím protokolu, není tato možnost úplně vyloučena.

Tato dávná tragédie má tedy své otazníky a už nikdy se nedozvíme, co přesně se té noci severně od Plzně ve vzduchu stalo. Událost na místě dodnes připomíná kráter po dopadu a skromná pamětní deska se jmény letců, kteří zde osudné noci zahynuli.

 

                                        

               kpt. Antonín Hromada    / foto- Alexandra Lövyová/                                    kpt. Vlastimil Klouček   /foto- Vlastimil Klouček ml./

 

 

 

 

 Letoun během dopadu vytvořil ve stromech rozsáhlý průsek  /foto - vyšetřovací spis- VUA Praha/

 

 

 Letadlo se po dopadu zcela roztříštilo /foto VUA Praha/

 

 

Fragmenty stroje nalezené v okolí místa havárie v r. 2018

   
Fragment palubních hodinek Indikátor polohy podvozku

 

   

Fragmenty z hydraulické instalace a elektrovýstroje

 

   

 Lopatky proudového motoru M-701

 

 

 

 Pomník na místě havárie

 

 

 Dcera pilota letounu kpt. Hromady, paní  Alexandra Lövyová s vnučkami při návštěvě místa během výročí události

 

Prameny:

- vyšetřovací spis -VUA Praha fond MNO 1965

 

Pavel Krejčí 11.2018