Aero C-104   v.č. 206

 

OK-BIA

 

DOSLET- Svit Poprad

 

por. Zdeněk Pastyřík, rt. Robert Rojko

 

Poprad- Slov.    7.9.1952

 

 

 

7. září 1952 uskutečnila na letišti Poprad místní organizace DOSLET /DObrovolný Svaz lidového LETectví/ letecký den, který měl přispět k propagaci této organizace. O tom, že organizačně nebyla tato akce na řádné úrovni svědčí zápis, který se zachoval ve VUA. Dle pozdějšího vyšetřování probíhaly letové ukázky bez jakkoliv předem schváleného programu. Letoun C-104 OK-BIA byl určen pro aerovlek kluzáku do výšky 400m, po jehož vypnutí se místní  pilot Lučko pokoušel o akrobacii. Jelikož se mu dle vyšetřovacího spisu akrobacie nedařila, vcelku rozumně svého počínání zanechal a přistál. Letoun byl poté odstaven na statickou stojánku, kde si jej mohli prohlížet návštěvníci. Dozor nad letouny zajišťovali příslušníci SNB a armády, z místní organizace DOSLETu nebyl přítomen nikdo. Dozor nad letouny byl nedbalý a toho se rozhodli využít dva příslušníci armády, por. Pastyřík a rt. Rojko s úmyslem obohatit program o řádnou ukázku letecké akrobacie. Por. Pastyřík byl sice  zkušeným aktivním letcem, letoun C-104 ale nikdy nelétal, rt. Rojko měl kvůli letecké nekázni zakázánu letovou činnost a dva roky neseděl v letadle! Rt. Rojko údajně por. Pastyříka přesvědčil, aby ukázal "jak se to dělá". Oba výtečníci tedy využili zmatků v organizaci, v polovojenském oděvu nasedli do "stočtyřky", bez povolení odstartovali a nad letištěm předváděli prvky vysoké pilotáže. Během výkrutu v malé výšce došlo k hrubému vyšlápnutí směrového kormidla a pádu do vývrtky. Letoun se přímo před očima diváků zřítil nedaleko letištní budovy. Oba letci na místě zahynuli.

 

 

 

 

Prameny:

- VUA Praha, vlastní sbírka

 

Pavel Krejčí 5.2019