C-11 /Jak-11/    výr. č. 171511

 

OK-JIL /dnes OK-JZE/

 

pilot: Jaroslav Rákos

 

Svídnice okr. Nymburk  6.5.1973

 

 

 

 

Nouzová přistání nejsou hlavním tématem tohoto webu, pokud se ke mně ale dostane série  zajímavých fotografií jako v tomto případě, tak rád udělám vyjímku.

Na  snímcích je zachycen letoun C-11 registrační značky OK-JIL po nouzovém přistání "na břicho" u obce Svídnice na Nymbursku. Letoun v té době létal pod Svazarmem v tzv. "Boleslavské čtyřce".  Příčinou nouzového přistání byla zřejmě závada na motoru Švecov AŠ-21. Letoun, až na vrtuli, nebyl nijak poškozen. Autorem snímků je pan Josef Rýdl, za zprostředkování patří dík p. Tomáši Ratimcovi.

 

Svídnice, 6.5.1973

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukázka zbarvení strojů "Boleslavské čtyřky". / Kresba: Peter Takáč www.tnmc.cz/

 

Letoun byl vyroben v r. 1955 pod výrobním číslem 171511.  Je to zřejmě nejznámější "cé jedenáctka" v České Republice. Má velmi pestrou minulost a dodnes létá pod civilní registrací OK-JZE. V současné době nosí rekonstrukci zbarvení stroje 18. leteckého pluku v Pardubicích.

Tento kus byl vyroben ve Strojírnách první pětiletky n. p. Kunovice v roce 1955 a poté předán čs. vojenskému letectvu. V roce 1964 byl převeden Svazarmu a imatrikulován jako OK-JIL. Zde stroj létal ve známé „Boleslavské čtyřce“, vedené Jaroslavem Rákosem. V tomto aeroklubu letoun také dolétal a v roce 1980 se spolu s ostatními stroji ze čtyřky dostal do sbírek Leteckého muzea. Počátkem 90. let uzrála myšlenka jej uvést do provozu. Prací se ujal tehdejší státní podnik Letecké opravny Kbely a generální oprava skončila 2. 10. 1991 úspěšným záletem. Poté létal náš stroj po leteckých show až do podzimu roku 1998, převážně s piloty J. Přádou, J. Svárovským, P. Jirmusem a V. Peroutkou, načež byl z provozu odstaven. Trvalo velice dlouho, než se podařilo prosadit další revizi draku a zajistit nový motor. Zpět do provozu byl letoun uveden až 19. 6. 2003. Jakovlev byl od té doby znovu předváděn na řadě leteckých akcí doma i v zahraničí. Z důvodu dolétání stanovené životnosti motoru byl v roce 2008 opět uzemněn.

Po dlouhých jednáních si jej v září 2014 oficiálně vypůjčil státní podnik LOM PRAHA, který jediný v ČR byl schopný vykonat předepsané náročné revize jak na draku, tak především na motoru historického exponátu. Byla také vylepšena avionika letounu, tak aby odpovídala novému dělení leteckých pásem a umožňovala let i na řízená letiště. Jakovlev získal v lakovně LOM původní vojenské zbarvení a kód PS-28, který stroj přiřazoval do stavu 1. letky 18. leteckého pluku v Pardubicích. Ve středu 6. června 2018 byl po náročné celkové renovaci s úspěchem zalétán zkušebním pilotem panem Vladimírem Peroutkou a očekává se, že po splnění předepsaných podmínek bude opět ozdobou našeho nebe.

  Zdroj: VHU Praha

 

 

Stroj během své  kariéry absolvoval řadu proměn svého vzhledu. Těch zásadních jsem napočítal sedm.

 

 

 


 Foto: www.vhu.cz

 

 

 

 


 Foto: www.abpic.co.uk

 


 Foto: www.airliners.net

 


 Foto: www.airplane-pictures.net

 

 Foto: www.classictrainers.cz

 Prameny:

 

- sbírka J. Rýdl

-VHU Praha

 

Pavel Krejčí 3.2019