CB-33 / UIL-10, IL-10UB/

 

ev. č. 52 /AK-12/

 

ev.č.  63 /AK-13/

 

LVA- Hradec Králové

 

letiště Hradec Králové    20.4.1951

 

 

 

 Ilustrační snímek CB-33 /VHU Praha/

 

20. dubna 1951 došlo na letišti Hradec Králové ke srážce dvou letounů CB-33 /původní sovětské označení UIL-10/ ze stavu LVA. K nehodě došlo během přistání letounu ev. č. 52 /AK-12/. Během něj se voj. ak. Miloslav Dufek dopustil pilotážní chyby na kterou instruktor strš. Václav Aldorf nestihl zareagovat. Následkem vysokého podrovnání došlo ke ztrátě rychlosti letounu a pádu z výšky 1,5-2m po křídle. Robustní "kombajn" zachytil pravým křídlem o dráhu, došlo k vybočení o cca 70° a následnému pohybu směrem k pojížděcí dráze. Tam se zrovna nacházel další cvičný CB-33 /AK-13/, jehož posádka /instruktor škpt. Bornemisa a žák voj. ak. Prokop/  mohla jen bezmocně sledovat, jak se na ně ve smyku řítí neovládaný stroj strš. Aldorfa. Ke srážce došlo ve vzdálenosti 350m od bodu prvního dotyku letounu AK-12 se zemí. Oba letouny se do sebe zaklínily a několik metrů se smýkaly ve směru nárazu setrvačností přistávajícího letounu. Obě v Sovětském svazu vyrobené "spárky"  byly při nehodě značně poškozeny. U letounu AK-12 se to týkalo vyvráceného motorového lože, zničené vrtule, poškození křídel i trupu. Letoun AK-13 dopadl podstatně hůř a musel být kompletně odepsán. Letci v kabinách obou strojů vyvázli poměrně dobře, vděčit za to mohou robustnosti pancéřové skořepiny trupu. Škpt. Bornemisa utrpěl zlomeniny dvou žeber a musel být z letounu vyproštěn, ostatní odešli "po svých".

Za viníka nehody byl označen instruktor v přistávajícím letounu, strš. Aldorf. Jak o něm uvedl velitel Letecké akademie brig. gen Rypl, " Tento soudruh nevyužil zkušeností v LVA přiděleného sovětského poradce. Byl jasně  upozorněn na zvláštnosti pilotáže CB-33. Projevil se u něj zvyk učit přistání jako s letounem C-2". Vzhledem k těmto skutečnostem byl gen. Ryplem nekompromisně "pořešen". Znamenalo to pro něj 20 dní prostého vězení na posádce, vyloučení z řad instruktorů a přeřazení na funkci učitele na  pilotních cvičných kabinách. Aby bylo ale jasné, že systém je sice tvrdý, ale spravedlivý tak nad ním soudruzi "nahoře" nezlomili hůl. Jak se uvádí ve vyšetřovacím spise -  "...pokud na kabinách výtečným výkonem prokáže svoji ukázněnost a důslednost v řádném plnění přidělených úkolů bude moci opět létat". Jestli se tento provinilec mezi létající personál vrátil mi není známo.

 

 

 

Letoun AK-12 byl opraven a do vzduchu se vrátil. Stroj s trupovým označením AK-13 byl odepsán.

 

 

 

Prameny:

- spis VUA Praha

 

Pavel Krejčí 4.2019