Letov Š-328.39

 

Letecký Pluk 1 "TGM" , 1. letka

 

svob. Váňa Norbert, ppor. Plecitý Jaromír

 

Praha- Vypich         14.5.1937

 

 Ilustrační snímek Š-328

 

 

Krásný snímek polního letiště Vypich ze směru od obory "Hvězda" v květnu 1937. Vlevo  nahoře je zakresleno místo havárie. /VUA Praha/

 

 

 Plocha letiště " Vypich"  v r. 2018

 

 

dělostřelecký pozorovatel ppor. Jaromír Plecitý

 

pilot čet. Norbert Váňa

 

V květnu 1937 se část 1. letky LP 1 přestěhovala ke cvičení na severní okraj Prahy, do prostoru polního letiště "Vypich" na tzv. "detašmán". Od 7. do 14. května vykonaly její stroje z plochy dočasného letiště 113 letů, kdy posádky prováděly orientační lety  s pozorovateli dělostřelectva. Jedním z pilotů, který zde působil,  byl svobodník Váňa, který vykonal v daném období  25 startů. 14.5. 1937 se vracel ze svého v ten den třetího orientačního letu v okolí Prahy. Na palubě Š-328 výrobního čísla 39 se nacházel rovněž  ppor. Plecitý, který se v nedávné době vrátil z pozorovatelského kurzu a byl k detašmánu přidělen 11.5. V 16:15 se pilot blížil od jihu  v malé výšce  přes Břevnov k letištní ploše a nasazoval zatáčkou na přistání. V prostoru cihelny "U Markéty" náhle stroj ztratil rychlost a letadlo přešlo do pádu. Pilot se podle výpovědi svědků  mohl leknout komínu cihelny a zřejmě se mu snažil vyhnout. Vzhledem k malé výšce se pilotovi nepodařilo pád vybrat a letadlo dopadlo do prohlubně nedaleko od budovy cihelny. Přes okamžitou pomoc, kterou posádce poskytli nejprve občané, kteří byli poblíž a poté vojáci z polního letiště oba letci na následky zranění zemřeli.

 

Snímky z vyšetřovacího spisu /VUA Praha/

 

 

 

Místo dopadu stroje lze díky fotografiím z vyšetřovacího spisu poměrně dobře lokalizovat. Od r. 1937 ovšem doznalo rozsáhlých změn, původní zástavba včetně cihelny zmizela a celá rokle je zavezena vysokou vrstvou navážky. 

   

 

Jediným záchytným bodem přímo v terénu je dnes věž kostela Sv. Markéty v Břevnově

   

 

 Prameny:

- vyšetřovací spis VUA Praha

 

Pavel Krejčí 11.2018